Category: Bibliotēka

Aktualitātes skolas bibliotēkā oktobrī

Izstāde Balvu valsts ģimnāzijā


No 17.septembra skolas bibliotēkā apskatāma izstāde “Spānija. Lasīšanas veicināšanas pasākumi”.
Izstādē piedāvā aplūkot reprodukcijas plakātiem, kas izmantoti dažādos grāmatu lasīšanas veicināšanas pasākumos Spānijā, kas tika organizēti kopš pagājušā gadsimta trīsdesmitajiem gadiem līdz pat mūsdienām.
Izstādi var iedalīt četrās lielās grupās: bērnu un jauniešu grāmatu izdošanas un lasīšanas veicināšana, Grāmatu dienas popularizēšana, Grāmatu lasīšanas veicināšanas plāna ieviešana un Madrides Grāmatu gadatirgus organizēšana.
Plakātu paraugi ņemti no Spānijas Izglītības, kultūras un sporta ministrijas pakļautībā esošās Grāmatu lasīšanas observatorijas krājumiem. Tajos var redzēt plakātu dizaina un ilustrāciju attīstību, ko radījuši tādi mākslinieki kā Hanibals Tehada, Lopess Vaskess, Frančesks Vila i Rufas, Mingote, Manuels Martiness Muņoss, El Roto, Pepe Karrio, Oskars Marinē, Rafaels Selda u. c.
Laipni gaidīti!

Aktivitātes skolas bibliotēkā septembrī

(No title)

Aktualitātes

    No 3.septembra līdz 13.septembrim skolas bibliotēkā apskatāma Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde  Īpaša grāmata īpašā vietā” un dāvāta iespēja piedalīties akcijā “Tautas grāmatu plaukts”. Ikviens var dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai (LNB) sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu, vēsta par dāvinātāja dzimtas vēsturi, par ikdienu, nejaušībām, sajūtām un uzskatiem. Grāmatas un tajos ierakstītie veltījumi būs atrodami un izlasāmi “Tautas grāmatu plauktā” – LNB jaunās ēkas ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas slienas piecu stāvu augstumā.

 

Bibliotēkas apraksts

“Grāmatas ir gaisma.
Kas tiecas pēc gaismas, tam jāpieķeras grāmatām ar sirdi un dvēseli.’’

/V. Plūdonis/


Balvu Valsts ģimnāzijas bibliotēka piedāvā:

 • daiļliteratūru un nozaru literatūru;
 • metodisko literatūru;
 • mācību grāmatas;
 • preses izdevumus;
 • informatīvus materiālus;
 • izglītojošus, kultūras pasākumus;
 • informācijas meklēšanu uzziņas literatūrā, internetā;
 • konsultācijas referātu un projektu gatavošanā;
 • informāciju un grāmatu izstāžu sagatavošanu par rakstniekiem, dzejniekiem-jubilāriem;
 • ceļojošās izstādes sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Rakstniecības un mūzikas muzeju;
 • interešu izglītības pulciņu izstādes;
 • darba vietu ar interneta pieslēgumu.

Bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumi ir apskatāmi šeit!