Ģimnāzijā sekmīgi noslēdzies Jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā”

Projektu par mentālo veselību uzrakstīja un realizēja skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Sindija Saide, Angelīna Krivošejeva, Sigita Keiša un Krista Arule kopā ar skolotāju Dainu Medinieci. Lielu atbalstu projekta tapšanā sniedza skolas psiholoģe Ģinta Keiša, skolotāji Valija Muldiņa, Ināra Konivale, Arnis Stucka un skolas direktore. Projekta pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistījās un daudz palīdzēja skolēnu pašpārvaldes prezidente Evelīna Krakope un pašpārvaldes dalībniece Jūlija Kuzņecova. Lielu paldies par vērtīgajiem padomiem sakām šī projekta mentoram Sergejam Andrejevam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai un novada projekta koordinatorei Arvitai Voicišai.

Mūsu mērķis bija proaktīvi un radoši rosināt skolasbiedrus runāt par pašapziņas un motivācijas jautājumiem,  padziļināt zināšanas un  izpratni par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kā arī aktualizēt informāciju par atbalsta iespējām problēmsituācijās.

Par galvenajiem uzdevumiem izvirzījām  noorganizēt pasākumu “Problēma zem mikroskopa” un klases stundas, kurās padziļināsies izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kurā mēs, jaunieši, varēsim runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu, vienlaicīgi gūstot pieredzi pasākuma un klases stundu plānošanā un vadīšanā. Iedvesma un motivācija darboties tiks iegūta, klausoties uzaicināto viesu pieredzē. 

Otra iecere jeb uzdevums bija  izveidot ,,Motivācijas un pašapziņas sienu’’, kas radīs kopības sajūtu un  ilgtermiņā uzmundrinās, sniegs informāciju par mentālo veselību un atbalsta iespējām.

 

Pirmā aktivitāte pasākums „Pašapziņa zem mikroskopa”

1.decembrī ar Zoom platformas starpniecību notika pasākums „Pašapziņa zem mikroskopa”, kurā piedalījās visi BVĢ skolēni, klašu audzinātāji, skolas vadība un daudzi skolotāji.

Pasākuma sakumā Sindija visiem pastāstīja, kāpēc un kā tapa šis projekts, kāds ir tā mērķis, bet Sigita  iepazīstināja visus ar  aptauju, ko veicām pirms projekta.  Ar tās  palīdzību tika noskaidrots, ar kādām grūtībām skolēni visvairāk saskārās attālināto mācību procesa laikā un ar kādiem cilvēkiem vēlētos tikties, lai iedvesmotos un runātu par sev svarīgām tēmām. Sigita prezentēja aptaujas rezultātus ģimnāzistiem un viesiem. Tie  atklāja, ka attālināto mācību procesa laikā vislielākās grūtības sagādāja pašapziņas un motivācijas jautājumi, bet visvairāk palīdzēja tās pārvarēt mūzika, draugi, sports, pastaigas un laba maltīte. Savukārt cilvēks, ar kuru jaunieši vēlējās tikties, lai runātu par sev svarīgām tēmām, bija influenceris Niklāvs Mičulis un kāds zinošs psihologs. Tālab 1. decembrī ar platformas ZOOM starpniecību jauniešus  iedvesmoja un runāja par mentālās veselības jautājumiem influenceris Niklāvs Mičulis un klīniskā psiholoģe Elīna Bārtule. Ņemot vērā  epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākums norisinājās daļēji kopā, daļēji attālināti. Klašu kolektīvi atradās kopā savās klasēs, bet pasākuma vadītājas – Evelīna, Sindija, Sigita, Angelīna, Krista – un viesi tikās ar klasēm, izmantojot platformu Zoom.

Niklāvs dalījās par skolas laikā piedzīvoto, stāstīja par savu ceļu uz popularitāti. Niklāvs atzina, ka jātic saviem sapņiem un nemitīgi jākustina savas pelēkās šūniņas mērķa sasniegšanas virzienā. Viņš atzina, jo vairāk tu nedari, jo arviem mazāk tev gribas darīt un arviem mazāk tu vari izdarīt. Viņš atklāja , ka prokrustinācija jeb darāmo darbu atlikšana ir ļoti iznīcinošs spēks. Svarīgi ir nekautrēties, bet sākt darīt to, kas patīk.

