Loading images...

(No title)

Loading Events

Upcoming Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

  • There were no results found.

2019./2020. m.g. stundu saraksts

2019./2020. m.g. stundu saraksts ir pieejams šeit.

2019./2020. mācību gads

Ministru kabineta noteikumi Nr. 777 Rīgā 2018. gada 11. decembrī (prot. Nr. 59 25. §)   Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 4. panta 16. punktu Noteikumi nosaka 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, …

Continue reading

Balvi Public High SchoolBalvu Valsts ģimnāzija

  Balvi Public High School  Mail address: Dārza iela 2, Balvi, LV-4501 Principal: Inese Paidere; Principal’s phone: 6 45 22727. Office management: 6 45 22 053, mobile: 2 6419648, email: bpg@parks.lv. Teacher’s lounge: 6 45 22728 Home pages: www.bvg.lv -Balvi Public High School’s home page www.bvg.lv/muzejs -Balvi Public High School museum’s home page.   Balvi Public High School offers the following educational …

Continue reading

Aktuālais 2015./2016. mācību gadā

Aktualitātes 2014./2015.m.g. Organizēt skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu, kurā tiek veicināta: mācību satura integrācija un dzīvesdarbības prasmju attīstība, mācību satura apguvē biežāk izmantojot tādas mācību metodes kā eksperimenti, modelēšana, lomu spēles; lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos; pašizziņa, kas balstīta vērtību izpratnes padziļināšanā un morālās spriestspējas attīstībā; interese par dabaszinātnēm, datoriku un …

Continue reading

Kontakti

Direktore: Inese Paidere e-pasts: in1504@inbox.lv; bpg@balvi.lv telefons: +37164522727; +37128351941 Pieņemšanas laiks: Pirmdienās no plkst. 9:00-10:00 un trešdienās no plkst. 13:00-14:00   Sekretāre-lietvede: Lelde Langovska e-pasts: leldelangovska89@gmail.com telefons: +37164522053; +37126419648 Darba laiks: katru darba dienu no 08:30-16:30   Direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos: Monika Baikova e-pasts: nika65@inbox.lv telefons: +37126160043   Direktores vietnieki: (audzināšanas jomā): Daina Mediniece e-pasts: …

Continue reading

Pulciņu laiki 2019. – 2020. māc. gadā

Pulciņu laiki 2019. – 2020. mācību gadam ir atrodami šeit.

SPD un prezentāciju vērtēšana

Prezentācijas vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit! Skolēnu pētniecisko darbu noteikumi ir atrodami šeit.

Absolventu gaitas

   

Aktuālais 2019./2020. mācību gadā

Aktuālais 2019./2020.m.g. Satura pilnveide vispārējā izglītībā /2020. mācību gadā pirmsskolas izglītībā tiks uzsākta pilnveidotā mācību satura un kompetenču pieejas īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”. Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) ir sagatavojusi mācību …

Continue reading

Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas apvienotais 7.-9.klašu deju kolektīvs

Apvienotais tautu deju kolektīvs tika izveidots 2013. gada nogalē, lai ikvienam ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēnam būtu iespēja radoši pašizpausties un izkopt savas spējas kustību, deju un skatuves kultūras jomā, apgūstot tieši tautu dejas. Tautu deju apguve un aktīva dalība tautu deju kolektīvā veido fiziski, garīgi un emocionāli vienotu personību, veicina sadarbības pieredzi un izpratni par priekšrocībām, …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzija

Balvi Public High School  Mail address: Dārza iela 2, Balvi, LV-4501 Principal: Inese Paidere; Principal’s phone: 6 45 22727. Office management: 6 45 22 053, mobile: 2 6419648, email: bpg@balvi.lv. Teacher’s lounge: 6 45 22728 Home pages: www.bvg.lv -Balvi Public High School’s home page www.bvg.lv/muzejs -Balvi Public High School museum’s home page. Balvi Public High School offers the following educational tracks: …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība

