Category: Projekti

BVĢ skolēnu pašpārvalde mācās debatēt

BVĢ skolēnu pašpārvalde atsaucās Kaunatas vidusskolas jauniešu aicinājumam  iesaistīties Erasmus+ debašu projektā “Kaunata runā Eiropā”

7. aprīlī notika pirmā aktivitāte- zoom tikšanās ar debašu treneri Ritu Murāni, kurā tika stāstīts par debašu procesu, noteikumiem, runātāju pienākumiem un praksē varēja izmēģināt debatēt par tēmu “Klātienes mācības ir efektīvākas nekā attālinātās mācības.”

Ģimnāzijas komanda- Iļja Polis, Samanta Zubobva, Nadīna Līva Logina, Alīna Žogota, Jūlija Kuzņecova, Sindija Saide  un Sanija Skalova, iesaistījās debašu procesā ar patiesu interesi un aizrautību, viņi ar nepacietību gaida, kad varēs doties uz Kaunatu, lai klātienē praktizētu debatēšanas prasmes.

Ģimnāzijā sekmīgi noslēdzies Jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā”

Projektu par mentālo veselību uzrakstīja un realizēja skolēnu pašpārvaldes dalībnieces Sindija Saide, Angelīna Krivošejeva, Sigita Keiša un Krista Arule kopā ar skolotāju Dainu Medinieci. Lielu atbalstu projekta tapšanā sniedza skolas psiholoģe Ģinta Keiša, skolotāji Valija Muldiņa, Ināra Konivale, Arnis Stucka un skolas direktore. Projekta pasākumu organizēšanā un vadīšanā iesaistījās un daudz palīdzēja skolēnu pašpārvaldes prezidente Evelīna Krakope un pašpārvaldes dalībniece Jūlija Kuzņecova. Lielu paldies par vērtīgajiem padomiem sakām šī projekta mentoram Sergejam Andrejevam, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājai Intai Kaļvai un novada projekta koordinatorei Arvitai Voicišai.

Mūsu mērķis bija proaktīvi un radoši rosināt skolasbiedrus runāt par pašapziņas un motivācijas jautājumiem,  padziļināt zināšanas un  izpratni par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kā arī aktualizēt informāciju par atbalsta iespējām problēmsituācijās.

Par galvenajiem uzdevumiem izvirzījām  noorganizēt pasākumu “Problēma zem mikroskopa” un klases stundas, kurās padziļināsies izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kurā mēs, jaunieši, varēsim runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu, vienlaicīgi gūstot pieredzi pasākuma un klases stundu plānošanā un vadīšanā. Iedvesma un motivācija darboties tiks iegūta, klausoties uzaicināto viesu pieredzē. 

Otra iecere jeb uzdevums bija  izveidot ,,Motivācijas un pašapziņas sienu’’, kas radīs kopības sajūtu un  ilgtermiņā uzmundrinās, sniegs informāciju par mentālo veselību un atbalsta iespējām.

 

Pirmā aktivitāte pasākums „Pašapziņa zem mikroskopa”

1.decembrī ar Zoom platformas starpniecību notika pasākums „Pašapziņa zem mikroskopa”, kurā piedalījās visi BVĢ skolēni, klašu audzinātāji, skolas vadība un daudzi skolotāji.

Pasākuma sakumā Sindija visiem pastāstīja, kāpēc un kā tapa šis projekts, kāds ir tā mērķis, bet Sigita  iepazīstināja visus ar  aptauju, ko veicām pirms projekta.  Ar tās  palīdzību tika noskaidrots, ar kādām grūtībām skolēni visvairāk saskārās attālināto mācību procesa laikā un ar kādiem cilvēkiem vēlētos tikties, lai iedvesmotos un runātu par sev svarīgām tēmām. Sigita prezentēja aptaujas rezultātus ģimnāzistiem un viesiem. Tie  atklāja, ka attālināto mācību procesa laikā vislielākās grūtības sagādāja pašapziņas un motivācijas jautājumi, bet visvairāk palīdzēja tās pārvarēt mūzika, draugi, sports, pastaigas un laba maltīte. Savukārt cilvēks, ar kuru jaunieši vēlējās tikties, lai runātu par sev svarīgām tēmām, bija influenceris Niklāvs Mičulis un kāds zinošs psihologs. Tālab 1. decembrī ar platformas ZOOM starpniecību jauniešus  iedvesmoja un runāja par mentālās veselības jautājumiem influenceris Niklāvs Mičulis un klīniskā psiholoģe Elīna Bārtule. Ņemot vērā  epidemioloģiskās drošības noteikumus, pasākums norisinājās daļēji kopā, daļēji attālināti. Klašu kolektīvi atradās kopā savās klasēs, bet pasākuma vadītājas – Evelīna, Sindija, Sigita, Angelīna, Krista – un viesi tikās ar klasēm, izmantojot platformu Zoom.

Niklāvs dalījās par skolas laikā piedzīvoto, stāstīja par savu ceļu uz popularitāti. Niklāvs atzina, ka jātic saviem sapņiem un nemitīgi jākustina savas pelēkās šūniņas mērķa sasniegšanas virzienā. Viņš atzina, jo vairāk tu nedari, jo arviem mazāk tev gribas darīt un arviem mazāk tu vari izdarīt. Viņš atklāja , ka prokrustinācija jeb darāmo darbu atlikšana ir ļoti iznīcinošs spēks. Svarīgi ir nekautrēties, bet sākt darīt to, kas patīk.

Viņš atzina, ka pusaudžiem visizaicinošākais ir tikt galā ar trauksmes sajūtu un ka lieliskākie palīdzības rīki labai mentālai veselībai ir, pirmkārt, neturēt sevī stresu, bet izrunāt to ar uzticamu draugu, ģimenes locekli vai speciālistu, otrkārt, fiziskas aktivitātes, treškārt, hobiji, ceturtkārt, terapija, nevajag baidīties vai kautrēties meklēt palīdzību pie psihoterapeita, jo tas ir lielisks rīks, kā tikt galā ar daudzām lietām, kas ļoti sāp un traucē ikdienā justies labi.

