Absolventu gaitas

Balvu Valsts ģimnāzijas 2020./2021.m.g. absolventu izvietojums.

Absolventi_20_21pro