Balvu Kultūras un atpūtas centra un Balvu Valsts ģimnāzijas apvienotais 7.-9.klašu deju kolektīvs

Apvienotais tautu deju kolektīvs tika izveidots 2013. gada nogalē, lai ikvienam ģimnāzijas 7.-9.klašu skolēnam būtu iespēja radoši pašizpausties un izkopt savas spējas kustību, deju un skatuves kultūras jomā, apgūstot tieši tautu dejas.
Tautu deju apguve un aktīva dalība tautu deju kolektīvā veido fiziski, garīgi un emocionāli vienotu personību, veicina sadarbības pieredzi un izpratni par priekšrocībām, darbojoties komandā.
Balvu KAC un BVĢ apvienotā 7.-9.klašu deju kolektīva darbība ir vērsta uz mērķtiecīgu un kvalitatīvu māksliniecisku rezultātu, gatavojoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas ir nozīmīgākais kultūras pasākums skolēniem Latvijā.

Deju kolektīva vadītājs Agris Veismanis

7 9 kl dejas RIKA_MAZA