Viņš atzina, ka pusaudžiem visizaicinošākais ir tikt galā ar trauksmes sajūtu un ka lieliskākie palīdzības rīki labai mentālai veselībai ir, pirmkārt, neturēt sevī stresu, bet izrunāt to ar uzticamu draugu, ģimenes locekli vai speciālistu, otrkārt, fiziskas aktivitātes, treškārt, hobiji, ceturtkārt, terapija, nevajag baidīties vai kautrēties meklēt palīdzību pie psihoterapeita, jo tas ir lielisks rīks, kā tikt galā ar daudzām lietām, kas ļoti sāp un traucē ikdienā justies labi.

Pasākuma vadītāja Evelīna aicināja klātesošos rakstīt čata zonā sev interesējošus jautājumus, uz kuriem Niklāvs labprāt sniedza atbildes. Noslēgumā aicinājām Niklāvu dalīties ar teicienu, kas viņu motivē. Un viņa teiciens, ko pievienojām arī mūsu pašapziņas un motivācijas sienai, skan šādi: “Ir grūti pārspēt cilvēku, kurš nekad nepadodas.”

Pēc tikšanās Sigita visus aicināja uz  jautru dinamisko pauzi.

Otrs pasākuma īpašais viesis bija Valmieras pusaudžu resursu centra vadītāja un klīniskā psiholoģe Elīna Bārtule, kura palīdzēja saprast pašapziņas un motivācijas jautājumus.  Elīna atzina, ka motivācija ir vērsta uz mērķa sasniegšanu. Ka mums ir ārēji un iekšēji motivatori. Kopā atklājām, kādi tie ir.

Vēl Elīna ar jauniešiem pārrunāja, kas ir veselīgs pašvērtējums, cik svarīgi ir sevi pieņemt tādu, kāds esi, ka jauniešiem nepieciešama drošības sajūta, ka zinu, ka tikšu uzklausīts, ka manas emocijas tiek apstiprinātas un netieku nosodīts. Vēl tika pārrunāta veselīgu robežu nozīme.

Kopā skatījāmies video par iekšējo kritisko balsi. Elīna menti.com vietnē aicināja katram jaunietim uzrakstīt sev trīs komplimentus. Bija patiesi skaisti redzēt vienkopus tik daudz pozitīvu vārdu. Kopā tika izrunātas iedarbīgas metodes, kas ļauj tikt galā ar stresu. Elīna ieteica metodes, kas viņai ļoti palīdz- labi izgulēties, ik dienu noiet 10000 soļus, sarunāties pašam ar sevi- teikt sev komplimentus un atzinīgus vārdus, paslavēt sevi. Tas ļoti ceļ pašvērtējumu.

Teiciens, kas Elīnu motivē: “Iedvesmo sevi!”

Pasākuma organizētāji bija izveidojuši Google doc. aptauju, kurā jaunieši nodarbības noslēgumā tika aicināti dalīties ar vērtīgākajām atziņām no tikšanās ar Niklāvu un Elīnu.

 Pēc tikšanās ar Elīnu skolēni atzina, ka ir jāprot sevi novērtēt, pamanīt to, kas pašam sevī patīk, un nepārtraukti vajag izvirzīt sev mērķus un motivēt sevi, jo tieši motivācija ir panākumu sākums.

 Jaunieši teica, ka pēc tikšanās ar Niklāvu ieguva daudz vērtīgu atziņu. Dažas no tām bija šādas – nekad nedrīkst padoties, nevajag pievērst uzmanību citu cilvēku viedoklim un ir svarīgi mācīties, jo ir labi būt gudram.

Pasākums raisīja jauniešiem pārdomas par savu pašapziņu, izvirzītajiem mērķiem un motivāciju.

Noslēgumā Evelina pateicās visiem par kopā būšanu un iepazīstināja ar trīs projekta aktivitātēm, kādas ģimnāzistus sagaida turpmākajās dienās.

  1. aktivitāte- klases stundas “Problēma zem mikroskopa” modelēšana

Otrajā decembrī plkst.  16.20  platformā ZOOM  ģenerējām  idejas un veidojām  plānu klases stundai “Problēma zem mikroskopa “ kopā ar skolēnu pašpārvaldi,  vienu pārstāvi no katras klases,  atbalsta personālu, psiholoģi Elīnu Bārtuli un mentoru Sergeju Andrejevu. 
  Vēlējāmies, lai kopā plānotajā klases stundā  padziļinātos izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību, lai klases stunda noritētu mums, jauniešiem,  saistošā veidā, kurā mēs varētu runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu. Bija iespēja iejusties skolotāja lomā, gūt pieredzi klases stundu plānošanā. 

