Loading images...

12. klašu izlaidums

  1. jūlijā divpadsmito klašu skolēnus un viņu ģimenes aicinājām svinēt izlaidumu. Šogad, kad tika realizēts attālinātais mācību process, arī izlaidumi notika citādi- šaurā lokā.

Priecājamies, ka sveikt jauniešus izlaiduma dienā bija ieradies Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs. Viņš pasniedza Ministru prezidenta atzinības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem 12. b klases skolniekam Ernestam Mežalam, Ernests saņēma arī Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un valsts akciju sabiedrības ”Latvijas loterija” projekta “100-gades loterija” stipendiju, kuras mērķis ir atbalstīt izcilas personības Latvijas jaunatnes vidū. Savukārt Latgales plānošanas reģiona pateicību priekšsēdētājs pasniedza 12.a klases skolniekam Kristiānam Boktam. Ģimnāzijas direktore I. Paidere pateicās priekšsēdētājam par atbalstu un  klašu audzinātajiem, Rudītei Priedeslaipai , Zigfrīdam Lielbārdim, un vecākiem par ieguldīto darbu un sirdsdegsmi. Šoreiz direktore ceļavārdiem bija izvēlējusies pārdomas rosinošu pasaku. Audzinātāji katram audzēknim bija sagatavojuši raksturojošus vārdus, izteica pateicības un vēlējumus gan jauniešiem, gan kolēģiem, gan vecākiem, gan novada pašvaldībai. Arī vienpadsmito klašu skolēni un audzinātājas bija sagatavojuši  videosveicienu divpadsmitajiem izlaiduma dienā. Šajā dienā tika pasniegti ne tikai atestāti par vispārējo vidējo izglītību, bet arī četri skolēni saņēma zelta un divi  sudraba liecības. Daudzi skolēni saņēma pateicības par teicamām sekmēm, panākumiem olimpiādēs, par skolas vārda popularizēšanu un aktīvu līdzdalību sporta pasākumos un skolēnu pašpārvaldē.

Absolventi aizkustinošā uzrunā izteica pateicību ģimnāzijai, skolas kolektīvam , vecākiem un audzinātājiem par atbalstu un mīlestību.

Klātesošos ar skaistām melodijām iepriecināja mūziķis Arnis Graps.

 Direktore pateicās arī ģimnāzijas padomes vadītājai Aijai Mežalei par sadarbību un kopīgu projektu realizēšanu.

 Vecāki izteica pateicību skolotājiem un audzinātājiem, vēlēja bērniem sasniegt izvirzītos mērķus un skolai turpināt attīstīties un pilnveidoties.

Absolventiem novēlam ar mērķtiecību sirdī un apņēmību daudz sasniegt, doties pretī savai nākotnei!

[Not a valid template]