Top putnu būrīši ar Balvu Valsts ģimnāzijas simboliku – pūci!

Aktualizējot cilvēka un vides mijiedarbību, parādot, ka esam atkarīgi viens no otra, esam atvēruši mazus ornitoloģijas punktus Balvu Valsts ģimnāzijas teritorijā! Pateicoties Ērika Kanaviņa profesionalitātei un ieguldītajam darbam zēnu mājturības stundās, izgatavots un uzstādīts pirmais putnu būrītis ar Ģimnāzijas simboliku: pūci. Tās autors ir 9c.klases skolēns Alekss Blonskis. Tiks izgatavoti un uzstādīti vēl vairāki būrīši. Straujas temperatūras izmaiņas apgrūtina mūs visus, -14 grādi ir izaicinājums arī mazākajiem ekosistēmas pārstāvjiem, ar pilnu vēderu pārdzīvot ziemas izaicinājumus ir daudz vieglāk! Lai vairojas labais un labie darbi!