Category: Bibliotēka

Decembris skolas bibliotēkā

(No title)

No 12. novembra līdz 16.novembrim Balvu Valsts ģimnāzijā, Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas ietvaros, norisinājās aktivitātes skolas bibliotēkā. Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija, bet Latvijā – Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru. Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 22. reizi, Latvijā  – 21. reizi. Nedēļas  mērķis ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Šogad lasītāji iepazina Ziemeļvalstu literatūras varoņus. Nedēļas garumā skolas bibliotēkā bija apskatāma dažādu Ziemeļvalstu autoru grāmatu izstāde un notika norvēģu rakstnieka Simona Strangera grāmatas “ To, kuru nav” lasījumi, kuros piedalījās skolas 7.,8. un 9.klašu izglītojamie. Pusaudžiem domātajā grāmatā “To, kuru nav”, mēs iepazinām Emīliju, kas nejauši nokļuvusi situācijā, kurā viņas pašas vērtības tiek pārbaudītas un viņai pašai jāatrod atbilde uz jautājumu “Kas ir un kas nav pareizi”? Kā pareizi rīkoties, kad nelegāls imigrants klauvē pie tavām durvīm? Romānā tiek diskutēti šobrīd sabiedrībā aktuāli jautājumi un tā galvenajiem varoņiem nākas saskarties ar milzīgajām atšķirībām dažādos dzīves līmeņos un  to, ka ne vienmēr cilvēkiem, kuri dzimuši bagātās ģimenēs, ir nepieciešamā vara un ietekme, lai uzlabotu nabadzīgāko cilvēku likteņus. Šis ir romāns par varonīgām rīcībām mūsdienu pasaulē un par to, kā likumi un noteikumi ierobežo šādas rīcības, un arī par izvēlēm, kuras cilvēkiem jāveic atbildīgos brīžos.

 

Paldies valodu skolotājiem par atsaucību un sadarbību!

Vineta Muzaļevska

”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”


No 13. novembra Balvu Valsts ģimnāzijā skatāma Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde ”Dzīves pabērni latviešu literatūrā”. Izstādi veido vairākas lielformāta digitālās izdrukas, kurās latviešu literatūras klasikas ilustrācijas un fotogrāfijas no klasikas interpretācijām teātrī komentētas mūsdienīgā, sociāli aktuālā kontekstā.“Dzīves pabērni latviešu literatūrā” nav mēģinājums rādīt, cik grūti klājas daudzajiem rakstniecības zelta fonda varoņiem. Izstādei ir divi uzdevumi: pirmkārt, atgādināt, ka cilvēka dzīves sižeti laika gaitā ir mainījušies ļoti maz un, ka mainās tikai vērtējums, ko mēs tiem piešķiram; otrkārt, izstāde ir aicinājums vērtēt informāciju, ko neizbēgami uzņemam sevī līdz ar kultūras mantojumu un tā interpretāciju obligātās izglītības sistēmas ietvaros.

Mārtiņdiena Balvu Valsts ģimnāzijā

      Mārtiņi jeb Mārtiņdiena ir latviešu gadskārtu svētki, kas ik gadu svinami 10. novembrī. Mārtiņdiena ir diena, kas iezīmē rudens beigas un ziemas sākumu. Senlatviešu Saules gada kalendārā Mārtiņi apzīmē viduspunktu starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem jeb rudens un ziemas saulgriežiem. Mārtiņi tiek uzskatīti par saimnieciskā gada noslēgumu. Visjautrākā un skaistākā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem un beidzās Meteņos. Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā  8.novembrī  noritēja “Mārtiņdienas ieskandināšana”. Pasākuma mērķis bija senlatviešu tradīciju saglabāšana un popularizēšana jaunajai paaudzei. Viesus laipni sagaidīja saimniece- bibliotekāre, skandinot Mārtiņdienai veltītas tautasdziesmas. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja uzzināt, kas ir Mārtiņdiena, kā šo dienu svinējuši senlatvieši. Ikviens varēja skatīties bibliotekāres sagatavoto prezentāciju “Mārtiņdiena”, izmēģināt savus  spēkus gan intelektuālās, gan spēka aktivitātēs,  iepirkties saldumu tirdziņā,  kurus bija sarūpējuši, cepuši un gatavojuši vecāko klašu jaunieši, savukārt, 10. a klases audzēkņi bija iejutušies saimes puišu lomā un vadīja dažādas jautras spēles, toties meitenes bija atraktīvās budēļu čigānmeitas un apmeklētājus vilināja ar savu zīlēšanas māku un vadīja: Mārtiņdienas ticējumu un tautasdziesmu izzināšanas, mīklu minēšanas aktivitātes.  Pasākumā valdīja jautra un sirsnīga atmosfēra. Aktīvākie, erudītākie un sportiskākie apmeklētāji saņēma saldumu balviņas. Pasākums noslēdzas ar jestrām dejām.