Biedrības mērķi un uzdevumi: atbalstīt un stimulēt Balvu Valsts ģimnāzijas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu; uz brīvprātības pamatiem īstenot organizatorisko un saimniecisko darbību Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību un audzināšanas procesa uzlabošanai; piedalīties skolēnu un skolotāju radošās attīstības programmu realizācijā.   Biedrībā ieguldītos līdzekļus Biedrība var izmantot savu uzdevumu īstenošanai: iegādājoties apmācības tehniskos un uzskates …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas jauktais koris

Dziedātājiem stāvot uz podestiem, plecu pie pleca, vienojot balsis kopā daudzbalsīgā dziedājumā, rodas skaistākais mirklis – veidojas Dziesma – mākslas darbs, kas visemocionālākajā veidā uzrunā mūsu Dvēselītes, ļaujot tām atpūsties no ikdienas… Jau 7.gadu skolā darbojas jauktais koris. Lai arī pēdējos 2 gadus kora sastāvs veidojas no jauna, īpaši puišu balsīs, kas cīnās, lai balss …

Continue reading

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi reģionālajās un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniskajās konferencēs un sporta sacensībās. 2020./2021.m.g.

Detalizēts laureātu saraksts ir pieejams šeit.

Basketbola pulciņš

Basketbola spēle ir ļoti populāra Balvu Valsts ģimnāzijā, šajā mācību gadā ļoti plaši apmeklēts ir basketbola pulciņš 10.-12.klašu meitenēm. Interešu izglītības nodarbībās tiek turpināta basketbola spēles prasmju un iemaņu pilnveidošana, kā arī šīs spēles popularizēšana jauniešu vidū. Jaunietes regulāri apmeklē treniņnodarbības, piedalās starpnovadu sacensībās, kā arī pārstāv Balvu novadu Latgales reģiona sacensībās. Nodarbībās jaunietēs tiek …

Continue reading

BVĢ atbalsta grupa

Ja man būtu iespēja vēlreiz audzināt savu bērnu, Es vispirms radītu pašcieņu, bet māju pēc tam. Es pirkstus vairāk izmantotu zīmēšanai, nevis norādīšanai. Es mazāk aizrādītu, bet vairāk censtos piesaistīt. Es vairāk dotos pārgājienos un laistu pūķus debesīs. Es pārstātu tēlot nopietno, bet nopietni nodotos rotaļām. Es biežāk bristu cauri pļavām un vairāk lūkotos zvaigznēs. …

Continue reading

BVĢ misija, vīzija un vērtības

SKOLAS MISIJA Profesionāla skolēnu sagatavošana tālākizglītības un dzīves ceļam pozitīvā, izaugsmi atbalstošā kultūrvidē, kurā norit nepārtraukta mācību procesa modernizācija un interaktīvo prasmju apguve, audzinot personības, kuras spēj mīlēt, cienīt, būt radošas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā, darba tirgū un dzīvē. SKOLAS VĪZIJA Balvu Valsts ģimnāzija- progresīva, …

Continue reading

Digitālā foto un video pamati.

Digitālā foto un video pamati. Skolotāja Irina Kovšova

Eko pulciņš

Eko pulciņš Balvu Valsts ģimnāzijā savu darbību uzsāka 2014. gada septembrī, izveidojot Ekoskolas ekopadomi. Šī padome apvieno zaļi domājošus jauniešus, kas vēlas īstenot savas iniciatīvas, lai šo planētu padarītu labāku un veselīgāku. Katra iniciatīva, projekts tiek uzsākts savās mājās, savā skolā un novadā. Kopā darbojoties, jau šajā gadā tiek organizēta plaša makulatūras vākšanas akcija, radošās …

Continue reading

Ekoskola

Galerijas

                                                                                                                                 

Internāta telpas

        

Continue reading

Klašu audzinātāji 2019./2020.m.g.

