Līderības diena “Pašvadības laika raksti pārmaiņu procesā “Līderis manī”” Balvu Valsts ģimnāzijā

26. janvārī Balvu Valsts ģimnāzija dalījās pieredzē ar pārmaiņu procesa “Līderis manī” ieviešanas veiksmes stāstiem 14 programmā iesaistītajām Latvijas skolām, kā arī pasākumā tika aicinātas piedalīties Valsts ģimnāzijas, Balvu novada skolas un tās skolas, kuras interesē šis pārmaiņu process. Priecājamies, par lielo ieinteresētību, jo piecu stundu garumā mums sekoja vairāk kā 200 dalībnieki no 32 Latvijas skolām.

Pasākumu vadīja BVĢ skolēnu pašpārvaldes jaunieši Beāte un Dāvis, ievadā sveicot katru skolu ar īpaši piemeklētu tautas dziesmu un vēlējumu, un uzmundrinot, aktivizējot skatītājus visas līderības dienas laikā.

Līderības dienā iedvesmas vārdus teica gan  Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva, gan Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” dibinātājs Rolands Ozols, gan ģimnāzijas direktore Inese Paidere.

Līderības dienas dalībniekiem bija iespēja noklausīties  direktores  pieredzē par to, kā pārmaiņu process “Līderis manī” jau trešo gadu  tiek realizēts Balvu Valsts ģimnāzijā, kā arī klātesošajiem bija iespēja  virtuālā ekskursijā iepazīt Balvu Valsts ģimnāziju,  klašu audzinātāji dalījās ar labās prakses piemēriem kā septiņus S. Koveja veiksmīga cilvēka paradumus prezentēt skolēniem, direktores vietniece audzināšanas jomā dalījās pieredzes stāstā par  skolas pasākumiem kā veiksmīgu  instrumentu personības pilnveides procesā, tāpat arī tika piedāvātas dažādas interaktīvas aktivitātes, kuru laikā līderības dienas dalībnieki varēja ar BVĢ skolēnu zīmētu karikatūru un skolas psiholoģes vadītās kahoot dziesmu spēles palīdzību pārbaudīt savas paradumu atpazīšanas iemaņas, neizpalika arī vingrošanas pauzes un aktivitātes, kurās līderības dienas dalībnieki varēja aktīvi līdzdarboties turpinot nepabeigtus teikumus, meklējot radošus salīdzinājumus vārdam līderis, skatīties teātra pulciņa sagatavotās etīdes par septiņiem paradumiem, kā arī klātesošie varēja saņemt atbildes uz iesūtītajiem jautājumiem par pārmaiņu procesu Līderis manī.

Noslēgumā  BVĢ skolnieces Angelīnas skanīgās balss pavadībā  dalībnieki tika aizvesti virtuālā  pastaigā pa sniegotajiem Balviem.

Priecājamies, ka kopīgas sinerģijas rezultātā izdevās pasākums, kurš dāvāja iedvesmu un  prakstiskas metodes un paņēmienus audzināšanas darbam.

[Not a valid template]