Informācijas avoti karjeras izglītībā

informācijas avoti karjeras izglītībā ir pieejami šeit.

Līderības diena “Pašvadības laika raksti pārmaiņu procesā “Līderis manī”” Balvu Valsts ģimnāzijā

26. janvārī Balvu Valsts ģimnāzija dalījās pieredzē ar pārmaiņu procesa “Līderis manī” ieviešanas veiksmes stāstiem 14 programmā iesaistītajām Latvijas skolām, kā arī pasākumā tika aicinātas piedalīties Valsts ģimnāzijas, Balvu novada skolas un tās skolas, kuras interesē šis pārmaiņu process. Priecājamies, par lielo ieinteresētību, jo piecu stundu garumā mums sekoja vairāk kā 200 dalībnieki no 32 Latvijas skolām.

Pasākumu vadīja BVĢ skolēnu pašpārvaldes jaunieši Beāte un Dāvis, ievadā sveicot katru skolu ar īpaši piemeklētu tautas dziesmu un vēlējumu, un uzmundrinot, aktivizējot skatītājus visas līderības dienas laikā.

Līderības dienā iedvesmas vārdus teica gan  Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, gan Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” dibinātājs Rolands Ozols, gan ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Līderības dienas dalībniekiem bija iespēja noklausīties  direktores  pieredzē par to, kā pārmaiņu process “Līderis manī” jau trešo gadu  tiek realizēts Balvu Valsts ģimnāzijā, kā arī klātesošajiem bija iespēja  virtuālā ekskursijā iepazīt Balvu Valsts ģimnāziju,  klašu audzinātāji dalījās ar labās prakses piemēriem kā septiņus S. Koveja veiksmīga cilvēka paradumus prezentēt skolēniem, direktores vietniece audzināšanas jomā dalījās pieredzes stāstā par  skolas pasākumiem kā veiksmīgu  instrumentu personības pilnveides procesā, tāpat arī tika piedāvātas dažādas interaktīvas aktivitātes, kuru laikā līderības dienas dalībnieki varēja ar BVĢ skolēnu zīmētu karikatūru un skolas psiholoģes vadītās kahoot dziesmu spēles palīdzību pārbaudīt savas paradumu atpazīšanas iemaņas, neizpalika arī vingrošanas pauzes un aktivitātes, kurās līderības dienas dalībnieki varēja aktīvi līdzdarboties turpinot nepabeigtus teikumus, meklējot radošus salīdzinājumus vārdam līderis, skatīties teātra pulciņa sagatavotās etīdes par septiņiem paradumiem, kā arī klātesošie varēja saņemt atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem par pārmaiņu procesu Līderis manī.

Noslēgumā  BVĢ skolnieces Angelīnas skanīgās balss pavadībā  dalībnieki tika aizvesti virtuālā  pastaigā pa sniegotajiem Balviem.

Priecājamies, ka kopīgas sinerģijas rezultātā izdevās pasākums, kurš dāvāja iedvesmu un  prakstiskas metodes un paņēmienus audzināšanas darbam.

Līderis ir kā…

“Barikādēm – 30”

Barikādēm -30

izglītības iestāžu labā prakse 1991. gada Barikāžu notikumu izzināsanā un atceres norišu organizēšanā. 28.01.2021. 12.00 – 17.00 Tiešsaistē

“Barikādēm - 30”

28.01.2021. Tiešsaistē “Barikādēm – 30” 12.45 Pieslēgšanās platformai Pasākuma moderators Kārlis Anitens 13.00 Paldies vārdi un sveicieni “Barikādēm – 30” dalībniekiem 1991. gada barikāžu laika Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs Romualds Ražuks VISC Neformālās izglītības departamenta direktore Agra Bērziņa 13.25 “Barikādēm-30”- izglītības iestāžu labā prakses piemēri 14.00 Kara muzeja atmiņas par 1991.gada barikādēm “Postenis nr.1. – Pulvertornis” Kara muzeja izglītojošās darba nodaļas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs 14.30 “Barikādēm-30”- izglītības iestāžu labā prakses piemēri 15.25 Radoša lekcija “Mākslinieciskās domāšanas nozīmīgums valsts svētku svinēšanā un atceres dienu pasākumos” Režisors Kārlis Anitens 16.30 Dokumentālā filma “Mūsu barikāžu laiks” Jura Podnieka studija Pieteikšanās: http://bit.ly/barikadem30 monika.dalecka@visc.gov.lv, 67350813