Pasākuma vadītāja Evelīna aicināja klātesošos rakstīt čata zonā sev interesējošus jautājumus, uz kuriem Niklāvs labprāt sniedza atbildes. Noslēgumā aicinājām Niklāvu dalīties ar teicienu, kas viņu motivē. Un viņa teiciens, ko pievienojām arī mūsu pašapziņas un motivācijas sienai, skan šādi: “Ir grūti pārspēt cilvēku, kurš nekad nepadodas.”

Pēc tikšanās Sigita visus aicināja uz  jautru dinamisko pauzi.

Otrs pasākuma īpašais viesis bija Valmieras pusaudžu resursu centra vadītāja un klīniskā psiholoģe Elīna Bārtule, kura palīdzēja saprast pašapziņas un motivācijas jautājumus.  Elīna atzina, ka motivācija ir vērsta uz mērķa sasniegšanu. Ka mums ir ārēji un iekšēji motivatori. Kopā atklājām, kādi tie ir.

Vēl Elīna ar jauniešiem pārrunāja, kas ir veselīgs pašvērtējums, cik svarīgi ir sevi pieņemt tādu, kāds esi, ka jauniešiem nepieciešama drošības sajūta, ka zinu, ka tikšu uzklausīts, ka manas emocijas tiek apstiprinātas un netieku nosodīts. Vēl tika pārrunāta veselīgu robežu nozīme.

Kopā skatījāmies video par iekšējo kritisko balsi. Elīna menti.com vietnē aicināja katram jaunietim uzrakstīt sev trīs komplimentus. Bija patiesi skaisti redzēt vienkopus tik daudz pozitīvu vārdu. Kopā tika izrunātas iedarbīgas metodes, kas ļauj tikt galā ar stresu. Elīna ieteica metodes, kas viņai ļoti palīdz- labi izgulēties, ik dienu noiet 10000 soļus, sarunāties pašam ar sevi- teikt sev komplimentus un atzinīgus vārdus, paslavēt sevi. Tas ļoti ceļ pašvērtējumu.

Teiciens, kas Elīnu motivē: “Iedvesmo sevi!”

Pasākuma organizētāji bija izveidojuši Google doc. aptauju, kurā jaunieši nodarbības noslēgumā tika aicināti dalīties ar vērtīgākajām atziņām no tikšanās ar Niklāvu un Elīnu.

 Pēc tikšanās ar Elīnu skolēni atzina, ka ir jāprot sevi novērtēt, pamanīt to, kas pašam sevī patīk, un nepārtraukti vajag izvirzīt sev mērķus un motivēt sevi, jo tieši motivācija ir panākumu sākums.

 Jaunieši teica, ka pēc tikšanās ar Niklāvu ieguva daudz vērtīgu atziņu. Dažas no tām bija šādas – nekad nedrīkst padoties, nevajag pievērst uzmanību citu cilvēku viedoklim un ir svarīgi mācīties, jo ir labi būt gudram.

Pasākums raisīja jauniešiem pārdomas par savu pašapziņu, izvirzītajiem mērķiem un motivāciju.

Noslēgumā Evelina pateicās visiem par kopā būšanu un iepazīstināja ar trīs projekta aktivitātēm, kādas ģimnāzistus sagaida turpmākajās dienās.

  1. aktivitāte- klases stundas “Problēma zem mikroskopa” modelēšana

Otrajā decembrī plkst.  16.20  platformā ZOOM  ģenerējām  idejas un veidojām  plānu klases stundai “Problēma zem mikroskopa “ kopā ar skolēnu pašpārvaldi,  vienu pārstāvi no katras klases,  atbalsta personālu, psiholoģi Elīnu Bārtuli un mentoru Sergeju Andrejevu. 
  Vēlējāmies, lai kopā plānotajā klases stundā  padziļinātos izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību, lai klases stunda noritētu mums, jauniešiem,  saistošā veidā, kurā mēs varētu runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu. Bija iespēja iejusties skolotāja lomā, gūt pieredzi klases stundu plānošanā. 

Psiholoģe Elīna  meistarīgi vadīja klases stundas tapšanas procesu, mentors Sergejs pastāstīja par neformālo metožu daudzveidību un iespējām klases stundu organizēt aizraujoši un neformālā gaisotnē. Jaunieši, darbojoties  istabās,  izvirzīja dažādas sarunu tēmas, meklēja dažādas metodes/aktivitātes. Kopā tika meklētas idejas arī dinamiskajām pauzēm un enerdžaizeriem un domāts, kā tos pielāgot  šai konkrētajai klases stundai.

Ar padlet sienas palīdzību tika apkopotas idejas un izveidota struktūra klases stundai, ar balsošanas metodi tika izvēlētas interesantākās aktivitātes. Jāteic, ka kopā darboties bija interesanti un pēc kopīgas plānošanas bija labi padarīta darba sajūta.

Sagatavošanās darbi 3. aktivitātei

 

Lai klases stunda veiksmīgi varētu notikt, bija jāiegulda daudz darba, jāizveido scenārijs, jāsadala, kura vadīs kuru klases stundas daļu, jāaprēķina cik un kādi materiāli – kancelejas preces un  darba lapas-  būs nepieciešami kases stundas veiksmīgai norisei. Vēl arī  jāiepērk gardumi tējas pauzei (tēja, cukurs)  un jāsadala tie atbilstoši skolēnu skaitam klasē, kā arī  jāizveido darba lapas, tās jāsakopē nepieciešamajā daudzumā un jāsaliek katrai kasei paredzēto materiālu kaudzītē. Laiks bija ierobežots, bet darba daudz. Priecājamies, ka, prasmīgi sadarbojoties, mums izdevās visu paveikt.

 

  1. aktivitāte- klases stunda “Problēma zem mikroskopa”

Septītajā decembrī 7.un 8. stundas laikā realizējām otrajā  decembrī izveidoto klases stundu “Problēma zem mikroskopa, ko veidojām kopā ar klašu pārstāvjiem. Pasākums notika tā- mēs, pašpārvaldes meitenes, zoom platformā to vadījām klašu kolektīviem. Katra klase atradās savā telpā un uz lielā ekrāna saņēma veicamos uzdevumus.  Pirms ķērāmies pie darba, noskatījāmies teātra pulciņa sagatavoto  etīdi par to, kā problēmas mūs mēdz nomākt un kā no tām atbrīvoties.

