Absolventu gaitas

Balvu Valsts ģimnāzijas 2019./2020.m.g. absolventu izvietojums.