Psiholoģe Elīna  meistarīgi vadīja klases stundas tapšanas procesu, mentors Sergejs pastāstīja par neformālo metožu daudzveidību un iespējām klases stundu organizēt aizraujoši un neformālā gaisotnē. Jaunieši, darbojoties  istabās,  izvirzīja dažādas sarunu tēmas, meklēja dažādas metodes/aktivitātes. Kopā tika meklētas idejas arī dinamiskajām pauzēm un enerdžaizeriem un domāts, kā tos pielāgot  šai konkrētajai klases stundai.

Ar padlet sienas palīdzību tika apkopotas idejas un izveidota struktūra klases stundai, ar balsošanas metodi tika izvēlētas interesantākās aktivitātes. Jāteic, ka kopā darboties bija interesanti un pēc kopīgas plānošanas bija labi padarīta darba sajūta.

Sagatavošanās darbi 3. aktivitātei

 

Lai klases stunda veiksmīgi varētu notikt, bija jāiegulda daudz darba, jāizveido scenārijs, jāsadala, kura vadīs kuru klases stundas daļu, jāaprēķina cik un kādi materiāli – kancelejas preces un  darba lapas-  būs nepieciešami kases stundas veiksmīgai norisei. Vēl arī  jāiepērk gardumi tējas pauzei (tēja, cukurs)  un jāsadala tie atbilstoši skolēnu skaitam klasē, kā arī  jāizveido darba lapas, tās jāsakopē nepieciešamajā daudzumā un jāsaliek katrai kasei paredzēto materiālu kaudzītē. Laiks bija ierobežots, bet darba daudz. Priecājamies, ka, prasmīgi sadarbojoties, mums izdevās visu paveikt.

 

  1. aktivitāte- klases stunda “Problēma zem mikroskopa”

Septītajā decembrī 7.un 8. stundas laikā realizējām otrajā  decembrī izveidoto klases stundu “Problēma zem mikroskopa, ko veidojām kopā ar klašu pārstāvjiem. Pasākums notika tā- mēs, pašpārvaldes meitenes, zoom platformā to vadījām klašu kolektīviem. Katra klase atradās savā telpā un uz lielā ekrāna saņēma veicamos uzdevumus.  Pirms ķērāmies pie darba, noskatījāmies teātra pulciņa sagatavoto  etīdi par to, kā problēmas mūs mēdz nomākt un kā no tām atbrīvoties.

Sindija vadīja 1. aktivitāti, tā bija veltīta priekam. Priecāšanās ir neatņemama mentālās veselības sastāvdaļa, tāpēc viņa aicināja visus spēlēt spēli, kas saucas “Evolūcija”.

Katrai aktivitātei bija paredzēts konkrēts laiks, kam varēja sekot līdzi ar uz ekrāna esošā taimera palīdzību.

Tad Evelīna vadīja aktivitāti, kas saucas   “Atbalsts nedrošā brīdī”.  Klasei izsniegtajos materiālos bija jāatrod  lapu zelta krāsā un mazas dzeltenas lapiņas ar tālruņa numuriem. Uz zelta lapas bija nosaukti palīdzības dienesti, kuriem klāt, meklējot informāciju internetā, jāpievieno īstais tālruņa numurs. Kad klases bija to paveikušas, tika parādītas pareizās atbildes. Evelīna aicināja šo zelta lapu piespraust klasē redzamā vietā, lai jaunieši vienmēr zinātu, kur zvanīt, ja kādreiz ir grūti.

Evelīna uzsvēra, ka  mūsu mentālo veselību un to, kā jūtamies, ietekmē daudzi faktori, un aicināja ikvienu par to padomāt, paņemt darba lapu ar termometriem un godīgi sev atbildēt, ar pildspalvu iekrāsojot termometrā pie katras jomas, cik labi vērtējat sevi katrā no dotajām jomām skalā no 1-10. Bija jāizvērtē katram savas fiziskās aktivitātes, pilnvērtīgs miegs, regulārs, sabalansēts uzturs, attiecības ar draugiem vai tuviniekiem, hobiji un pašvērtējums.

Kad katrs sevi bija novērtējis, ikviens tika aicināts ierakstīt secinājumu, kas katram  izdodas lieliski un ko vajadzētu uzlabot.

 Tad bija jāņem mazā, salātu zaļā lapiņa, uz tās  jāuzraksta sava apņemšanās, ko ar rītdienu apņemies regulāri darīt sevis labā. Šo apņemšanos bija jāielīmē  kopīgajā klases lapā, ar virsrakstu “Es apņemos”, un regulāri klases stundās pārrunāt, kā  veicas ar apņemšanās izpildi.