Sindija vadīja 1. aktivitāti, tā bija veltīta priekam. Priecāšanās ir neatņemama mentālās veselības sastāvdaļa, tāpēc viņa aicināja visus spēlēt spēli, kas saucas “Evolūcija”.

Katrai aktivitātei bija paredzēts konkrēts laiks, kam varēja sekot līdzi ar uz ekrāna esošā taimera palīdzību.

Tad Evelīna vadīja aktivitāti, kas saucas   “Atbalsts nedrošā brīdī”.  Klasei izsniegtajos materiālos bija jāatrod  lapu zelta krāsā un mazas dzeltenas lapiņas ar tālruņa numuriem. Uz zelta lapas bija nosaukti palīdzības dienesti, kuriem klāt, meklējot informāciju internetā, jāpievieno īstais tālruņa numurs. Kad klases bija to paveikušas, tika parādītas pareizās atbildes. Evelīna aicināja šo zelta lapu piespraust klasē redzamā vietā, lai jaunieši vienmēr zinātu, kur zvanīt, ja kādreiz ir grūti.

Evelīna uzsvēra, ka  mūsu mentālo veselību un to, kā jūtamies, ietekmē daudzi faktori, un aicināja ikvienu par to padomāt, paņemt darba lapu ar termometriem un godīgi sev atbildēt, ar pildspalvu iekrāsojot termometrā pie katras jomas, cik labi vērtējat sevi katrā no dotajām jomām skalā no 1-10. Bija jāizvērtē katram savas fiziskās aktivitātes, pilnvērtīgs miegs, regulārs, sabalansēts uzturs, attiecības ar draugiem vai tuviniekiem, hobiji un pašvērtējums.

Kad katrs sevi bija novērtējis, ikviens tika aicināts ierakstīt secinājumu, kas katram  izdodas lieliski un ko vajadzētu uzlabot.

 Tad bija jāņem mazā, salātu zaļā lapiņa, uz tās  jāuzraksta sava apņemšanās, ko ar rītdienu apņemies regulāri darīt sevis labā. Šo apņemšanos bija jāielīmē  kopīgajā klases lapā, ar virsrakstu “Es apņemos”, un regulāri klases stundās pārrunāt, kā  veicas ar apņemšanās izpildi.

Angelīna vadīja aktivitāti, kas saucās  “Kas tev palīdz, kad nekas vairs nepalīdz?” jeb kādas aktivitātes tev palīdz grūtā brīdī. Klasesbiedram bija jāpasaka, kas viņam palīdz grūtā brīdi un jāmet kamolīti nākamajam, katrs, kam rokā kamolītis, dalījās ar savu pieredzi un meta nākamajam, līdz visi bija izteikušies. Klases audzinātāja uz lapas apkopoja visas  nosauktās pozitīvā stresa mazināšanas metodes, tādējādi izveidojot metožu apkopojumu, kā var mazināt spriedzi un ātri uzlabot pašsajūtu.

Jūlija uzsvēra, ka mentālās veselības būtiska sastāvdaļa ir labi, atzinīgi vārdi un komplimenti, tie patiesi mums liek justies priekpilniem un novērtētiem. Komplimentus var izteikt gan par izskatu, gan par raksturu, gan par talantiem, gan par rīcību. Viņa aicināja iet vienam pie otra un rakstīt uz muguras piestiprinātajā lapā komplimentus.

Klases stundas noslēgumā, dzerot mūsu sarūpēto tēju un cienājoties ar Latvijā ražotajiem zefīriem, Sigita aicināja izvērtēt šajās stundās piedzīvoto ar plaukstas izvērtēšanas darba lapu, kurā katrs pirksts ir kā jautājums. Klases skolēni sadalījās piecās grupās un izrunāja, un darba lapā ierakstīja atbildes uz jautājumiem:

Kas bija super?  Kura aktivitāte īpaši uzrunāja? Kādas radās pārdomas? Vai šāda stunda likās vērtīga? Kāpēc? Ko es iemācījos?

Izvērtējuma lapas aicināja atnest uz pašpārvaldes telpu un kopā izveidotā klases stunda bija galā. Atsauksmes liecina, ka mums izdevās.

  1. aktivitāte- BVĢ Motivācijas un pašapziņas siens veidošana

5. decembrī kopā veidojām Balvu Valsts ģimnāzijas Motivācijas un pašapziņas sienu. Katrs skolēns tika aicināts atstāt tumšu un gaišu plaukstas nospiedumu uz sienas pie psiholoģes kabineta kā zīmi tam, ka dzīvē gadās gan priecīgas dienas, gan arī grūtākas. Motivācijas un pašapziņas sienu papildināsim ar klašu iesūtītajiem teicieniem un atbalsta dienestu tālruņa numuriem, lai ikvienam ir redzami tālruņa numuri, kur var zvanīt grūtā brīdī.

Ceram, ka  izveidotā Motivācijas un pašapziņas siena radīs kopības sajūtu , tā  kalpos arī kā ilgtermiņa uzskates materiāls un motivators grūtos brīžos,  tā atgādinās, ka esam unikāli un vērtīgi, ka jebkurā situācijā ir iespējams rast risinājumu un palīdzība ir tepat līdzās.  

Projekta ietekme un ilgtspēja.

