Category: Karjeras izglītība

Ēnu diena 2022. Balvu Valsts ģimnāzijā

        

Trešdien, 6. aprīlī, visā Latvijā norisinājās izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena. Vadoties pēc “Junior Achievement Latvia” apkopojuma, ēnotājus šogad ar dažādām profesijām iepazīstināja 1827 ēnu devēji, kopumā piedāvājot 6362 vakances.

       “Darba devējiem bija iespēja noteikt šī gada Ēnu dienas norisi – sagaidīt ēnas klātienē vai attālināti. Pārliecinoša priekšroka tika dota klātienei un tikai 2% no visām publicētajām vakancēm ir iespējams ēnot attālināti. Turklāt daudzas profesijas ēnot attālināti ir ļoti sarežģīti. Pēc klātienes šķiet ir noilgojušies arī skolēni, aptaujā, atbildot uz jautājumu par vēlamo nākotnes darba vietas formu, vairāk nekā puse norādīja, ka vēlētos strādāt tikai klātienē.,” teica “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns, iepazīstinot ar Ēnu dienu piedāvājumu.

        Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

       Šogad, projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nebija paredzētas finansējums, kas segtu skolēnu ēnotāju ceļa izdevumus nokļūšanai līdz konkrētam ēnu devējam, bet, tas nebija iemesls atteikties no ēnošanas.

       Atbalstot ēnot gribētājus, Balvu Valsts ģimnāzijas komanda- direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece un Balvu novada Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante Lidija Ločmele, sadarbībā ar klašu audzinātājiem, uzrunāja Balvu novada pašvaldības darbiniekus, deputātus, uzņēmējus, pašnodarbinātos, skolēnu vecākus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus, aicinot iesaistīties Ēnu dienas pasākuma.  Uz aicinājumu atsaucās trīsdesmit deviņi ēnu devēji, dodot iespēju 137 skolēniem kļūt par ēnotājiem.

      Individuāli Ēnu dienā piedalījās 49% Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu. Savukārt septītās klases iepazina robežsarga- kinologa profesiju kopā ar kinologi Ligitu Ozoliņu un viņas četrkājaino draugu- suni Rango.

      Kopā Ēnu dienas aktivitātes piedalījās 64% Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu, sadarbībā ar vienpadsmit skolēnu vecākiem.

      Vairāki Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni izmantoja arī izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” piedāvājumu un pieteicās ēnošanai izmantojot www.enudiena.lv piedāvātās vakances. Apstiprinājumu ieguva pieci skolēni: Annija Apine ēnoja dakteres Ā. Baranovskas ģimenes ārsta praksi, Alens Kuzņecovs- Valsts Probācijas dienesta darbiniekus Balvu nodaļā, Evelīna Dokāne- mārketinga projektu vadītāju klīniskā “Diamed”, Lauris Timofejevs- ugunsdzēsēju Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu nodaļā, un, Beāte Apine ēnošanu veica AirBaltic Carparation.

        Par iespēju piedalīties Ēnu dienas aktivitātēs, iepazīstot reālu darba vidi, ieklausīties profesionāļu stāstījumos, un, kaut uz brīdi ķļūt arī pašiem par ugunsdzēsējiem, juristiem, grāmatvežiem, deputātiem, frizieriem, konditoriem, kinologiem, datortīklu administratoriem, dizaineriem, sabiedrisko attiecību speciālistiem, inženieriem, ģimenes ārstiem, pediatriem, ķirurģiem, medmāsām, automehāniķiem, policistiem, pārdevējiem, uzņēmējiem, floristiem, žurnālistiem, gaismas un skaņu operatoriem, fizioterapeitiem, meža tehnikas vadītājiem, zemniekiem, veterinārārstiem, braukšanas instruktoriem, masieriem, horeogrāfiem, probācijas dienesta darbiniekiem, skaistumkopšanas speciālistiem, bibliotēkas darbiniekiem, tetovētājiem, grāmatvedības un ekonomikas konsultantiem, Balvu Valsts ģimnāzijas Ēnu dienu rīkotāju komanda un skolēni saka LIELU PALDIES:

 • Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Sergejam Maksimovam;
 • Balvu novada pašvaldības deputātei Aijai Mežalei;
 • Balvu pilsētas pārvaldes vadītājai Marutai Castrovai ;
 • Balvu novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam Viktoram Šļakotam un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītājai Ilonai Blūmai un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vdītājai Ilutai Jaunžeikarei un darbiniecēm;
 • Balvu novada pašvaldības Finanšu, plānošanas un centralizētās grāmatvedības nodaļas vadītājai Olgai Siņicai;
 • Ģimenes ārstei Līgai Kozlovskai;
 • Balvu novada PA “SAN-TEX” vadītājam Egonam Strumpem un darbiniekiem;
 • Balvu novada pašvaldības policijas priekšniecei Ritai Kravalei un darbiniekiem;
 • “AMATI print” vadītājai Elīnai Kaļvai;
 • IU “Caramella” vadītājai Dagnijai Vaickovskai;
 • SIA “SAPARDS” vadītājam Aivaram Avotiņam;
 • Kanisterapijas speciālistei Ingrīdai Supei;
 • Mākslinieku, amatnieku un mājražotāju studijas “Azote” vadītājai Gunitai Laicānei;
 • Picērijas “Zebra” vadītājai Kristīnei Ločmelei un darbiniecēm;
 • Ziemeļlatgales laikraksts “Vaduguns” žurnālistēm Irēnai Tušinskai un Marutai Sprudzānei;
 • Balvu slimnīcas vadītājai Marikai Jermaševicai un darbiniekiem;
 • Biedrības “Nāc un tusē!” vadītājam Ivaram Saidem;
 • Latvijas Valsts mežu darbiniekam Aivaram Dreimanim;
 • s. “Kotiņi” īpašniekam Aldim Ločmelim un darbiniekiem;
 • “Tako” autocentra vadītājam Tālim….;
 • Veterinārārstei Emeritai Graudumniecei;
 • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Balvu daļas komandierim Alvim Romānam un komandai;
 • Autoskolas “Barons R” vadītājam Arvīdam Raciborskim;
 • Fizioterapeitam, masierim Oskaram Klijam;
 • Deju studija “Terpsihora” vadītājai Līgai Morozai –Ušackai;
 • Valsts Probācijas dienests Balvu nodaļas darbiniekiem, Aelitai Dimitrijevai;
 • IU “Inardi” vadītājai Intai Ozolai;
 • Skaistumkopšanas salona “Šarms” nagu kopšanas speciālistei Lindai Tokarevai;
 • Ziedu veikala TC “Planēta” īpašniecei Irinai Karuzinai;
 • Skaistumkopšanas salona “ Meraki”frizierei Viktorijai Babikai;
 • Robežsardzei- Kinoloģei Ligitai Ozoliņai un sunītim Rango;
 • Balvu centrālās bibliotēkas darbiniecēm Vitai Romanovskai, Gitai Paiderei un Inārai Bobrovai;
 • Tetovēšanas salona īpašniecei Kristīnei Pugačai;
 • Aivas “Male Art” maniķīra, pediķīra speciālistei Aivai Ceriņai;
 • SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra darbiniecei Lienei Ivanovai;
 • Apotheka aptiekas farmaceitei Aelitai Tučei;
 • Ģimenes uzņēmuma “Kureti Café” īpašniekam Edgaram Kaļvam.

Paldies skolēniem par ieinteresētību, pasākuma organizatoriem par sadarbību!

 

Informāciju Sagatavoja Balvu novada

 Izglītības pārvaldes pedagoģe-karjeras konsultante

Lidija Ločmele

 

Aktivitāte tika īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Biznesa pasakas”

   Junior Achievement Latvija( JAL) arī šajā mācību gadā organizē finanšu pratības konkursu 5.- 9. klasei “Biznesa pasakas”. “Biznesa pasaku” konkursa mērķis ir rosināt skolēnus apzināties sevi gan kā klientu, gan arī kā topošo uzņēmēju, lai apgūtās teorētiskās ekonomiskās likumsakarības spētu pielietot dažādās dzīves situācijās un ietērpt pasakas formātā. Balvu Valsts ģimnāzijā sadarbojoties sociālo zinību skolotājai M. Stepanovai un skolas bibliotekārei, JAL mācību programmu koordinatorei skolā V. Muzaļevskai tika organizēts konkursa “Biznesa pasakas” 1.posms 7.a un 7.b klases skolēniem. Skolēni pasakas lasīja, prezentēja saviem klasesbiedriem un skolotājām sociālo zinību stundās,darbi tika izvērtēti un interesantākās pasakas dosies uz Rīgu, lai sacenstos Valsts mērogā par godalgotām vietām. Paldies jauniešiem par izrādīto proaktivitāti!