Angelīna vadīja aktivitāti, kas saucās  “Kas tev palīdz, kad nekas vairs nepalīdz?” jeb kādas aktivitātes tev palīdz grūtā brīdī. Klasesbiedram bija jāpasaka, kas viņam palīdz grūtā brīdi un jāmet kamolīti nākamajam, katrs, kam rokā kamolītis, dalījās ar savu pieredzi un meta nākamajam, līdz visi bija izteikušies. Klases audzinātāja uz lapas apkopoja visas  nosauktās pozitīvā stresa mazināšanas metodes, tādējādi izveidojot metožu apkopojumu, kā var mazināt spriedzi un ātri uzlabot pašsajūtu.

Jūlija uzsvēra, ka mentālās veselības būtiska sastāvdaļa ir labi, atzinīgi vārdi un komplimenti, tie patiesi mums liek justies priekpilniem un novērtētiem. Komplimentus var izteikt gan par izskatu, gan par raksturu, gan par talantiem, gan par rīcību. Viņa aicināja iet vienam pie otra un rakstīt uz muguras piestiprinātajā lapā komplimentus.

Klases stundas noslēgumā, dzerot mūsu sarūpēto tēju un cienājoties ar Latvijā ražotajiem zefīriem, Sigita aicināja izvērtēt šajās stundās piedzīvoto ar plaukstas izvērtēšanas darba lapu, kurā katrs pirksts ir kā jautājums. Klases skolēni sadalījās piecās grupās un izrunāja, un darba lapā ierakstīja atbildes uz jautājumiem:

Kas bija super?  Kura aktivitāte īpaši uzrunāja? Kādas radās pārdomas? Vai šāda stunda likās vērtīga? Kāpēc? Ko es iemācījos?

Izvērtējuma lapas aicināja atnest uz pašpārvaldes telpu un kopā izveidotā klases stunda bija galā. Atsauksmes liecina, ka mums izdevās.

  1. aktivitāte- BVĢ Motivācijas un pašapziņas siens veidošana

5. decembrī kopā veidojām Balvu Valsts ģimnāzijas Motivācijas un pašapziņas sienu. Katrs skolēns tika aicināts atstāt tumšu un gaišu plaukstas nospiedumu uz sienas pie psiholoģes kabineta kā zīmi tam, ka dzīvē gadās gan priecīgas dienas, gan arī grūtākas. Motivācijas un pašapziņas sienu papildināsim ar klašu iesūtītajiem teicieniem un atbalsta dienestu tālruņa numuriem, lai ikvienam ir redzami tālruņa numuri, kur var zvanīt grūtā brīdī.

Ceram, ka  izveidotā Motivācijas un pašapziņas siena radīs kopības sajūtu , tā  kalpos arī kā ilgtermiņa uzskates materiāls un motivators grūtos brīžos,  tā atgādinās, ka esam unikāli un vērtīgi, ka jebkurā situācijā ir iespējams rast risinājumu un palīdzība ir tepat līdzās.  

Projekta ietekme un ilgtspēja.

Realizējot šo projektu, ieguvām  un paplašinājām savas zināšanas par psihoemocionālās veselības- pašapziņas un motivācijas jautājumiem, guvām  reālu iespēju apgūtās zināšanas par pašapziņu un motivāciju  izmantot praksē, plānojot un vadot klases stundas, veidojot “Pašapziņas sienu” un organizējot pasākumu “Problēma zem mikroskopa”,  mācījāmies viens no otra (jaunietis-jaunietim) un veidojām  pasākuma un klases stundas saturu tādu, kādu mēs paši vēlējāmies un kāds mums  šķita aktuāls, apguvām un uzlabojām pašvadības prasmes, guvām pieredzi pasākumu un klases stundu   organizēšanā un vadīšanā, varējām runāt par sev svarīgiem jautājumiem, attīstījām komunikācijas, sadarbības, diskutēšanas un sava viedokļa pamatošanas prasmes. Tikšanās ar uzaicinātajiem viesiem iedvesmoja interesēties par mums aktuālām tēmām, lasīt un meklēt informāciju, to analizēt,  meklēt palīdzību grūtos brīžos, izveidotā “motivācijas un pašapziņas siena”  iedvesmos, un  motivēs, ilgtermiņā kalpos kā informatīvs un izglītojošs materiāls, katra atstātais plaukstas nospiedums būs kā vienotības simbols un atainos to, ka katrs skolēns ir svarīgs, vienreizējs un unikāls. Tika attīstītas 21. gadsimta jauniešu pašvadības, komunikatīvās, sadarbības, projektu izstrādes un realizācijas prasmes. 

Priecājamies, ka realizējot projektu, izdevās iesaistīt visus Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnus, daudzus skolotājus un skolas darbiniekus.

 

Balvu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes dalībnieces Sindija, Krista, Sigita, Evelīna, Angelīna