Vēlēšanu laiks

vēlēšanu laiks Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijas Vēlēšanu komisija 19.septembrī veiksmīgi noorganizēja vēlēšanas, nosakot jauno Skolēnu domes sastāvu.

Skolēnu domi veido Kultūras, Sporta, Izglītības, E – lietu ministrijas un Skolas saimnieks. Vēlēti klašu pārstāvji – Raina Anna Ločmele, Laura Tomofejeva, Oksana Popoviča, Viktorija Beļikova, Ivanda Adata, Alīna Barbaniška, Sandijs Bukšs, Alise Kalacka, Sabīne Andrejeva, Vitālijs Lazarenko, Alīna Saveļjeva, Andris Čubars, Rimma Dubrovskina, Roberta Mūrniece, Kristaps Gruševs, Simona Grāvīte un Jānis Čečis.

Skolēnu domes jaunais sastāvs tiks aicināts uz pirmo sēdi pēc 3. oktobra, kad tiks noskaidrots Skolēnu prezidents.

Visa gada garumā brīvprātīgie tiek aicināti aktīvi iesaistīties Skolēnu domes darbā.