V. Muzaļevska, M. Stepanova

www.jal.lv

Apsveicam

Janvārī BVĢ “topošo uzņēmēju” komanda: Anete Zakarīte, Esmaralda Trivole, Jūlija Kuzņcova piedalījās Banku Augstskolas rīkotajā konkursā “Bizness 24h”, tas ir lielākais ikgadējais izglītojošais uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Latvijā, kas paredzēts vidusskolas vecāko klašu skolēniem un studējošajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem, meitenes tiešsaistē un attālināti veica dažādus ar uzņēmējdarbību saistītus uzdevumus un mājasdarbus, sadarbojās arī ar vietējiem uzņēmējiem, konkursa žūrijas komisija dalībnieku darbus, sniegumu visu šo laiku izvērtēja un šodien paziņoja rezultātus, meitenes ir iekluvušas konkursa nākošajā, izšķirošajā kārtā,kurā veidos savu tiešsaistes veikalu,pārdošanas tuneļus, aktīvi darbosies 2 mēnešu garumā, cīnīsies par godalgotām vietām un balvām.

Kopumā konkursa 1. kārtā piedalījās 318 komandas no Latvijas un ārzemēm, apmēram .950 dalībnieki. Priecājamies par panākumiem un sakām paldies Vinetai Muzaļevskai! Lai veiksme ir sabiedrotā Finālā!

Ceļā uz savu mērķi.

Ēnu diena 2022 norisināsies aprīlī

Junior Achievement Latvia seko līdzi epidemioloģiskajai situācijai un ar to saistītajiem pasākumu norises ierobežojumiem, kā arī sazināmies ar atbildīgajiem dienestiem, lai nodrošinātu tās pēc iespējas drošāku norisi šī gada aprīlī. 

No 9.marta skolēniem būs iespēja pieteikties uz Ēnu devēju piedāvātajām vakancēm, pieteikšanās notiks tradicionālajās 3.kārtās – 

 • 9. – 14. marts: Ēnotāju 1.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 15. – 17. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 1.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 18. – 21. marts: Ēnotāju 2.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 22. – 24. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 2.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 25. – 28. marts: Ēnotāju 3.pieteikšanās kārta uz vakancēm
 • 29. – 31. marts: Ēnu devēji izvērtē, noraida un apstiprina, 3.kārtā saņemtos pieteikumus
 • 1.aprīlis: Nejaušais ēnotājs
 • 6.aprīlis: Ēnu diena 2022

Ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi, aicinām sazināties par to ar mums, rakstot uz enudiena@jal.lv.

Mācību ekskursijas

No 17. – 21. janvārim Balvu Valsts ģimnāzijas 7.a, 11.ab klašu skolēni devās mācību ekskursijās uz Edgara un Ingas Kaļvu jauno uzņēmumu “Kureti café”, kurš atrodas Balvos, Bērzpils ielā 62.c. Uzņēmēji ir  jauni, optimistiski, radoši cilvēki, kuri izveidojuši aktīvā dzīvesveida centru Balvos, kur būt kopā. Modernas telpas ģimenes un draugu pasākumiem ar piepūšamajām atrakcijām un kafejnīcu, gan semināriem un konferencēm.

       Pasākums tika īstenots ar mērķi radīt skolēniem interesi par uzņēmējdarbību, tās iespējām dzimtajā pilsētā un uzņēmējdarbības priekšrocībām. Uzņēmēji skolēniem piedāvāja izmēģināt piepūšamās atrakcijas, paspēlēt galda spēli “Zibsnis”, kā arī Edgars mūs  aicināja  uz prezentāciju par uzņēmuma tapšanas procesu un uz kolorītu sarunu par dzīvi, motivāciju, talantu izkopšanu, uzņēmējdarbību. Saruna bija iedvesmojoša! Paldies par šo iespēju, mums ļoti  patika, skolēni pilnveidoja savas zināšanas uzņēmējdarbībā, vērojot reālu uzņēmējdarbības vidi, ieklausoties interesantajā pieredzes stāstā.

       11.b skolniece Jūlija saka:”Kureti café” atrodas pilsētas nomalē, bija prieks izkustēties turp dodoties. Viesošanās uzņēmumā, manī radīja pārdomas par savu nākotni, labākā atziņa, ko teica uzņēmuma īpašnieks Edgars bija ” jo vairāk punus Jūs sev “uzsitīsiet”, jo vieglāk dzīvē Jums būs”- tas nozīmē, ka nevajag baidīties no jauniem izaicinājumiem, iespējām savā attīstības ceļā, vajag iet un darīt, arī zaudējums- tā ir pieredze!”

       11.b klases skolnieces Esmeraldas pārdomas:” “Kureti café” ir brīnišķīga vieta Balvos, uzņēmums, kurš drīz sāks darboties pilnā sparā. Apciemojot šo mājīgo vietu nebijām vīlušies. Neticami, ka patiešām tik iespaidīga atpūtas un deju vakaru vieta ir tepat-Balvos! Man kā aktīvai jaunietei no Liepnas, Edgars “iededza” motivācijas dzirkstelīti. Viņš uzsvēra, ka mūsdienās dārgākais ir enerģija! Piekrītu! Saskatīju labu sadarbību arī sporta pasākumos Liepnā. Lai izdodas! Vēl ir kur augt un tiekties!”

