Klašu audzinātāji 2021. / 2022. m.g.

Klašu audzinātāji
2021./2022.m.g.

 

Klase Audzinātājs Kabinets
7a Vineta Muzaļevska 14.
7b Eva Zučika – Kuzņecova 29.
8a Anita Kamendere
3.
8b Jānis Zakarīts 12.
8c Rudīte Priedeslaipa 28.
9a Sandra Mozule 41.
9b Aija Dvinska 29.
9c Laura Saulīte
20.
10a Ludmila Uglovska 13.
10b Mudīte Stepanova 26.
10c Ārita Andrejeva 22.
11a Ilga Petrova 27.
11b Irīna Krivošejeva 15.
12a Inga Vanaga 38.
12b Gaida Fengāne 39.