Balvu Valsts ģimnāzija

puce

Balvi Public High School 
Mail address: Dārza iela 2, Balvi, LV-4501
Principal: Inese Paidere; Principal’s phone: 6 45 22727.
Office management: 6 45 22 053, mobile: 2 6419648,
email: bpg@balvi.lv.
Teacher’s lounge: 6 45 22728
Home pages: www.bvg.lv -Balvi Public High School’s home page
www.bvg.lv/muzejs -Balvi Public High School museum’s home page.
Balvi Public High School
 offers the following educational tracks:
For the introductory Educational Phase: (2021./2022. school year for grades 7. – 9.)

 • Second stage of elementary education (grades 7-9) program with a focus on the humanities and social sciences (program code 2301 2111).
 • Second stage of elementary education (grades 7-9) program (program code 2101 2011)
 • Second stage of elementary education (grades 7-9) program with a focus on  mathematics, natural sciences and technologies (program code – 23013111)

For the introductory Educational Phase: (2021./2022. school year for grade 7., 8.)

 • Second stage of elementary education (grades 7-9) program (program code 2301 2111).

 

For the comprehensive middle Educational Phase: (2021./2022. school year for grade 12.)

 • Educational program with a focus on  mathematics, natural sciences and technologies(program code – 3101 3011)
 • General Education track (program code – 3101 1011)

 

For the comprehensive middle Educational Phase: (2021./2022. school year for grades 10., 11.)

 • Comprehensive middle education program (program code – 3101 6011)

 

Students and teachers have at their disposal light-filled, inviting and comfortable classrooms, a computerized library and reading rooms, 2 computer classrooms, state of the art science equipment, and organized sports opportunities. The school employs and offers the services of a psychologist and a social pedagogue, as well as support group. One may refresh ones memories in the High School’s museum, or in the graduates’ lounge. Guided by the school’s experienced and qualified pedagogues, students are ensured a thorough education that will prepare them well for future academic studies. In collaboration with LR AM students receive a Youth Guard education. Traditional school events:   Knowledge Day, Introduction to High School Day, Parents’ Days, Christmas Celebration, Valentine’s Celebration, Badge Evening.

puce Balvu Valsts ģimnāzija.
Pasta adrese – Dārza iela 2, Balvi, LV-4501.
Direktore – Inese Paidere. Direktore – 64522727
Darbvedība – 64522053, Mob. 26419648,
e-pasts bpg@balvi.lv.
Skolotāju istaba – 64522728
Mājaslapas: www.bvg.lv – Balvu Valsts ģimnāzijas mājas lapa
www.bvg.lv/muzejs – Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja mājas lapa.
Balvu Valsts ģimnāzija realizē izglītības programmas:

 • pamatizglītības posmā (2021./2022. m.g. 7. – 9. klasēs):
  • pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) humanitārā un sociālā virziena programma  (programmas kods – 2301 2111)
  • pamatizglītības 2.posma (7. – 9.klase) programma (programmas kods – 2301 1111)
  • pamatizglītības 2. posma (7.- 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma  (programmas kods – 23013111)
 • pamatizglītības posmā (2021./2022. m.g. 7., 8. klasēs):
  • pamatizglītības 2.posma  programma  (programmas kods – 2301 2111)
 • vispārējās vidējās izglītības posmā (2021./2022. m.g. 12. klasēs):
  • matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programma (programmas kods – 3101 3011)
  • vispārizglītojošā virziena izglītības programma (programmas kods – 3101 1011)
 • vispārējās vidējās izglītības posmā (2021./2022. m.g. 10., 11.  klasēs):
  • vispārējās vidējās izglītības programma (3101 6011)

 

Skolēnu un skolotāju rīcībā ir gaišas un mājīgas klašu telpas, datorizēta bibliotēka un lasītava, 2 datorklases, moderni aprīkoti dabaszinātņu kabineti, sakārtota sporta bāze. Ir psihologs, sociālais pedagogs, darbojas atbalsta grupa. Atmiņās veldzēties var ģimnāzijas muzejā, kā arī absolventu istabā. Skolā strādā pieredzējuši un kvalificēti pedagogi, kuru sniegtās zināšanas nodrošina labus rezultātus, iestājoties augstākajās mācību iestādēs. Sadarbībā ar LR AM skolēni apgūst jaunsardzes programmu. Tradicionālie pasākumi: Zinību diena Proģimnāzistu pasākums Vecāku dienas Ziemassvētku pasākums Valentīndienas pasākums Žetonu vakars Pulciņu atskaites koncerts – izstāde Skan skolas zvans! Izlaidumi