Category: Uncategorized

Žetonu vakars

Apsveicam Madaru Voiti

Ir jauka satraukuma sajūta, kad Balvu Kultūras un atpūtas centra zāle pildās ar  interesentiem, kuri ir gaidījuši īpašu notikumu – konkursu „Mis un Misters Balvi”.

Liela konkursa dalībnieku pārstāvniecība bija no Balvu Valsts ģimnāzijas, jaunieši guva lieliskus panākumus. Emīls Tjunītis ieguva titulu „Misters Foto 2012”, bet liels prieks par Madaras Voiti – titulu „Mis Balvi 2012 ” un „ Mis Foto 2012” ieguvēju.

Skolēnu pašpārvalde Madonā

31. janvārī Madonas Valsts ģimnāzija aicināja skolēnu pašpārvaldes uz pieredzes apmaiņas pasākumu. Pārstāvji ieradās no 14 ģimnāzijām, skolēni piedalījās lekcijā „Pasākumu organizēšanas pamatprincipi”, diskutēja par to, kādam ir jābūt pasākuma vadītājam, un paši prezentēja savus mājās sagatavotos priekšnesumus. Continue reading

Īpaša tikšanās ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijas pirmā februāra nedēļa ir īpaša, jo Sociālo zinātņu metodiskā komisija organizē dažādus pasākumus. Otrdien, 5. februārī, uz skolu tikai aicināti tie pilsētas  skolu direktori, kuri ir absolvējuši Balvu ģimnāziju.

Skolotāja Irēna Šaicāne iepazīstināja ar katru no viesiem – Egonu Salmani, Antru Eizāni, Terēzi Čudarkinu un Māru Pimanovu, atspoguļojot viņu darbību Balvu pilsētā, kā arī jauka bija kavēšanās skolas atmiņās, Continue reading

3.starpnovadu skolēnu zinātnisko darbu lasījumi

1.februārī Balvu Valsts ģimnāzijā notika 3.starpnovadu (Baltinavas/Rugāju un Balvu) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi. Parasti lasījumi notika skolēnu marta brīvdienās, bet tā kā šogad martā notiks angļu valodas eksāmens un praktiski visas brīvdienu dienas jau aizņemtas ar citiem pasākumiem, tika nolemts, ka lasījumus rīkosim februāra sākumā, jo 4.februārī beidzas darbu iesūtīšana Latgales reģiona zinātnisko darbu konferencei, kura notiks 16.martā. Continue reading

Latgales 3.atklātā olimpiāde kulturoloģijā

29.janvārī Daugavpilī notika 3.atklātā Latgales olimpiāde kulturoloģijā. Arī Balvu Valsts ģimnāzijas trīs 12.klases skolnieces Kristīne Ercika, Kristīne Antonova un Kristīne Šmiukše un viņu kulturoloģijas skolotāja Irēna Šaicāne devās uz Daugavpili. Olimpiādes tēma šogad  bija „Modernisma sākumi Latvijas tēlotājmākslā 19.gadsimta beigās – 20.gadsimta sākumā”. Meitenēm divarpus stundu laikā vajadzēja atbildēt uz 10 dažāda tipa jautājumiem, gan raksturot laikmeta galvenās iezīmes, noteikt modernisma darbus un autorus, gan analizēt informācijas avotus. Pēdējā uzdevumā, Continue reading

Ģimnāzijā viesojas direktori no citiem novadiem

25. janvārī Balvos tika organizēts Gulbenes, Rugāju, un Balvu novadu skolu direktoru seminārs. Balvu Valsts ģimnāzijā viesi piedalījās didaktiskos pasākumos, apmeklēja skolas muzeju, kurā Irēna Šaicāne ļoti oriģināli iepazīstināja ar mūsu skolas vēsturi.

Savukārt jauniešu uzvedums „Ceļa lauzēji” mudināja skatītājus vērot pasauli savādāk un padomāt, vai viegli būt kreilim labroču pasaulē.

LABA ZIŅA!

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2013. gada 28.janvāra lēmumu Nr.33-V  Balvu Valsts ģimnāzija, kā arī tajā īstenotās programmas ir AKREDITĒTA UZ TURPMĀKAJIEM 6 GADIEM!

„Purenīte” uzņem viesus

sadancis Balvu Valsts ģimnāzijāBalvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs „Purenīte” un skolotāja Lucija Bukša jau ceturto gadu aicina dejotājus, lai kopā dejotu koncertā un atpūstos, savstarpēji iepazītos. Šis ir īpašs gads, jo vasarā Rīga gaidīs Latvijas labākos dejotājus, piedaloties Dziesmu un deju svētkos.

25. janvārī IV Sadancī Balvu Valsts ģimnāzijā piedalījās Rugāju vidējās paaudzes deju kopa „Rugāji”, Dricānu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Jumalēni”, Gaigalavas jauniešu deju kolektīvs „Krēslīte” un Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionālās vidusskolas jauniešu deju kolektīvs „Amatnieki”.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni EIROPARLAMENTĀ Strasbūrā.

Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi StrazsbūrāPateicoties Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīkotajam konkursam „EUROSCOLA”, kura mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par EP darbu, noorganizējot skolā EP vēlēšanas, divdesmit četriem Balvu Valsts ģimnāzijas skolēniem un divām skolotājām – Birutai Vizulei un Līgai Andersonei, piedaloties šajā konkursā, radās iespēja no 15.janvāra līdz 22. janvārim, doties apmaksātā braucienā uz Parlamenta mītni Strasbūrā, Francijā. Eiropas Parlamentā skolēni varēja iejusties deputātu lomā, izprast ES struktūru un diskutēt ar jauniešiem no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par aktuāliem jautājumiem. Pavisam šeit bija ieradušies aptuveni 500 Continue reading