Realizējot šo projektu, ieguvām  un paplašinājām savas zināšanas par psihoemocionālās veselības- pašapziņas un motivācijas jautājumiem, guvām  reālu iespēju apgūtās zināšanas par pašapziņu un motivāciju  izmantot praksē, plānojot un vadot klases stundas, veidojot “Pašapziņas sienu” un organizējot pasākumu “Problēma zem mikroskopa”,  mācījāmies viens no otra (jaunietis-jaunietim) un veidojām  pasākuma un klases stundas saturu tādu, kādu mēs paši vēlējāmies un kāds mums  šķita aktuāls, apguvām un uzlabojām pašvadības prasmes, guvām pieredzi pasākumu un klases stundu   organizēšanā un vadīšanā, varējām runāt par sev svarīgiem jautājumiem, attīstījām komunikācijas, sadarbības, diskutēšanas un sava viedokļa pamatošanas prasmes. Tikšanās ar uzaicinātajiem viesiem iedvesmoja interesēties par mums aktuālām tēmām, lasīt un meklēt informāciju, to analizēt,  meklēt palīdzību grūtos brīžos, izveidotā “motivācijas un pašapziņas siena”  iedvesmos, un  motivēs, ilgtermiņā kalpos kā informatīvs un izglītojošs materiāls, katra atstātais plaukstas nospiedums būs kā vienotības simbols un atainos to, ka katrs skolēns ir svarīgs, vienreizējs un unikāls. Tika attīstītas 21. gadsimta jauniešu pašvadības, komunikatīvās, sadarbības, projektu izstrādes un realizācijas prasmes. 

Priecājamies, ka realizējot projektu, izdevās iesaistīt visus Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnus, daudzus skolotājus un skolas darbiniekus.

 

Balvu Valsts ģimnāzijas pašpārvaldes dalībnieces Sindija, Krista, Sigita, Evelīna, Angelīna

 

Trīs uzņēmējdarbības projekti Balvu Valsts ģimnāzijā!!!

Šajā mācību gadā divdesmit trīs Balvu Valsts ģimnāzijas 12.klašu izglītojamie uzsāka darbību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”. Projekta mērķis bija jauniešos raisīt interesi par uzņēmējdarbību, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Projekta ietvaros vienreiz mēnesī jaunieši piedalījās augstskolas lektoru organizētajās nodarbībās:”Komunikācija kā panākumu atslēga”,”Veiksmīga biznesa ABC”,” Komandas veidošana”,” Līderisms”, “Zīmols- Tava panākumu atslēga”, “Digitālais mārketings”,” Lietišķā etiķete”, “Protokols”, “Neaizmirstama prezentācija”, “Pašprezentācija”, “Finanses”, “Grāmatvedības radošā puse” un iedvesmojoša noslēguma vieslekcija ar Scandiweb biznesa attīstības speciālistu Rūdolfu Freibergu “Pretī izaicinājumiem: 134 dienas Peru” Webex platformā. Projekta noslēgumā dalībnieki kārtoja pārbaudes darbu-testu un saņēma uzņēmējdarbības kompetenču apliecinājumus(sertifikātus).

Paldies Biznesa augstskolai “Turība” par piedāvājumu, noderīgajām un interesantajām lekcijām!

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Balvu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu

      Pārrobežu projekta “Ne tikai grāmatas – bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!” ietvaros Balvu Centrālā bibliotēka piedāvāja lielisku iespēju divdesmit septiņiem BVĢ 11.a klases jauniešiem piedalīties projekta aktivitātēs, proti, izzinošās, praktiskās nodarbībās ar augstskolu ekonomikas un uzņēmējdarbības pasniedzējiem, profesionāļiem, brīnišķīgiem, dzīvesgudriem cilvēkiem Aivaru un Gunitu Kalniņiem.

      Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē (Latvijā) un Pleskavas reģionā (Krievijā), iesaistot bibliotēkas vietējo iedzīvotāju uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmējspēju attīstīšanā.

      Nodarbības notika Zoom platformā, jaunieši ieguva zināšanas par to, kas ir biznesa ideja-kā līdz tai nonākt, kā uzrakstīt konkurētspējīgu biznesa plānu, iepazinās ar reāla biznesa-internetveikala analīzi, uzzināja kā veidojas darba tirgus un, kādi kritēriji nosaka darba algas lielumu u.c. Projekta darbības laikā jaunieši cītīgi strādāja arī patstāvīgi, attālināti sadarbojoties grupās, izveidoja prezentācijas savām biznesa idejām, pilnveidoja uzņēmējdarbības kompetences.      Piecas darba grupas aizstāvēja savas biznesa idejas žūrijas komisijas klātbūtnē, argumentēja biznesa idejas nepieciešamību un dzīvotspēju, uzlaboja savas prezentēšanas prasmes, kas lieti noderēs arī turpmāk. Mūsu jauniešu biznesa idejas patiesi iepriecināja: bērzu un kļavu sulu tirgošana, biznesa projekts ”Tavs veselības asistents”, personalizēta, batikota apģērba ražošana vai atjaunošana, unikāla, izglītojoša spēle brīviem brīžiem, programmēšana un tehnikskais atbalsts. Jaunieši saņēma ļoti daudz pozitīvu vērtējumu un atzinības no žūrijas komisijas. Prezentācijas galvenie vērtēšanas kritēriji bija: biznesa idejas un produkta/pakalpojuma apraksts, iespējamais klientu segments, SVID analīze, konkurentu analīze, mārketinga aktivitātes, prezentācijas vizuāli tehniskais noformējums. Uzvarētājkomanda ieguva noderīgu balvu -6 mēnešu žurnāla “Ilustrētā zinātne” abonementu visiem komandas “Bizness guru” dalībniekiem Samantai Zubovai, Gerdai Voitei, Nikitam Kokorevičam, Amandai Loginai.

Paldies Balvu Centrālajai bibliotēkai par sadarbību!

Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekts “ Esi Līderis!” – ir Vislatvijas skolu projekts, kas jau 18 gadus dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā. Darbojoties  projektā “Esi Līderis!” skolēns paralēli mācību procesam trīs gadu laikā (10. – 12. klase) apgūst papildu zināšanas un iesaistās projekta rīkotajās aktivitātēs, kas mērķtiecīgi attīsta skolēna zināšanas un prasmes, sagatavojot patstāvīgu lēmumu pieņemšanai, studiju procesam vai uzņēmējdarbībai. Paralēli mācību procesam skolēni apgūst septiņus mācību priekšmetus:lietišķā etiķete, mārketings, uzņēmējdarbība, lietvedība, grāmatvedība, likumdošana, menedžments. Skolēni piedalās arī citos pasākumos:dažādos konkursos, biznesa spēlēs, meistarklasēs, Līderu dienās,vebināros. Šajā mācību gadā projektā “Esi līderis!” darbojas divdesmit četri BVĢ 10.-12.klašu izglītojamie,veiksmīgi apgūstot iepriekš minētos mācību priekšmetus un sekmīgi kārtojot pārbaudes darbus.