Klašu audzinātāji 2018./2019.m.g. Klase Audzinātājs Kabinets 7a Sandra Mozule 40. 7b Aija Dvinska 11. 7c Laura Saulīte 10. 8a Irina Kovšova 41. 8b Eva Zučika-Kuzņecova 29. 8c Ārita Andrejeva 20. 8d Mudīte Stepanova 26. 9a Ilga Petrova 27. 9b Irīna Krivošejeva 15. 10a Inga Vanaga 38. 10b Gaida Fengāne 39. 11a Vineta Muzaļevska 14. 11b …

Continue reading

Klašu komplekti 2014.-2015. māc. gadā

  Klase Audzinātājs Kabinets 7a Rita Kluce 22. 7b Inga Kleine 13. 7c Rudīte Priedeslaipa 28. 7d Daiga Kante 11. 8a Aija Dvinska 11. 8b Sandra Mozule 40. 8c Gaida Fengāne 39. 9a Eva Zučika Kuzņecova  29.  9b Mudīte Stepanova  26.  9c Irēna Baltiņa 12.  10a Ārita Andrejeva 20.  10b Ilga Petrova 27.  10c Anita …

Continue reading

Kokapstrādes pulciņš

Kokapstrādes pulciņš. Skolotājs Zigfrīds Lielbārdis    

Konkursi

Konkursa “Labākā liecība” laureāti 2019./2020.m.g.:   Klase Vārds, uzvārds 7a Sindija Raibekaze ( 9,00 balles) 7b Ketrina Sidoroviča (8,19 balles) 7c Sanija Skalova ( 7,53 balles) 10a Samanta Zubova (8,79 balles) 10a Eva Daniela Pokule ( 8,79 balles) 10b Sintija Kokoreviča (8,94 balles)     Augstākā izaugsme salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu:   8.a klase …

Continue reading

Konsultāciju laiki

2019./2020. m.g. konsultāciju saraksts ir pieejams šeit. 2019./2020. m.g. gatavošana mācību priekšmetu olimpiādēm šeit.

Lapas apmeklējums

Mācību gads

2014./2015. māc.gads Ministru kabineta noteikumi Nr.97 Rīgā 2014.gada 18.februārī (prot. Nr.10 8.§) Noteikumi par 2014./2015.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma  4.panta 16.punktu 1. Noteikumi nosaka 2014./2015. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm, kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās …

Continue reading

Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

    Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020.mācību gadā Valsts mācību priekšmetu olimpiādes Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks 2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās 3.posms valsts olimpiāde Angļu valoda 10. – 12. 29.10. 06.12.–I kārta 07.02.– II kārta Bioloģija 9. – 12. 28.11. 22.–24.01. Ekonomika 10. – 12. 29.01. 10.03. Filozofija 11. – 12. 08.01. 11.02. Fizika 9. – 12. 17.01. 31.03–01.04. Franču valoda 5. – 12. 04.12. 08.02. Ģeogrāfija 10. – 12. 13.02. …

Continue reading

Mācību sasniegumi

Mācību sasniegumi 2013./2014. māc. gadā: fakti un analīze  9.klašu absolventu tālākās gaitas (%)   12.klašu absolventu tālākās gaitas (%)   Mācību priekšmetu olimpiādes   Centralizēto eksāmenu rezultāti  Salīdzinājums ar Balvu, Baltinavas, Rugāju novadu skolām  

Meiteņu vokālais ansamblis

Vokālais ansamblis Lai dziedātu ansamblī, tāpat kā putniem, lai lidotu, ir vajadzīgi divi spārni – viens ir talants un otrs vēlēšanās dziedāt, sevi attīstīt, gūt uzstāšanās pieredzi. Ansambļa dziedāšanās tradīcijas BVĢ ir noturīgas. Ansamblis vairāku gadu garumā Starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, ir ieguvis I PAKĀPES. Meitenes ar daudzveidīgu repertuāru ir uzstājušās pasākumos skolā un …

Continue reading

Mēs lepojamies

Mācību sasniegumi augstā līmenī 2019./2020.m.g. 1.semestrī: 1. 7.a klasē – Solvita Dzergača, Letīcija Grīsle, Ilva Kataja – Paegle, Sindija Raibekaze; 2. 8.b klasē – Krista Arule; 3. 8.d klasē – Līna Ivanova, Laura Jeromāne; 4. 9.a klasē – Beāte Dārziņa; 5. 9.b klasē – Šeila Aleksejeva, Līva Lukste, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa, Brigita Zelča; 6. …