NODERĪGI

Banku augstskolas Karjeras dienas https://t.co/UW0UKV4SAO?amp=1

 

RSU Atvērtā universitāte https://www.rsu.lv/atverta-universitate

 

Baltic Council: Reģistrējieties bezmaksas individuālai konsultācijai un uzziniet vairāk par augstākās un vidējās izglītības iegūšanas iespējām Lielbritānijā, Nīderlandē, Dānijā, Šveicē, Kanādā, Itālijā, ASV un citās valstīs: https://docs.google.com/forms/d/1PWQhSE1OObwhamNU1On2EzxCiUJk2OQuUV4sMdwD5hE/viewform?edit_requested=true

 

RTU Rīgas Biznesa skolas bezmakas online nodarbības:

“Veiksmīgs Start-up: mīts vai realitāte?”

90% jaunuzņēmumu (start-ups) pārtrauc savu darbību un nekad nekļūst veiksmīgi. Kas ir jaunuzņēmumi un kā izveidot jaunuzņēmumu, kurš būs veiksmīgs?

60 minūtēs kopā ar Rīgas Biznesa Skolu vidusskolēni uzzinās pamatus par jaunzņēmumu teoriju un, strādājot grupās, paši sāks veidot idejas saviem jaunuzņēmumiem!

Auditorija: 10. – 12. klases skolēniem.

Darba valoda: angļu.

Lai pieteiktos darbnīcai, lūdzu, atsūtiet pieteikumu uz e-pasta adresi admissions@rbs.lv

 

06.02.2021.

Atvērto durvju diena tiešsaistē.

Skolēni varēs uzzināt  vai COVID-19 ir ieviesis izmaiņas iestāšanas prasībām un par to, kā šogad norisināsies uzņemšana.

Pasākuma laikā būs iespējams pievienoties dažādu interešu darba grupām un uzzināt pašu svarīgāko par savu nākotni.

Un pats galvenais – mēs noteikti pastāstīsim, kādas īpašības mēs meklējam jaunajos kandidātos.

Reģistrācijas links: mlgn.to/8mud

 

Jaunas profesijas “Profesiju pasaulē”:

http://www.profesijupasaule.lv/izaugsmes-veicinatajs-koucs

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-zverinata-tiesu-izpilditaja-paligs

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-pastnieks

Uzņēmējdarbības skola

Šī gada 21. janvārī uz nodarbībām “Uzņēmējdarbības skolā” Microsoft Teems platformā, kuras organizē Biznesa augstskola “Turība”, pulcējās divdesmit trīs 12.ab klašu jaunieši. Šī bija jau ceturtā tikšanās reize. Jauniešus ik reizi uzrunā sabiedrībā plaši pazīstami cilvēki: augstskolu pasniedzēji, uzņēmēji, TV un radio personības. Jaunieši paplašinājusi zināšanas dažādās tēmās: komunikācija kā panākumu atslēga, veiksmīga biznesa ABC, komandas veidošana, līderisms, zīmols-Tava panākumu atslēga, digitālais mārketings, lietišķā etiķete un biznesa protokols.

   Jaunieši atzīst, ka nodarbībās iegūtās zināšanas un prasmes ir noderīgas. Tās veicina lielāku interesi par uzņēmējdarbību kā vienu no karjeras iespējām.

V. Muzaļevska

Pašvadības laika raksti pārmaiņu procesā “Līderis manī”

BARIKĀDĒM 30

Barikādēm veltīta prezentācija lejupielādējama šeit.