Paldies jauniešiem par proaktivitāti, uzņēmību un vēlmi pilnveidoties!

 

 

Projektu kuratore, koordinatore skolā

ekonomikas skolotāja/bibliotekāre

Vineta Muzaļevska

Realizēts projekts “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana”

 

Biedrība “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”  2020.gadā ir realizējusi projektu  Nr.20-07-AL19-A019.2201-000007 “Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana” , kopējās izmaksas ir 9680,88 EUR, no kuriem publiskais finansējums, ko piešķīra  ELFLA  ir  7914,53 EUR, bet līdzfinansējums, kuru nodrošināja   Balvu novada pašvaldība – 2066,35 EUR.

 Projekta ietvaros notika Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana.

  Biedrības “Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”

valdes priekšsēdētāja Sandra Kindzule

Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana.

Aizsākumi Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidei meklējami 2017. gadā, kad tika izveidota Gaismas aleja ģimnāzijas skolotāju un skolēnu – pretošanās kustības dalībnieku piemiņai, kuri tika represēti. Pamatā alejā deg balta gaisma, tādējādi simboliski godinot šo cilvēku piemiņu. Paralēli Gaismas alejas ierīkošanai, kas deg gan represēto piemiņai, gan vizuāli padara pievilcīgāku un izgaismotāku skolas ēku, pie skolas ieejas sienas tika uzstādīta Piemiņas plāksne.
Ņemot vērā finansējuma apjomu, nesakārtota palika teritorija pie piemiņas plāksnes skolas priekšpagalmā. Sadarbībā ar biedrības:,,Balvu Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība’’vadītāju Sandru Kindzuli, kura kopš biedrības nodibināšanas 2012. gadā ar savu iniciatīvu, idejām un darbu palīdzējusi skolai piesaistīt ievērojamus finansu līdzekļus, tika iesniegts un atbalstu guva projekts, kura realizācija šobrīd uzsākta. Pateicoties Lauku atbalsta dienestam piesaisīta naudas summa 9680,88 eur apmērā, no kuras 7914,53 eur ir LAD piešķirtais finansējums, bet 2066,35 eur Balvu novada Domes līdzfinansējums.
 Šī projekta ietvaros notiks Ģimnāzijas priekšpagalma pakāpienu un āra apstādījumu apmales būvju restaurācija un teritorijas labiekārtošana, tādējādi noslēdzot Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveidi. Šis projekts veicinās  vietas potenciālu, funkcionalitāti un pievilcību, kā arī stiprinās fiziskā un kultūras kapitāla ilgtspējīgas izmantošanas un attīstības iniciatīvu. Balvu Valsts ģimnāzijas ēka ekspluatācijā nodota 1977. gadā, kopš tā laika remontdarbi skolas priekšpagalmā, izņemot laukuma seguma nomaiņu nav veikti. Pakāpieni, kuri nodrošina pieeju skolas ēkai un ved pretim piemiņas plāksnei, kā arī āra apstādījumu apmales atrodas sabrukšanas stadijā, kam notiekot pieeja skolas korpusam būtu tikai no vienas puses. Šobrīd  ģimnāzijas apmales rada ne tikai nepievilcīgu skolas apkārtnes tēlu, bet arī apdraud skolēnu, skolotāju un apmeklētāju drošību. Balvu Valsts ģimnāzija ir izglītības iestāde, kurā pēdējos gados nav novērojama skolēnu skaita lejupslīde, vērojams skolēnu skaita pieaugums, izglītības procesa kvalitāti apliecina Valsts ģimnāzijas statuss, reģionālā metodiskā centra funkciju veikšana, līdz ar ko tiks nodrošināta skolas pastāvēšana ilgtermiņā. Ģimnāzijā darbojas viens no labākajiem skolu muzejiem Latvijā, skolā tiek organizētas Muzeju naktis, Latvijas Muzeju asociācijas kongresi, tādējādi turot godā vēsturi un piesaistot ciemiņus no dažādiem Latvijas reģioniem. Šī projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti pakāpienu un apmaļu restaurācijas darbi, padarot drošu un estētiski pievilcīgu ,skolas priekšpagalmu, kā arī nodrošinot piekļuvi skolai no Dārza ielas puses, kas drošības apsvērumu pēc dcrīzumā nebūtu iespējama. Veiktie darbi noritēs saskaņā ar Balvu novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Rīcības plānu, paredzot labiekārtot izglītības iestāžu teritorijas un uzlabot būves. Pēc šī projekta īstenošanas, tā ilgtspēju nodrošinās Balvu novada Domes piešķirtie finanšu resursi priekšpagalmā veikto darbu uzturēšanai un saglabāšanai nodrošinot projekta ilgtspēju. 

Balvu Valsts ģimnāzijas ERASMUS+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE ”TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” tikšanās Balvu Valsts ģimnāzijā


