Loading images...

Zinību dienas svinīgajā pasākumā “Ar vasaru sirdī!”

  1. septembra rītā BVĢ kolektīvs pulcējās skolas sporta laukumā, lai svinētu Zinību dienu.

Direktore savā svētku uzrunā ar prieku uzsvēra, ka šogad skolēnu skaits ģimnāzijā ir pieaudzis līdz 311 skolēniem, ka darba gaitas mūsu skolā uzsāk vairāki skolotāji-  inženierzinātnes  un programmēšanu  mācīs  RTA profesors Artis Teilāns, dizaina un tehnoloģiju skolotāja būs Gunta Salmane, mājturību zēniem mācīs skolotājs Ēriks Kanaviņš, bet tehniskās grafikas skolotājs  būs Dzintars Putniņš, interešu izglītības skolotāju saimei pievienojas deju skolotāja Alīna Saveļjeva.

Skolas kolektīvs arī pateicās skolotājam Zigfrīdam Lielbārdim, kurš beidza darba gaitas  Balvu Valsts ģimnāzijā.

Priecājamies, ka šajā dienā pie mums viesojās Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs,  Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis.

Direktore īpašus pateicības vārdus veltīja BVĢ atbalsta biedrības vadītājai Sandrai Kindzulei, ar kuras aktīvu līdzdalību tika realizēts projekts “ „Balvu Valsts ģimnāzijas represēto skolotāju un skolēnu piemiņas vietas izveides noslēguma posma īstenošana”.

Īpaši priecīgu noskaņu pasākumā radīja dj Čivis, kurš aicināja klašu kolektīvus jautri sasaukties un kopā ar savām meitām meklēja īpašo mācību gada skolas zvana signālu.

Paldies pasākuma vadītājām, māsām Marijai un Līvai, par debiju pasākumu vadīšanā, paldies Līgai Morozai-Ušackai un viņas deju studijai “Terpsihora”par jaukajiem priekšnesumiem!

 

Skola ir kā liels dārzs, bet  skolēni – kā krāsaini ziedi šai dārzā, kas aug, pārvēršas no maza stādiņa  spēcīgā augā, raisa pumpurus un uzzied. Vislabāk augi jūtas vasarā, tālab, ieskausim vasaru savās sirdīs un dzīvosim ar šo lielisko sajūtu visu jauno mācību gadu!

[Not a valid template]