       7.a klases skolnieces Guntras iespaidi:” ”Kureti café” ir jauna kafejnīca visiem vecuma pārstāvjiem. Ekskursijas laikā bija iespēja ieklausīties uzņēmēja bērnības un skolas gadu atmiņu stāstījumā, uzzinājām, kā radās šī biznesa ideja. Uz jautājumu ”Vai plānojat paplašināt telpas, vai pilnveidosiet interjeru?” atbilde bija, ka plāno vasarā uzstādīt āra terasi un jaudīgāku projektoru. “Vai uzņēmumam sākumā bija citas lokācijas iespējas?” atbilde bija, ka nē, bet esot ļoti apmierināti ar gala rezultātu.”Kureti café” ir vieta, kur rīkot bērnu ballītes, svinēt svētkus un nedēļas nogalē atpūsties, piemēram, skatoties sporta sacensības, šī ir arī pievilcīga vieta jauniešiem. Edgars Kaļva uzsvēra, ka jaunie uzņēmēji var rast idejas un uzzināt citu pieredzi -“ceļā uz sapni”. Bija ļoti jautri izmēģinot piepūšamās atrakcijas, man personīgi ļoti patika ekskursija uzņēmumā”.

V. Muzaļevska

Karjeras izglītība

Aktivitāte tiek īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

“Uzņēmējdarbības skola”

Šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija turpina dalību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”, kurā piedalās četri 11.b klases skolēni. Projekta mērķis- iedvesmot Latvijā dzīvojošus vidusskolēnus, sniedzot ieskatu praktiskajā uzņēmējdarbībā, iepazīstināt ar izaicinājumiem, iespējām un būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem. Mudināt jauniešus kļūt par uzņēmējiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Lekciju tēmas ir ”Uzņēmējs no nulles”, “Mazo detaļu lielā nozīme”,” Izbruģē vēl nebijušu ceļu”, “Komunikācija ir tilts”, “Svarīgākais- kur ieguldīt”, “Domā pirms dari!” , nodarbības notiek Webex platformā kopā ar biznesā pieredzējušiem loģistikas, komunikācijas, sporta, reklāmas, tūrisma, drošības un citu nozaru speciālistiem. Pavasarī sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu skolēni saņems zināšanu apliecinājumus- sertifikātus, papildinot savus CV.

 

Vēstures un sociālo zinātņu

 skolotāja V. Muzaļevska

Prakse.lv piedāvajums

 

Jūsu jauniešiem ir lieliska iespēja atrast praksi vai darbu! 50 uzņēmumi virtuāli atver savas durvis, lai pastāstītu par karjeras iespējām. Pasākumiem ir iespēja pieteikties kā grupai vai individuāli.

Pasākumi, kuri Jums varētu interesēt:

Swedbank (Finanšu uzņēmums), 2.novembrī https://ej.uz/84e3, 3. novembrī https://ej.uz/7k4c

Three L Technologies (Arhitektūras uzņēmums), 3. novembrī https://ej.uz/1oo6

CĒSU ALUS (Dzērienu ražošanas uzņēmums), 5. novembrī https://ej.uz/hcr9

BINDERS (Ceļu būves uzņēmums), 4. novembrī https://ej.uz/yi8h

PricewaterhouseCoopers (Starptautisks auditoru un finanšu uzņēmums), 4. novembrī https://ej.uz/9dja

Evolution (IT un izklaides uzņēmums), 2. un 3. novembrī https://ej.uz/xh63

MAGEBIT (IT un e-komecijas uzņēmums), 11. novembrī https://ej.uz/czyg

Latvijas pasts (Loģistikas uzņēmums), 5. novembrī https://ej.uz/r2xd

Virši-A (Dedvielas mazumtirgotājs), 5. novembrī https://ej.uz/9cjx

Citadele (Finanšu uzņēmums), 10. novembrī https://ej.uz/79fu

Starptautiskā lidosta “Rīga” (Avio industrijas uzņēmums), 11. novembrī https://ej.uz/zynw

IKEA (Mēbeļu un mājas piederumu mazumtirgotājs) 9. un 11. novembrī https://ej.uz/sq5m

Plašāks pasākumu saraksts, spied šeit: https://ej.uz/8mk7. Katru dienu tiek pievienoti jauni pasākumi. Pasākumi ir bezmaksas!

 

Ja nepieciešama kāda palīdzība pieteikt grupu vai jau rezervēt tagad, droši rakstiet ekskursijas@prakse.lv vai zvaniet 28861524, būsim priecīgi palīdzēt.

 

 

 

Karjeras nedēļa