No 23. septembra līdz 27. septembrim Balvu Valsts ģimnāzijas projekta darba grupa uzņēma Turcijas, Rumānijas un Slovēnijas valstu skolotājus un skolēnus Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” ietvaros. Šī projekta dalībvalstis ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēles sniedz ieguldījumu bērnu sociāli-emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.
Pēc svinīgas sagaidīšanas, skanot dalībvalstu un Latvijas Valsts himnām, skolēnu pašpārvaldes jaunieši ciemiņiem izrādīja skolu, muzeju, kam sekoja ledus laušanas aktivitātes. Šajā dienā ciemiņi apmeklēja Balvu Mūzikas un Mākslas skolu, piedalījās radošajā darbnīcā, kuru vadīja Elita Teilāne, kā arī apmeklēja Balvu Novada muzeju. Ar savu klātbūtni skolotājus pagodināja Ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja Aija Mežale un vecāku pārstāve Astra Tjunīte, priecējot ciemiņus ar dziesmām un ģitārspēli, kā arī cienājot ar zāļu tēju un pašizceptu torti. Paldies vecāku pārstāvjiem par aktīvu līdzdalību! Noslēgumā visi apmeklēja Europeandinner, kur tikās viesģimens un ciemiņi.
Nedēļas laikā viesi apmeklēja sporta nodarbības, kurās tika integrēti dažādu spēļu elementi, piedalījās angļu valodas mācību stundās un seno latviešu tradīciju izzināšanas aktivitātēs skolas bibliotēkā, kuras organizēja 11.a. klases skolēni un skolotāja Vineta Muzaļevska, devās uz Alūksnes Dabas muzeju „Vides labirints”. Trešdien visi dalībnieki brauca uz Rīgu, lai dotos izzinošā ekskursijā pa vecpilsētu, kā arī piedalītos interaktīvās nodarbībās Latvijas Brīvdabas muzejā.
Aizraujošs izrādījās spēļu festivāls. To apmeklēja arī PII ,,Pīlādzītis’’ bērni, kuri ārzemju viesiem iemācīja savas spēles. Skolotāju delegācija apmeklēja bērnudārzu un atzinīgi novērtēja daudzveidīgo programmu un atbalsta pasākumu piedāvājumu latviešu bērniem.
Piektdien viesi noklausījās interešu izglītības pulciņu uzstāšanos koncertā, apmeklēja Balvu novada Domi, tikās ar Domes priekšēdētāja vietnieci A.Petrovu un aktīvi diskutēja par dalībvalstu aktulaitātēm izglītībā, brauca ar plostu pa Balvu ezeru, sirsnīgā gaisotnē atvadījās no savām viesģimenēm un devās mājupceļā, paņemot līdzi siltas un pozitīvas atmiņas no Balvos pavadītās nedēļas.
Paldies projekta darba grupai un visiem, kuri iesaistījās aktivitāšu plānošanā un realizēšanā! Paldies Balvu Mākslas, Mūzikas skolām, Novada muzejam, Balvu novada pašvaldībai, IU ,,Valdogs’’, sirsnīgs paldies viesģimenēm, kas ne tikai uzņēma savās ģimenēs skolēnus no projekta dalībvalstīm, bet arī dāvāja viņiem daļu no savas sirds siltuma! Paldies ģimnāzijas skolēniem, kuri sniedza neaizmirstamu koncertu viesiem, kā arī viņu pedagogiem!
Balvu Valsts ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Ģimnāzijā viesosies Turki, Slovēņi un Rumāņi.

Laika posmā no 23.-27. Septembrim Balvu Valsts ģimnāzijā viesosies Turcijas, Slovēnijas un Rumānijas izglītības iestāžu skolēni, skolotāji un vadības pārstāvji. Starpvalstu tikšanās notiks Erasmus + projekta ,,Cultural Heritage: Traditional Children’s Games’’ ietvaros.

ERASMUS+ projekts CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES”tikšanās Bukarestē, Rumānijā

No 15.aprīļa līdz 19. aprīlim pieci ģimnāzijas skolēni – Sandis Krivišs, Egija Logina, Gerda Voite, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa-,skolas direktore Inese Paidere un skolotāja Gaida Fengāne apmeklēja Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti, lai piedalītos Erasmus+ projekta SCHOOL EXCHANGE PARTNERSHIPS CULTURAL HETIRAGE” TRADITIONAL CHILDRENS’ GAMES” otrās mobilitātes aktivitātēs. Šī projekta dalībvalstis  ir Latvija, Slovēnija, Rumānija un Turcija. Projekta mērķis – starptautiskas sadarbības izveidošana un kultūras mantojuma saglabāšana, izzinot un praksē izmēģinot spēles, tādējādi atjaunojot un stiprinot komunikāciju paaudžu vidū. Spēļu spēlēšana sniedz ieguldījumu bērnu sociāli emocionālajā attīstībā, sekmē stratēģisko domāšanu, attīsta kustību koordināciju.

Rumānijā mūs viesmīlīgi uzņēma Scoala Gimnaziala ”MihaiBotez”. Skolas pagalmā mūs sagaidīja ar sālsmaizi visi skolotāji un skolēni, skanēja katras valsts himna.

            Pirmdiena iesākās ar Mystery City Game aktivitāti, skolēni un skolotāji sadalījās komandās un saņēma karti ar veicamajiem uzdevumiem. Šī spēle deva iespēju iepazīt Bukarestes kultūras pieminekļus, sadraudzēties un sākt sazināties angļu valodā. No astoņām komandām pirmo vietu izcīnīja komanda, kuras sastāvā ietilpa dalībnieki no Latvijas: ģimnāzijas direktore un GerdaVoite.

            Otrdien devāmies uz skolu, kur mūs sagaidīja visi skolēni un skolotāji, ģērbušies nacionālajos tērpos. Katras valsts komanda tika sagaidīta ar himnu, pēc kuras atskaņošanas mūs aicināja pagaršot mājās ceptu maizīti un sāli. Apmeklējām vairākas klases, saņemot sirsnīgus sveicienus dziesmās, dzejā, kā arī mīļas bērnu darinātas dāvaniņas. Šajā skolā liela daļa skolēnu apmeklē Teikvando nodarbības. Skolēnu cīņas mākslas demonstrējumus vērojām arī mēs.

            Trešdien visu dienu notika tradicionālo spēļu festivāls, katrai valstij prezentējot trīs dažādu vecumposmu spēles. Priecājamies, ka mūsu vadītās spēles- ,,Diena un Nakts’’, ,,Pēdējais pāris šķiras’’ un ,,Adata, diegs, mezgls’’- ļoti patika slovēņu, turku un rumāņu skolēniem.

