Lepojamies ar IU ,,Valdogs’’ vadītāju Dzidru Sērmūkšu!

Balvu Valsts ģimnāzijas kolektīvs priecājas, ka izvirzot skolas ēdināšanas uzņēmuma īpašnieci un vadītāju Dzidru Sērmūkšu konkursam ,,Gada balva uzņēmējdarbībā 2020’’, starp 45 nominētajiem uzņēmumiem, Dzidra pievienojusies uzvarētāju pulkam!

IU ,,Valdogs’’ jau 28 gadus priecē ģimnāzijas skolēnus un darbiniekus ar veselīgām un ļoti garšīgām pusdienām.  Ēdināšanas pakalpojuma kvalitāti apliecina pozitīvās atsauksmes no skolēniem, skolas darbiniekiem un vasaras nometņu dalībniekiem no dažādām Latvijas vietām daudzu gadu garumā.

Ar savu profesionālo darbību, Dzidra Šērmūkša aktīvi, ilgstoši un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Balvu novadā, kā arī veicinot Balvu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus.

Ģimnāzijas kolektīvs sveic Dzidru kā nominācijas ,,Gada pakalpojuma sniedzējs’’uzvarētāju un novēl daudzus profesionāla gandarījuma piepildītus gadus turpmāk!

Direktore, Inese Paidere.