Category: “Līderis manī” aktivitātes

“Sarunas ģimenē: viss par un ap to…”

Seši praktiski rīki sev un savai ģimenei

Līderis Manī

Līderības diena Balvu Valsts ģimnāzijā

Līderības diena “Pašvadības laika raksti pārmaiņu procesā “Līderis manī”” Balvu Valsts ģimnāzijā

26. janvārī Balvu Valsts ģimnāzija dalījās pieredzē ar pārmaiņu procesa “Līderis manī” ieviešanas veiksmes stāstiem 14 programmā iesaistītajām Latvijas skolām, kā arī pasākumā tika aicinātas piedalīties Valsts ģimnāzijas, Balvu novada skolas un tās skolas, kuras interesē šis pārmaiņu process. Priecājamies, par lielo ieinteresētību, jo piecu stundu garumā mums sekoja vairāk kā 200 dalībnieki no 32 Latvijas skolām.

Pasākumu vadīja BVĢ skolēnu pašpārvaldes jaunieši Beāte un Dāvis, ievadā sveicot katru skolu ar īpaši piemeklētu tautas dziesmu un vēlējumu, un uzmundrinot, aktivizējot skatītājus visas līderības dienas laikā.

Līderības dienā iedvesmas vārdus teica gan  Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, gan Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” dibinātājs Rolands Ozols, gan ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Līderības dienas dalībniekiem bija iespēja noklausīties  direktores  pieredzē par to, kā pārmaiņu process “Līderis manī” jau trešo gadu  tiek realizēts Balvu Valsts ģimnāzijā, kā arī klātesošajiem bija iespēja  virtuālā ekskursijā iepazīt Balvu Valsts ģimnāziju,  klašu audzinātāji dalījās ar labās prakses piemēriem kā septiņus S. Koveja veiksmīga cilvēka paradumus prezentēt skolēniem, direktores vietniece audzināšanas jomā dalījās pieredzes stāstā par  skolas pasākumiem kā veiksmīgu  instrumentu personības pilnveides procesā, tāpat arī tika piedāvātas dažādas interaktīvas aktivitātes, kuru laikā līderības dienas dalībnieki varēja ar BVĢ skolēnu zīmētu karikatūru un skolas psiholoģes vadītās kahoot dziesmu spēles palīdzību pārbaudīt savas paradumu atpazīšanas iemaņas, neizpalika arī vingrošanas pauzes un aktivitātes, kurās līderības dienas dalībnieki varēja aktīvi līdzdarboties turpinot nepabeigtus teikumus, meklējot radošus salīdzinājumus vārdam līderis, skatīties teātra pulciņa sagatavotās etīdes par septiņiem paradumiem, kā arī klātesošie varēja saņemt atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem par pārmaiņu procesu Līderis manī.

Noslēgumā  BVĢ skolnieces Angelīnas skanīgās balss pavadībā  dalībnieki tika aizvesti virtuālā  pastaigā pa sniegotajiem Balviem.

Priecājamies, ka kopīgas sinerģijas rezultātā izdevās pasākums, kurš dāvāja iedvesmu un  prakstiskas metodes un paņēmienus audzināšanas darbam.

Līderis ir kā…

Pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ Balvu Valsts ģimnāzijā.

4. septembra pēcpusdienā ģimnāzijas audzinātāji satikās kopīgā plānošanas sanāksmē/seminārā pārmaiņu procesa ,,Līderis manī” ieviešanai audzināšanas saturā. Direktore Inese Paidere vadīja nodarbību par septiņu paradumu pamatprincipiem, skolotāji veica profila pašvērtējuma anketu, klausījās informāciju par brieduma apli, paradigmu maiņu, redzi-dari-iegūsti pieeju rakstura izglītībā. Nodarbības noslēgumā visi kopīgi ,,uzasināja zāģi’’ veicot dinamisko pauzi.
Direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece vadīja grupu darbu audzinātājiem, savstarpēji sadarbojoties plāna izstrādei septembra un oktobra mēnesim. Līdz rudens brīvdienām audzinātāji plānoja izrunāt ar jauniešiem pārmaiņu procesa “Līderis manī” ievadu un pirmo no septiņiem paradumiem. Lai atvieglotu audzinātāju darbu, tika izveidots Google disks, kurā ievietoti visi līdz šim ģimnāzijā izstrādātie “Līderis manī” materiāli. Mācību procesā arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta neformālās izglītības metodēm. Skolas bibliotekāre Vineta Muzaļevska ir apkopojusi interesantas neformālās izglītības metodes, ko audzinātāji var izmantot savā darbā. Audzinātāji un atbalsta personāls regulāri papildinās “Līderis manī” metodisko materiālu krātuvi gan ar novadīto stundu materiāliem, gan tādiem, kas var noderēt pārmaiņu procesa realizācijā.
Audzinātāji vienojās skolēnu brīvdienu nedēļā vienu dienu veltīt pieredzes apmaiņai par novadītajām stundām un kopīgai plānošanai nākamajam divu mēnešu periodam.
Tāpat arī tika nolemts katram audzinātājam organizēt vienu atklāto klases stundu semestrī, kad citi kolēģi var nākt ciemos un gūt pieredzi un idejas savam darbam.
Personīgā līderība ir viena no būtiskākajām mūsu laikmeta personības izaugsmes šķautnēm, to caur pārmaiņu procesu “Līderis manī” pakāpeniski attīstīsim skolēnos un pilnveidosim sevī.