Paldies visiem apmeklētajiem par atsaucību!

Vineta Muzaļevska

Novembris skolas bibliotēkā

Grāmatu svētki

Balvos jau astoto reizi, šogad 19.oktobrī, norisinājās ikgadējie “Grāmatu svētki”. Balvu Valsts ģimnāzijā uz tikšanos ar grāmatu autoriem pulcējās izglītojamie un pedagogi. Pie mums viesojās Ilgonis Vilks-astronoms, zinātnes vēstures pētnieks, fizikas mācību grāmatu autors, kurš jau vairākus gadus ir arī fizikas skolotājs Jūrmalas alternatīvajā skolā. Nesen viņš atzīts par gada inovatīvāko fizikas skolotāju, par ko saņēmis Ekselences balvu. Mums tika dāvāta iespēja uzzināt daudz interesenta un jauna astronomijas zinātnes jomā, skatoties prezentāciju un klausoties aizraujošu stāstījumu. Savukārt, stāstu un detektīvromānu autore Jana Veinberga iepazīstināja ar saviem darbiem un to tapšanas detaļām. Autorei ir iznākuši vairāki detektīvromāni un divi stāstu krājumi. Rakstniece uzsvera, ka, rakstot detektīvus, viņa jo īpaši piedomā pie detaļām un sižeta plānojuma, lai nepieļautu kļūdas un nesakritības. Jana Veinberga stāstu tapšanu salīdzina ar dzejoļu rakstīšanu, tie rodas impulsīvi un visbiežāk pati autore nezina, kā tie atrisināsies. Stāsti ir ļoti atšķirīgi gan tēlu, gan vides, gan situāciju izvēlē, taču tos vieno spēcīga emocionāla stīga – alkas pēc mīlestības un vientulības smeldze. Tie nav stāsti ar noteiktām un laimīgām beigām, bet rosina lasītāju just un aizdomāties par mūsu dzīves pamatvērtībām – mājām, tuvības un mīlestības meklējumiem. Rakstniece klātesošajiem lasīja arī stāstu fragmentus.
Paldies grāmatu autoriem un Balvu Centrālajai bibliotēkai par šo iespēju tikties klātienē un jauko pasākumu!
Vineta Muzaļevska

Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Dzejas brauciens”


No 15. oktobra skolas bibliotēkā apskatāma un mācību procesā izmantojama Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāde “Dzejas brauciens”. Tas ir daudzvalodu literārs projekts, ko rīko dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš un projekta koordinatore no Somijas Jenni Kallionsivu. Pasākuma ideja radās 2006.gadā, un projekta iniciatori bija Somijas Institūts un Latvijas vēstniecība Tallinā. Somijas Institūts darbojās kā “Dzejas brauciena” barvedis, bet šajā projektā tiek iesaistīti arī citi sadarbības partneri.
No 2006. līdz 2010.gadam mobilais dzejas festivāls noticis Igaunijā, Latvijā un Somijā, braucienos piedalījušies dzejnieki no trim Baltijas valstīm. Bet kopš 2011.gada “Dzejas brauciens” ir paplašinājies, jo kā dalībvalsts tika uzaicināta Zviedrija. 2014.gadā Zviedriju nomainīs Norvēģija. 2012.gadā tika izveidota ceļojošā “Dzejas brauciena” izstāde. Tā sniedz informatīvu un vizuālu ieskatu šajā interesantajā projektā. Izstādes apmeklētāji var apskatīt mākslinieces Alisas Javitsas fotogrāfijas un video filmu no 2011.gada brauciena, izšķirstīt albumu, kurā apkopotas fotogrāfijas no iepriekšējo gadu braucieniem. Ekspozīcijas apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja noklausīties “Dzejas brauciena” dalībnieku dzejoļus oriģinālvalodā. Apskatei izliktas arī dzejnieku grāmatas oriģinālvalodā un tulkojumos “Dzejas brauciena” dalībvalstu valodās. Izstādi sagatavojuši: Jenni Kallionsivu, Guntars Godiņš (ideja, administrācija, teksts), Alisa Javitsa (foto un video), Jorens Godiņš (dizains).

