“Nākotnes līderu akadēmija”

                4.decembrī pieci mūsu skolas skolēni – Dāvis Bisenieks, Signe Grigule, Egija Logina, Ance Salmane, Gustavs Vanags, kā arī skolotājas Laura Saulīte un Ieva Useniece,  projekta “Nākotnes līderu akadēmija” ietvaros organizēja un vadīja domnīcu “Vides ilgtspēja”. Domnīcas mērķis bija aktualizēt vides problēmas, kuras pašlaik pastāv, piemēram, globālā sasilšana un fosilā kurināmā radītais piesārņojums, radīt priekšlikumus, kā tās varētu atrisināt.
                Domnīca iesākās ar lekciju, kuru vadīja Andris Vanags, ”Fortum” vadītājs Latvijā un Latvijas vēja enerģijas asociācijas valdes loceklis. Viņš stāstīja par ceļu uz klimata neitralitāti jeb siltumnīcas gāzu samazināšanu, klimata mērķiem un līgumiem, kas veidoti, lai mazinātu globālo sasilšanu, Latvijas klimata politiku, kā arī par to, kā enerģija tiks iegūta nākotnē. Ikvienam jaunietim bija iespēja uzdot jautājumus lektoram.
                Pasākuma otrajā daļā jaunieši tika sadalīti grupās, lai debatētu par trim vides problēmām – kodolenerģijas izmantošanu, vai rūpnīcās saražotās lietas atsver CO2 izmešus, kā arī apģērbu pārprodukciju. Pēc debatēm notika kopīga diskusija par to, kādi varētu būt šo problēmu iespējamie risinājumi.

               Domnīcas noslēgumā jaunieši apkopoja savas iegūtās zināšanas, sniedzot atgriezenisko saiti padlet lapā. Tika dots vārds Eiropas Parlamenta kultūras ministrei un projekta vadītājai Dacei Melbārdei, kura izteica savus novērojumus par domnīcu, un papildināja to ar interesantiem faktiem par tēmu.

[Not a valid template]