Continue reading

Mūsdienu deju pulciņš “Di – dancers”

Mūsdienās laikmetīgā deja ir viens no populārākajiem dejas mākslas žanriem gan pasaulē, gan Latvijā un ietver daudzus un dažādus deju stilus. Balvu Valsts ģimnāzijas mūsdienu deju dejotāji ikvienā pasākumā pārsteidz ar savu deju dažādību, horeogrāfe Dita Nipere izmanto dažādas emocijas, noskaņas, mūzikas daudzveidību, lai izstrādātu īpašu sižetisko ainu. Deja patiešām veido atsevišķu sižetu, kas rodas, …

Continue reading

Muzeja vadītāju (gidu) pulciņš

Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešiem, kam ir interese par vēsturi, dzimto novadu un savu pilsētu, ir iespēja aktīvi iesaistīties muzeju vadītāju pulciņā. Darbošanās skolas muzeja darbā palīdz • nodrošināt iespēju pulciņa dalībniekiem iepazīties ar skolas (pilsētas skolu), pilsētas vēstures izpētes jautājumiem; • veidot iemaņas strādāt ar skolas muzeja materiāliem; veidot iemaņās skolēnu pētniecisko darbu rakstīšanā; • …

Continue reading

Noderīgi video bērniem un vecākiem

Šajā sadaļā būs atrodami dažādi pamācoši video vecākiem un viņu bērniem par dažādiem problemātiskiem jautājumiem saistībā ar skolas dzīvi un kā tos risināt. viss tikai joka pēc.. pēc valsts policijas lūguma uzņemta īsfilma par dzīvi skolā. Mācību filma skolēniem “Katrīna” ņirgāšanās profilaksei skolas vidē Mācību filma skolēniem “Roberts” ņirgāšanās profilaksei interneta vidē Dokumentālā filma “Bars” …

Continue reading

Pajautā, piedāvā, paslavē

Pakalpojumi

Individuālie klienti, kas internāta pakalpojumus izmanto īslaicīgi, apmaksu veic saskaņā ar Balvu novada Domes apstiprināto cenrādi. Samaksu iespējams veikt: Ar pārskaitījumu bankā uz Balvu Valsts ģimnāzijas kontu: Reģ.Nr. 4219900434, Dārza iela 2, Balvi, AS „SEB Banka”Banka kods: UNLALV2X, LV93UNLA0050014291739 Lai vienotos par gultas vietas rezervāciju, vēlams sazināties ar dienesta viesnīcas administratori, telefons 26627925. Klientam, ierodoties …

Continue reading

Pārbaudes darbi 2014./2015. m.g.

Skolas noteiktais pārbaudes darbs     7.kl. – matemātika 8.kl. – latviešu valoda 10.kl. – ģeogrāfija 11.kl. – Latvijas un pasaules vēsture              

Sasniegumi mācībās

 Zelta liecību saņēmēji 2018./2019.m.g.: Dita Kataja – Paegle 9,24 Marija Lukste 9,12 Samanta Zubova 9,12 Evelīna Krakope 9,06 Eva Daniela Pokule 9,06 Una Romāne 9,20 Elza Elksnīte 9,43 Ērika Ivanova 9,00 Karīna Ločmele 9,40 Ikola Mačāne 9,21 Laura Berne 9,00 Jūlija Kokoreviča 9,06 Paula Paidere 9,53 Amanda Romka 9,06                   Sudraba liecību saņēmēji 2018./2019.m.g.:   …

Continue reading

Skolas dokumenti

Skolas iekšējās kārtības noteikumi ir pieejami šeit. Balvu Valsts ģimnāzijas izglītojamo kavējumu uzskaites un administrēšanas kārtība ir atrodama šeit. Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ir pieejama šeit. Balvu Valsts ģimnāzijas pašnovērtējuma ziņojums ir apskatāms šeit. Balvu valsts ģimnāzijas attīstības plāns ir apskatāms šeit. Balvu Valsts ģimnāzijas nolikums ir apskatāms šeit. Balvu valsts ģimnāzijas otrā semestra pasākumu plāns …