“Sudraba pūce 2020”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir skaista tradīcija sumināt četrus iepriekšējā gada absolventus, kuri centralizētajos eksāmenos saņēmuši visaugstāko vidējo vērtējumu. Šogad  ģimnāzijas goda titulu “Sudraba pūce 2020” par visaugstāko vidējo procentuālo vērtējumu ieguva Ernests Mežals.  Par augstiem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos tika godinātas arī Roberta Sērmūkša, Dairita Magone un Evelīna Celmiņa.

 Pandēmijas laika ierobežojumi šogad neļāva tikties skaistā pasākumā, bet  sarūpētās balvas un goda raksti ar vecāku palīdzību aizceļoja pie to īpašniekiem.

Lepojamies ar lieliskajiem jauniešiem, priecājamies, ka viņi jūtas apmierināti un ar iedvesmu studē izvēlētajās augstskolās. Ticam, ka viņi nākotnē kļūs lieliski izvēlētās nozares  speciālisti un vienkārši laimīgi cilvēki. Paldies vecākiem par mīlestību un ieaudzinātajām  pašvadības prasmēm! Paldies skolotajiem un klašu audzinātājiem par sniegtajām zināšanām un atbalstu!

Mūsu dižgara Raiņa teiciens “Kas zina, ko grib- spēj ko grib” lai  iedvesmo jūs ceļā uz izvirzītajiem mērķiem!

Sudraba pūce 2020 Ernests Mežals

Pārmaiņu procesu ,,Līderis manī’’ apgūst ģimnāzijas vecāki!

Janvāra vēlā pēcpusdienā proaktīvākie un zinātkārākie Balvu Valsts ģimnāzijas vecāki piedalījās zoom seminārā, kuru vadīja ģimnāzijas direktore Inese Paidere. Nodarbībā vecāki iepazinās ar vienu no transformatīvās līderības teorijām: ,,Septiņi ļoti veiksmīgu cilvēku paradumi.” Vecāki ne tikai klausījās, bet arī darba grupās diskutēja un prezentēja pārējiem savu redzējumu par paradigmām, ieradumiem, sadarbību, sinerģiju un citām ļoti aktuālām 21.gadsimta prasmēm.

Dažas no atgriezeniskajā saitē sniegtajām atziņām bija:

95% vecāku uzskata, ka ieguva ļoti daudz jaunas informācijas. Lai mainītu lietas- jāmainās katram pašam. Caur teorētisko daļu iespēja paanalizēt sevi,savu rīcību,dzīves uztveri un caur praktisko daļu- dalīties ar domām,idejām un uzklausīt, ieklausīties citos. Bija iespēja darboties arī darba grupās, beidzot redzēt sen neredzētus cilvēkus. dzirdēt dažādos viedokļus. Atgādinājums tam, ka pret lietām kuras nevar mainīt, vajag mainīt attieksmi. Viss bija interesanti un iedvesmojoši. Multfilmas analīze, bija daudz dažādu un daudzveidīgu redzējumu. Tā bija balstīta uz sinerģiju, kā arī spēju prast pārvarēt vecuma šķērsli, jo tās jau tikai iedomas – tikmēr tu redzi, jūti- nekas nav nokavēts, nevajag atteikties no dzīves! .., iepriekš neizpratu šo svešvārdu. Tagad zinu, ka tas ir mans redzējums. Paldies par iespēju piedalīties šajā projektā arī vecākiem!

Vai vēlies turpināt iepazīties ar "Līderis manī" saturu šī semestra laikā?

Vai vēlies turpināt iepazīties ar “Līderis manī” saturu šī semestra laikā? 20 respondenti. Jā atbildēja 100% Nē atbildēja 0%

Paldies visiem vecākiem, kuri pieslēdzās, aktīvi diskutēja, klausījās! Tiksimies nākamajā nodarbībā!

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.