Vecāku un skolas satikšanās Zoom platformā

9. februārī Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un vecāki satikās informatīvi – izglītojošā sanāksmē Zoom komunikācijas platformā. Prieks, ka kopā bijām 116! Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vecākus informēja par attālinātā mācību procesa raksturojumu valstī un Balvu Valsts ģimnāzijā, iepazīstinot vecākus ar skolēnu un vecāku aptauju rezultātiem, atbalsta grupas darbu, Balvu novada pašvaldības sniegto atbalstu, pārmaiņu procesa ,,Līderis manī’’ nodarbībām vecākiem. Direktores vietniece Ināra Konivale runāja par vērtēšanu kā mācību procesa sastāvdaļu, par mācību saturu attālināto mācību laikā un informēja par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā.

Savukārt vietnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos informēja par sniegto atbalstu skolēniem tehnoloģiju jomā, to, ka visiem ģimnāzistiem būs pieejams bez maksas Office 365, lai nodrošinātu iespēju mācīties attālinātā režīmā.

Foto mirkļu pastaigā vecākus aizveda direktores vietniece audzināšanas jomā Daina Mediniece, aktualizējot attālinātā mācību procesa laikā notikušos pasākumus, tajos gūtās godalgotās vietas. Tika sniegta informācija par to, ka 10.februārī vecākiem tiek piedāvātas kopīgas fiziskas aktivitātes Lindas Tokarevas vadībā, 11. februārī – karjeras izglītības nodarbības.

Sporta skolotājs Valters Duļevskis informēja vecākus par kameru lietošanas nozīmi sporta nodarbībās ar mērķi veikt pareizas disciplīnu izpildes un nenodarīt pāri savam ķermenim.

Satikšanās noslēgumā Angelīnas Krivošejevas izpildītās dziesmas pavadījumā vecāki devās virtuālā ekskursijā pa Balviem.

Veselību un izturību visiem un uz jaunām tikšanās reizēm!

Direktore Inese Paidere

[Not a valid template]