“Miķeļdienas darbnīcas un tirdziņš”

28. septembrī Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēkā noritēja pasākums ”Miķeļdienas darbnīcas un tirdziņš”. Skolas bibliotēkas viens no jaunā mācību gada darba uzdevumiem ir senlatviešu tautas svētku un tradīciju iedzīvināšana skolā. Mēs šo uzdevumu uzsākām realizēt ar rudens Saulgriežu svinēšanu. Miķeļi ir tā diena, kad visai ražai jābūt zem jumta. Pēc Miķeļiem senatnē sākās klusais veļu jeb dvēseļu laiks, dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši ir krāsaini un bagāti. Šajā dienā noskaņa skolas bibliotēkā bija atbilstoša šim laikam: skanēja latviešu folkloras mūzika, darbojās radošās darbnīcas, kuras vadīja mājturības skolotājas S. Mozule un I. Baltiņa. No 8.a klases pārgājiena laikā salasītiem priežu čiekuriņiem tika veidotas burvīgas pūcītes, tāpat ikvienam interesentam tika piedāvāta iespēja uzzināt vairāk par Miķeļdienas tradīcijām senlatviešu un arī citu tautu kultūrās- skatoties prezentāciju, piedalīties Miķeļdienas tautas ticējumu izzināšanas aktivitātē, kā arī minēt mīklas. Patiess gandarījums par Miķeļdienas tirdziņu, tas priecēja ar jaukiem, radošiem tirgotājiem un arī ar kuplo apmeklētāju skaitu.
Senlatviešu svētki, tradīcijas ārkārtīgi daudz pastāsta par latviešu tautu. Ir cerība, ka senlatviešu svētku svinēšanas tradīcijas iesakņosies skolas dzīvē, cerība, ka jaunieši arvien vairāk vēlēsies izzināt to tautas kultūras daļu, kurai ir ļoti sena un bagāta vēsture .

Vineta Muzaļevska

Eiropas Valodu diena – 2018

26.septembrī skolas bibliotēkā tika atzīmēta  Eiropas Valodu diena. Tas ir gadskārtējs pasākums un tajā cildina valodu daudzveidību šajā pasaules daļā, kurā lieto vairāk kā 200 Eiropas valodu, 24 oficiālās Eiropas Savienības valodas, aptuveni 60 reģionālās un mazākumtautību valodas, vēl daudzas citas, kurās runā atbraucēji no citām pasaules malām. Tā ir iespēja akcentēt plašo valodu dažādību Eiropā, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, mudināt visu vecumu cilvēkus apgūt svešvalodas – zinot vismaz vienu svešvalodu, ir vieglāk atrast darbu un saprasties ar citiem, un tas palīdz attīstīties uzņēmumiem. Eiropas Valodu dienu izsludināja Eiropas Komisija un Eiropas Padome,

kas pārstāv 800 miljonus eiropiešu no 47 valstīm. Piedalās daudzi valodu un kultūras institūti, apvienības, augstskolas un it īpaši skolas. Pirmo reizi Valodu dienu atzīmēja 2001. – Eiropas Valodu gadā, kopš tā laika to atzīmē katru gadu (https://ec.europa.eu).

   Balvu Valsts ģimnāzijā, atzīmējot šo notikumu, skolas bibliotēkā bija apskatāma izstāde, izglītojamajiem un pedagogiem bija iespēja iepazīties ar dažādu Eiropas valodu vārdnīcām un ar informatīvu materiālu par šo dienu, tās mērķiem un valodu daudzveidību. Izstādes apmeklētāji ar lielu interesi un aizrautību pētīja divas vārdnīcas, kuras uz skolas bibliotēku bija atceļojušas no Balvu Centrālās bibliotēkas, proti, latviešu-čigānu-latviešu vārdnīcu un latviešu-latīņu-latviešu vārdnīcu. Šajā dienā skolotājiem tika piedāvāta iespēja valodas mācību stundu pavadīt, piedaloties skolas bibliotekāres organizētajā aktivitātē, un skolotāji šo iespēju arī izmantoja. Nodarbībās izglītojamajiem tika demonstrēta prezentācija, uzskates materiāli no Eiropas Valodu dienas vietnes (https://edl.ecml.at), kuri atklāja, kas ir  Eiropas valodu diena, kādi ir tās organizēšanas mērķi, jaunieši uzzināja interesantus faktus par Eiropas un pasaules valodām, kā arī apguva dažus ar valodu zināšanām saistītus jēdzienus,  prezentācija tika papildināta ar āķīgiem jautājumiem. Stundas turpinājumā izglītojamie piedalījās viktorīnā “Eiropas valodu diena” un klausīšanās kompetenču pilnveidošanas uzdevumā: tika atskaņotas dažādas Eiropas tautu valodas (no vietnes europa.eu.), bija nepieciešams ļoti uzmanīgi ieklausīties un uzminēt, kuras valodas fragments tiek atskaņots. Un tas arī izdevās! Aktīvākie izglītojamie saņēma vērtējumu. Skolas bibliotekāre mudināja jauniešus nākamajā mācību gadā būt proaktīviem un šo dienu atzīmēt, piedaloties skolas,  Latvijas un pat Eiropas mēroga Valodu dienas aktivitātēs.

Uz sadarbību!

 

 

Vineta Muzaļevska

Aktualitātes skolas bibliotēkā oktobrī