Basketbola pulciņš

Basketbola spēle ir ļoti populāra Balvu Valsts ģimnāzijā, šajā mācību gadā ļoti plaši apmeklēts ir basketbola pulciņš 10.-12.klašu meitenēm. Interešu izglītības nodarbībās tiek turpināta basketbola spēles prasmju un iemaņu pilnveidošana, kā arī šīs spēles popularizēšana jauniešu vidū.
Jaunietes regulāri apmeklē treniņnodarbības, piedalās starpnovadu sacensībās, kā arī pārstāv Balvu novadu Latgales reģiona sacensībās. Nodarbībās jaunietēs tiek veidota interese par regulārām fiziskām aktivitātēm kā labas veselības nodrošināšanas līdzekli, pilnveidota basketbolistu tehniskā un taktiskā meistarība.

Basketbola pulciņa skolotājs Jānis Zakarīts