            Brīnišķīgs ceļojums sagaidīja ceturtdien, kad ar autobusu devāmies uz Transilvāniju, Drakulas pili- vēsturisku reģionu Eiropā, mūsdienu Rumānijas ziemeļaustrumu daļā, ko pārsvarā apdzīvo rumāņi un ungāri. Transilvānija tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “viņpus meža”. To labi var sajust, braucot no Ungārijas puses. Mežu ir tik daudz, ka patiešām liekas, ka dodies uz vietu, kur dzimis slavenais  vampīrs Vlads Cepešs jeb Drakuls, par kuru rakstnieks Bīms Stokers ir sarakstījis leģendu, kurā  runa ir tikai par rakstnieka fantāzijas augli. Patiesībā Vlads Drakuls bija firsts, Valahijas kņazs. Drakuls tulkojumā nozīmē pūķa dēls. Drakuls bija izteikti nežēlīgs, bet tajā pašā laikā ārkārtīgi taisnīgs un dāsns, bet nekādā gadījumā viņš nav bijis vampīrs. Par viņa valdīšanas laiku Rumānijā saglabājies priekšstats kā par vienu no labākajiem laikiem šajā teritorijā.

            Otra pils, kuru apmeklējām, bija viena no Eiropas skaistākajām pilīm – Pelešas pils (dēvēta arī par Peles pili), kuru uzskata par Karpatu pērli ar 160 istabām un karalisku pagātni. Tā ir lielisks vācu neorenesanses arhitektūras meistardarbs, kas lieliski iederas gleznainajā Buceģu kalnu ainavā.

            Piektdien katras valsts dalībnieki prezentēja nacionālos ēdienus, stāstot par tiem angļu valodā, mācīja tautu dejas. Visi kopā dziedājām Eiropas savienības himnu. Mēs, ģērbušies savos skaistajos tautu tērpos,  iemācījām projekta dalībniekiem deju „Balvu valsis”, ko ģimnāzijā vienmēr dejo, atklājot žetonu vakara balli. Vakara noslēgumā apmeklējām Bukarestes Gaismu šovu.

            Visas nedēļas garumā daudzveidīgas aktivitātes skolēniem bija sagatavojuši rumāņu skolēnu vecāki, kuri laipni izmitināja mūsu jauniešus savās mājās. Tika apmeklēts zoodārzs, kino, lāzerpeintbols.

            Rumānija mums visiem paliks atmiņā kā valsts ar ļoti viesmīlīgiem un smaidīgiem cilvēkiem, krāšņiem tautu tērpiem, jestrām dejām un gardām maltītēm.

Spēlējot dažādu tautu spēles, sapratām, ka dzīve ir spēle. Viss ir atkarīgs no tevis, no tavām idejām. Vajag tikai piecelties no dīvāna un doties uz priekšu. Lai arī lēni, tomēr kāpt kalnā. Lai mums izdodas!

Balvu Valsts ģimnāzijas direktore, projekta koordinatore Inese Paidere.

Mācību aktivitātes Spānijā.

Teju, teju noslēgsies otrais gads, kurš Balvu Valsts ģimnāzijai rit zem sadarbības zīmes ar 3 valstu skolām KA2 Erasmus + projekta “Straightening Winding Routes to Active Citizenship” ietvaros. Projektā piedalās Latvijas, Spānijas, Polijas un Somijas skolas. Aprīļa pirmajā nedēļā dalībvalstu skolu grupas, tai skaitā divas Balvu Valsts ģimnāzijas skolotājas Irīna Krivošejeva un Eva Zučika – Kuzņecova un trīs 7.-8. klašu skolēni – Marks Višņevskis, Krista Arule un Ketija Mozule, devās uz Spānijas pilsētu Piedras Blancas, Instituto de Educacion Secundaria Isla de la Deva skolu ar mērķi piedalīties mācību/mācīšanas/mācīšanās aktivitātēs par tēmu “Imigrācija un civilizāciju līdzāspastāvēšana”.

Gatavojoties mācību vizītei, tika veikts pētījums par tēmu “Imigrācija”. Lai noskaidrotu Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu viedokli un zināšanas par šo tēmu, tika veikta anketēšana, kurā piedalījās 50 skolēni. Rezultāti tika atspoguļoti digitālajā produktā un tika prezentēti aktivitāšu noslēguma dienā.

Piedaloties mācību aktivitātēs, ir gūts priekšstats ne tikai par Spānijas, bet arī par Polijas un Somijas izglītības sistēmām, skolotāju darba formām un skolēnu iesaistīšanu aktīvā mācību procesā. Projekta laikā skolēni nedēļas garumā iejutās vietējo jauniešu ikdienā. Lai iepazītu viņu sadzīvi, jaunieši dzīvoja viesģimenēs, kā arī piedalījās mācību stundās kopā ar jauniegūtajiem spāņu draugiem, savukārt skolotāji vēroja mācību stundas. Projekta aktivitātes bija rūpīgi saplānotas un balstītas uz sociāli  emocionālās mācīšanās metodes pielietošanu, izzinot imigrācijas tēmu. Sociāli emocionālā mācīšanās ir process, caur kuru skolēni apgūst un efektīvi izmanto zināšanas, attieksmes un prasmes, kas ir nepieciešamas, lai saprastu un pārvaldītu emocijas, noteiktu un sasniegtu pozitīvus mērķus, justu un izrādītu empātiju pret citiem, veidotu un uzturētu pozitīvas attiecības un pieņemtu atbildīgus lēmumus.

Salīdzinot ar Latvijas izglītības sistēmu, Spānija pārsteidza ar pozitīvo skolas un vecāku sadarbību – mācību iestādes regulāri rīko dažādas sapulces, vecāku tikšanās, kad kopā sanāk gan pedagogi, gan bērni un viņu vecāki, kuri īpaši aktīvi līdzdarbojas visā mācību procesā. Vecāku atbalsts bija jūtams visu nedēļu, jo vecāki sagādāja mājās gatavotus tradicionālos ēdienus Eiropas vakariņām un noslēguma pasākumam, kā arī paši iesaistījās pasākumos.

