Izveidota āra klase Balvu Valsts ģimnāzijā

Eko skolas programmas ietvaros, kā arī domājot par skolēnu psiho emocionālo labbūtību, Balvu Valsts ģimnāzijā ierīkota āra klase. Mācīšanās un darbošanās ārā ir svarīga, lai attīstītu bērnu un jauniešu aktīvu līdzdalību, rosinātu vēlmi izzināt dabu un attīstīt spēju spriest par tādiem jautājumiem kā, piemēram, veselība un veselīgs dzīvesveids.
Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas veselības jēdziena definīciju, „veselība ir ne tikai slimību un vārguma neesamība, bet arī stāvoklis ar pilnīgu fizisku, garīgu un sociālu labsajūtu”. Veselību ietekmē dažādi faktori, piemēram, iedzimtība, infekciozas slimības, fiziskā noslodze, smēķēšana, ārstniecisko pakalpojumu un medikamentu pieejamība, gaisa piesārņojums, bezdarbs u.c. Līdz ar to veselību ietekmē ne tikai slimību neesamība, bet arī dzīves apstākļi un dzīves kvalitāte – garīgā veselība un sociālā kompetence. Bērniem un jauniešiem ir tiesības uz: • veselīgu dzīvesveidu; • dabas iepazīšanu un ārpustelpu dzīvi; • tīru vidi, kas neiespaido negatīvi viņu veselību; • vietu viņu ārpustelpu dzīvei, kas var sekmēt viņu fizisko un garīgo labsajūtu; • attīstīt savas zināšanas un spējas, lai varētu rūpēties par savu un citu veselību.
Pētījumi ir pierādījuši, ka piekļuve dabas teritorijām pozitīvi ietekmē veselību – cilvēkiem ir augstāks fiziskās aktivitātes līmenis, zūd negatīvs noskaņojums, mazinās uzmanības nogurums. Līdz ar to ir svarīgi pielāgot iniciatīvas dabas vidē dažādu mērķgrupu vajadzībām.