Author's posts

Konkursa „Gada klase – 2015” starprezultāti

Skaļās lasīšanas konkurss

Lasītveicināšanas un lasītprasmes  programmas ietvaros Balvu Valsts ģimnāzijā jau 3 gadu notika skaļās lasīšanas konkurss 7.to klašu skolēniem. Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu  interesi par lasīšanu, uzlabot lasītprasmi un izpratni par izlasīto tekstu. Konkursa uzdevums ir noskaidrot skolas labāko lasītāju un izvirzīt to uz starpnovadu skaļās lasīšanas konkursu, kurš notiks 1.aprīlī Balvu Valsts ģimnāzijā. Vispirms …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni kļūst par Meža Olimpiādes finālistiem

Marta sākumā noslēdzās AS „Latvijas Valsts meži” rīkotās Meža Olimpiādes 2. kārta. Tās ietvaros 60 dažādu Latvijas skolu pārstāvji ar labāko sniegumu olimpiādes 1. kārtā sacentās interneta spēles „Mežotājs” izspēlē. Balvu Valsts ģimnāzijas komanda uzrādīja vislabāko rezultātu spēlē un ieguva tiesības piedalīties olimpiādes finālā! Balvu Valsts ģimnāziju olimpiādes 1. kārtā lieliski pārstāvēja 8.a klase un …

Continue reading

9. Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumi.

2015.gada 6.martā  Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika IX Latgales zinātniski pētniecisko darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā 9.- 12.klašu skolēniem, kuri krievu valodu apgūst kā 2. vai 3.svešvalodu. Lasījumu organizēšanu atbalstīja  Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde. Pasākumā piedalījās 31 skolēns no dažādām Latgales reģiona skolām: Daugavpils, Rēzeknes, Preiļiem, Līvāniem, Dagdas, Vārkavas, Riebiņiem, Ilūkstes. …

Continue reading

Ģimnāzistu izgatavotie gaisa pūķi lidinās virs Rīgas.

Rīgas Amatniecības vidusskolā notika 11. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde – „Gadalaiki – vasara” (koka un metāla tehnoloģijas). Skolēniem bija arī mājas darbs – jāizgatavo gaisa pūķis dažādās tehnikās atbilstoši vecuma grupai. Olimpiādē piedalījās arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni un guva panākumus. Harijs Ločmelis 60 dalībnieku konkurencē izcīnīja 3.vietu valstī un ieguva 1.pakāpes diplomu par …

Continue reading

Lepojamies ar Agri Bužu.

Balvu Valsts ģimnāzijas 9c. klases skolnieks Agris Bužs piedalījās Atklātajā inženierzinātņu olimpiādē 9. klases skolēniem. Olimpiādes pirmajā posmā skolēniem neklātienē  bija jāizpilda tiešsaistes tests, kurā bija 50 jautājumi. 1.kārtā tiešsaistē piedalījās 290 devīto klašu skolēni. Tie, kuri pareizi atbildēja vismaz uz 40 jautājumiem, saņēma uzaicinājumu piedalīties otrajā posmā, kas norisinājās 28. februārī klātienē RTU Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. 2.kārtā klātienē par …

Continue reading

Ģimnāzisti priecājas par jauno inventāru.

2014.gada nogalē IZM rīkotajā konkursā „Gada sporta skolotājs 2014” piedalījās Balvu Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Jānis Zakarīts. Konkurss noritēja divās kārtās. Pirmajā kārtā žūrijas komisija izvērtēja pieteikumus un sporta stundas videoierakstus. Skolotājs Jānis piedāvāja sporta stundu 12a.klasē. Prieks par skolēniem, kuri piekrita un ar atdevi strādāja stundā. Tikai trīs dalībnieki, kuri bija ieguvuši lielāko punktu …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas dejotāji piedalās dziesmu un deju svētku atlases skatē

Vakar, 10. martā notika tauta deju kolektīvu atlases skate XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas norisināsies Rīgā 2015. gada 6. – 12. jūlijā. Skatē piedalījās vairāk nekā 25 tautu deju kolektīvi ne tikai no Balviem, bet arī no apkārtējiem novadiem un pat Rīgas. Katrs kolektīvs skatē dejoja divas dejas – vienu izlozes …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis piedalās konkursā „Balsis”

Šī gada 5. martā notika ikgadējais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Balvu muižas zālē uzstājās vokālie mūzikas ansambļi no Baltinavas, Viļakas, Rugāju un Balvu novadiem. Konkursā piedalījās arī Balvu Valsts ģimnāzijas vokālais ansamblis. Konkursantu uzstāšanos vērtēja speciāli šim pasākumam no mūzikas skolotājiem veidota žūrija – tajā, analizējot dalībnieku sniegumu, darbojās Viktors Bormanis, Iluta Tihomirova un Liene …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni uzvar reģionālajā konkursā „Ceļš uz bagātību”

Pirmdien, 2015. gada 2. martā, Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda „Kalmārs” piedalījās projekta „Esi līderis!” organizētā biznesa spēļu konkursa „Ceļš uz bagātību” reģionālajā kārtā Rēzeknē un saspringtā cīņā ieguva 1. vietu. Komandu veidoja 12.c klases skolēni Sergejs Petrovs un Rinalds Kindzulis. Konkurss noritēja kā simulācijas spēle, kurā dalībniekiem bija jācenšas samērot risku un centienus gūt …

Continue reading