Spānijas izglītības iestādes lielu vērību pievērš drošībai. Apkārt skolām ir augsti žogi, uz logiem ir restes, bet kopumā skolās viss ir vienkāršs un funkcionāls. Lai veicinātu lielāku skolēnu interesi par mācībām, katrā no priekšmetiem tiek izstrādāti dažādi radoši un praktiski projekti, kas nodrošina daudz lielāku jauniešu iesaisti jaunu zināšanu apguvē. Skolēni mācību stundās izmanto grāmatas un veic uzdevumus patstāvīgi, tā tiek attīstīta patstāvīgā darba prasmes. 

Spānija lepojas ar iekļaujošo izglītību, t.i., izglītība tiek nodrošināta visiem iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu iepriekšējās izglītības, vecuma un spējām. Par to liecināja vairāki skolēnu radošie darbi un plakāti skolas noformējumā.

Spāņi ļoti rūpējas par to, lai varētu iespējami vairāk laika pavadīt kopā ar bērniem un ģimeni. Svētdienās visi veikali ir slēgti. Bērni jau no agras bērnības tiek vesti uz dažādiem zinātnes centriem, kur viņus atbilstoši savam vecumam iesaista dažādās izglītojošās aktivitātēs. Arī bibliotēkās var sastapt ļoti daudz skolēnu.

Projekta dalībnieki pavadīja iespaidiem bagātu nedēļu vienā no Spānijas septiņpadsmit apgabaliem – Astūrijā, kalnainā provincē ar bagātu mitoloģiju un kultūru. To dēvē par Spānijas apslēpto dārgumu, bet reģiona otrs nosaukums ir “zaļā Spānija”, jo tā ir arī zaļākā vieta visā valstī. Astūrija gadsimtiem ilgi bija kristiešu karaļvalsts cietoksnis, kas aktīvi karoja ar mauriem. Tas viss šodien atspoguļojas senajos mūros, vēstures liecībās, ēdiena  dažādībā. Neskatoties uz to, ka laikapstākļi mainījās ne pa dienām, bet stundām, notika dienas izzinošā ekskursija uz reģiona galvaspilsētu – Ovjedo. Pilsēta apbūra ar detaļām un sīkumiem, senatnīgajām ēkām un ieliņām. Apmeklējām Ovjedo katedrāli (Catedral de San Salvador), kura atrodas pašā vecpilsētas centrā un ir labs senās gotikas stila arhitektūras piemērs. Lai izzinātu Astūrijas vēsturi, tika apmeklēts Arheoloģijas muzejs (Museo Arqueologico de Asturias). Tā kā pilsēta atrodas kalnainas vietas Monte Naranco pakājē, pilnībā ir iespējams Ovjedo skatīt no putna lidojuma, mēs apskatījām iespaidīgākās astotā gadsimta celtnes Santa Maria del Naranco. Šī vieta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Jāatzīst, ka Ovjedo pieminekļi sniedz spilgtu piemēru romānikas arhitektūras stila attīstībai Astūrijas karalistē.

Spāņi dzīvo citādi nekā cilvēki mūsu platuma grādos – tas ir fakts, kuru mēs pārbaudījām mācību vizītes laikā. Cilvēki šeit prot veltīt laiku sev gan darba dienās, gan brīvdienās, piemēram, daudzi kaut tikai uz 10 minūtēm piestāj kafejnīcā, lai izdzertu tasīti mazas kafijas un dotos tālāk savās gaitās – tas ir neatņemams dienas rituāls. Toties pārsteidz, cikos tiek ēstas vakariņas, pilnībā normāls laiks ir pulksten 21.00 vai 22.00, bet arī tik vēlu tā nav nekāda mazā ēdienreize. Arī restorānos vakariņas ātrāk par pulksten 20.30 var paēst ļoti reti. Ja gribas izjust spāņu restorānu atmosfēru, noteikti jāiet ēst vēlāk, taču jārēķinās, ka cilvēkiem tīk iet ārpus mājas ieturēt maltīti, tāpēc daudzos restorānos galdiņu var arī neatrast. Vairākos restorānos tiek pasniegti dienas piedāvājumi, un tas ātrāk par iepriekšminēto laiku nemaz netiek servēts.

Bijām ārkārtīgi pārsteigti, ka cilvēki nerunā vai ļoti, ļoti minimāli zina vārdus angļu valodā. Neskatoties uz valodas problēmām, ļaudis šeit ir ļoti draudzīgi, smaidīgi un izpalīdzīgi, pat tie, kuri nerunā angliski, centīsies palīdzēt kaut ar zīmju valodu.

Dalība Erasmus + projekta aktivitātēs ļāva skolēniem un skolotājiem pilnveidot valodas un IKT prasmes, pieņemt un cienīt citādo, ka arī izprast kultūras atšķirības, izzinot Spānijas kultūru un tradīcijas.

 

Ar iespaidiem dalījās

projekta koordinatore Irīna Krivošejeva.

Programmas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros BVĢ skolēni dodas izzinošā ekskursijā

9. aprīlī četrdesmit seši BVĢ skolēni devās izzinošā ekskursijā uz Rīgu.
Pateicoties programmas “Latvijas skolas soma” sniegtajām iespējām, tika apmeklēta Latvijas Nacionālā bibliotēka, Paula Stradiņa Medicīnas un vēstures muzejs un Dailes teātra izrāde “Kāds pārlaidās pār dzeguzes ligzdu”. Jaunieši , pirms došanās bibliotēkā un muzejā, tika sadalīti trīs grupās un saņēma uzdevumu- veidot fotostāstu, akcentējot vēstures faktus, eksponātus, arhitektūras un dizaina elementus.
Medicīnas muzeja apmeklējums bija patiesi aizraujošs, jo ģidi ļoti atraktīvi un interesanti stāstīja par medicīnas vēstures attīstību cauri gadsimtiem.
Skolēni atzina, ka visspilgtāk atmiņā paliks lieliskā izrāde, kurā bija vērojama izcila aktierspēle un kuras saturs bija pārdomas raisošs un personīgi uzrunājošs.
Jaunieši atzina, ka šādi braucieni ir lieliska iespēja iemācīties un uzzināt ko jaunu un ka tā ir lieliska iespēja kopā ar skolas biedriem apmeklēt kultūras pasākumus.