Continue reading

Skolas himna

Inga Ozola Ģirts Ripa Kad smagas rudzu vārpas dzērvju kāsim māj,Zin trešais tēva dēls: būs mājas jāatstāj; No gājputniem, kas atvaddziesmas dzied, Viņš spēkus lūdz, jo ceļš būs tāls, ko iet. Un skola sauc: Tik daudz ir ziedu pasaulē, kas zied… Pie mana loga kļavu iestādiet!   Tā pienāk pavasar’s, jau dzērves atlido, Tev skola …

Continue reading

Skolas internāts

Balvu Valsts ģimnāzijas internāts  2014.gadā internāts, pateicoties Balvu novada Domei, piedzīvoja atkal atdzimšanu uzdrīkstoties iet laikam pa priekšu, jo šobrīd šī renovācija ir 2020. gada līmenī, kad būs runas par gandrīz nulles patēriņa ēkām.  Šis internāts šobrīd ir tik labi ,,apģērbts”, kā neviena ēka Balvu pilsētā un novadā. Tai ir 30 cm siltinājums, pusmetra siltinājums …

Continue reading

Skolas misija

Profesionāla skolēnu sagatavošana tālākizglītības un dzīves ceļam pozitīvā, izaugsmi atbalstošā, kultūrvidē, kurā norit nepārtraukta, pratībās balstīta mācību un audzināšanas procesa modernizācija un interaktīvo prasmju apguve, audzinot vērtīborientētas personības, kas spēj mīlēt, cienīt, būt radošas un tolerantas, pieņemt lēmumus, sasniegt mērķus, uzņemties atbildību, sadarboties un būt konkurētspējīgas kvalitatīvas tālākizglītības ieguves procesā mūsdienu pasaulē.

Skolas vērtības

SKOLAS VĒRTĪBAS ATTĪSTĪBA CIEŅA LĪDZATBILDĪBA SADARBĪBA

Skolas vīzija

Balvu Valsts ģimnāzija – progresīva, atpazīstama, skolēniem, skolotājiem un vecākiem labvēlīga, tradīcijām bagāta – skola ar sakārtotu infrastruktūru, kura darbojas kā reģionālais vispārējās izglītības metodiskais centrs, nodrošina radošu un pratībās balstītu mācību un audzināšanas darbu, izmanto mūsdienīgas informāciju tehnoloģijas, valodas un projektus, iedzīvina globālās izglītības tendences un saglabā nacionālo identitāti.

Skolēnu pašpārvalde

Balvu Valsts ģimnāzijas Skolēnu prezidents Gustavs Vanags   Mērķtiecīgs, gudrs, atraktīvs  jaunietis ar augstu atbildības sajūtu,  labu humora izjūtu  un vēlmi aktīvi darboties skolas tēla popularizēšanā un jauniešu aktivitāšu organizēšanā.           Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes reglaments   Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes sastāvs 2019./2020. mācību gadā.  Prezidents: Gustavs Vanags Viceprezidents: …

Continue reading

Stundu laiki

1 9:00-9:40 2 9:50-10:30 3 10:40-11:20 Garais starpbrīdis 4 11:50-12:30 Garais starpbrīdis 5 13:00-13:40 6 13:50-14:30 7 14:40-15:20 8 15:30-16:10

Teātra pulciņš „Pipariņš”

Teātra pulciņš „Pipariņš” aicina ikvienu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu apgūt improvizācijas teātri kā skatuves žanru, kurā netiek izmantots iepriekš sarakstīts materiāls, visas darbības un dialogi rodas reālajā laikā un vietā. Teātra pulciņa darbība ir ļoti daudzpusīga, veidojot literārus uzvedumus, iestudējot lugas, gatavojoties Skatuves runas konkursiem, organizējot un piedaloties valsts mēroga dažādos teātra mākslas pasākumos. Jauka …

Continue reading

Vakartērpu balle

Vides izglītības pulciņš “Mammadaba”

Vides izglītības pulciņš “Mammadaba”. Skolotāja Velta Učelniece

Volejbola pulciņš

 Volejbola pulciņš. Skolotājs Valters Duļevskis

Sports

Drīzumā taps.