Loading images...

„Folclore -one language for Latvia and Lithuania”

Balvu Valsts ģimnāzijā ir ļoti senas latviešu tautas dejas tradīcijas. Skolēniem deja ir prieka un pašizpausmes avots un arī veids, kā atbrīvoties no stresa un justies fiziski veselam. Lai ieinteresētu turpināt radoši darboties tautas tradīciju saglabāšanas un popularizēšanas jomā, Balvu Valsts ģimnāzijā esam uzsākuši īstenot Nordplus projektu „Folclore -one language for Latvia and Lithuania” ar Klaipēdas Ažuolyno ģimnāzijas deju kolektīvu „Auštra”.
No 9.-15.aprīlim lietuviešu jaunieši viesojās Balvos. Sākumā iepazinās ar skolu un tās vēsturi. Atraktīva izvērtās pašpārvaldes jauniešu veidotā valodas apmācības meistarklase. Deju meistarklasē iemācījām jauniešiem Folkloras kopas „Rekavas dzintars” dziedāto un „Purenītes” iemīļoto deju „Sveicinojam vielejam…” ar nodomu kopā dejot koncertos. Tas arī īstenojās. Nodejojām koncertu Balvu pansionātā un viesojāmies pie bērniem AC ” Rasas pērles”. Paldies viņiem par silto uzņemšanu un labajiem vārdiem. Galvenais koncerts norisinājās Balvu Valsts ģimnāzijā. Un paldies jāsaka BVĢ vokālajam ansamblim un Balvu Mūzikas skolas tautas mūzikas instrumentu ansamblim par koncerta tautiskās noskaņas radīšanu. Ovācijas un skaļie aplausi uzlādēja mūs un deva spēkus turpmākajām aktivitātēm… Nākamajā dienā koncertējām Upītē un dejojām etnogrāfisko deju meistarklasē. Paldies Andris Slišāns un folkloras kopas muzikantiem. Tautisko noskaņu koncertā mums uzturēja folkloras kopas muzikanti un nogurušos dejotājus uzmundrināja ņiprie Upītes dejotāji. Mums patiešām gāja “karsti”…..
Tika apmeklēts Balvu Novada muzejs un Bērnu un jauniešu centrs. Lielāku priekšstatu par Balviem lietuvieši guva orientēšanās aktivitātēs pa pilsētu, ar mērķi uztaisīt pašbildi pie katra pilsētas apskates objekta. Šādā veidā popularizējot sociālajos tīklos pilsētu un projektu. Neizpalika arī sadraudzības sporta spēles. Liels gandarījums bija par to, ka arī pasniedzēju delegācijai no Dagdas novada bija iespēja piedalīties Cemre Bulut rīkotajā tematiskajā turku vakarā ar interaktīvo prezentāciju, nacionālo ēdienu kopīgo gatavošanu un degustēšanu. Paldies, viņam par sirsnīgo kopības sajūtas radīšanu……
Nākamās dienas aktivitātes norisinājās Dundenieku keramikas darbnīcā Bērzpilī un Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīcā Gaigalavā. Tad sekoja izzinošā ekskursija Vēršukalna kultūrvēsturiskajā muzejā, svaigi ceptas maizes degustācija un cienāšanās ar ļoti garšīgu maltīti. Paldies Aldim Pušpuram par uzņemšanu! Vakarā mēs visi kopā satikāmies BVĢ aktu zālē, kur mēs viņus iepazīstinājām ar mūsu skolas pašpārvaldes pasākumiem, aktivitātēm un darbību. Vēlāk kopā vienojāmies sadraudzības spēlēs, lai vēl vairāk iepazītos. Turpmāko var raksturot šādi: ekskursijas, apskates objekti un labais laiks…
Vēlamies pateikt lielu paldies visiem, kas atbalsta mūs projektu gaitās! Nākamās projekta aktivitātes notiks pavisam drīz Klaipēdā !!!!
Lucija Bukša, BVĢ JDK „Purenīte” mākslinieciskā vadītāja