Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu saraksts, kuru vidējais vērtējums 2021./2022. m.g. ir vismaz 9 balles.

N.p.k. Vārds, uzvārds Vid.

vērt.

1. Elīza Briede 9,00
2. Guntra Gibala 9,00
3. Ervīns Tabors 9,33
4. Patrīcija Ivanova 9,63
5. Toms Silinieks 9,13
6. Angelīna Krivošejeva 9,06
7. Iļja Polis 9,56
8. Leo Eliass Morozs 9,25
9. Letīcija Grīsle 9,06
10. Sindija Raibekaze 9,47
11. Ilva Kataja-Paegle 9,18
12. Līna Ivanova 9,00
13. Šeila Aleksejeva 9,46
14. Ketija Rakstiņa 9,14
15. Līva Lukste 9,23
16. Anete Zakarīte 9,21
17. Kristers Leišavnieks 9,17
18. Marija Lukste 9,18
19. Samanta Zubova 9,06
20. Ance Salmane 9,00
21. Laura Jeromāne 9,00