BVĢ skolēnu pašpārvaldes jaunieši piedalās pieredzes apmaiņas pasākumā Latvijas Valsts ģimnāzijām „Tava pašpārvalde – izaugsmes palīgs”.

19. februārī Madonas Valsts ģimnāzija aicināja uz Valsts ģimnāziju Skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu tiešsaistē „Tava pašpārvalde – izaugsmes palīgs”. Vairāk kā astoņdesmit dalībnieku vidū bija arī Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes jaunieši un pašpārvaldes darba konsultante, skolotāja Daina.

 Pieredzes pasākuma mērķis bija apzināties savu iniciatīvu, spēju un vajadzību īstenošanas iespējas, sadarbojoties un mācoties veidot aktīvu, iekļaujošu un lēmumu pieņemšanā iesaistītu skolēnu pašpārvaldi.

Pasākums bija ļoti atraktīvs, daudzveidīgām iniciatīvām bagāts. Dalībniekiem tika piedāvāta iespēja darboties darbnīcā „Resursu komplekts pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei”, ko vadīja Brigita Medne, Rīgas Skolēnu domes konsultante, VISC pašpārvalžu atbalsta materiāla autore. Vērtīga bija diskusija „Resursu komplekts pašpārvalžu ikdienai un izaugsmei”, kurā dalībnieki ZOOM istabās dalījās ar labās prakses piemēriem un smēlās idejas turpmākajam darbam. Īpaši uzrunājošs jauniešiem šķita Kristiāna Lancmaņa pieredzes stāsts „Iespējas augt, attīstīties, sasniegt savus mērķus”. Kristiāns ir zīmola “Lancman Bag” dibinātājs, Madonas Valsts ģimnāzijas absolvents, kurš skolas laikā bijis arī pašpārvaldes prezidents. Viņš stāstīja par savu uzņēmumu, kurš radās jau skolas laikā, jo, iesaistoties Junior Achievement  Latvija programmā, izveidoja Skolēnu mācību uzņēmumu. Kristaps dalījās arī ar praktiskiem padomiem, piemēram, par dienas plānošanu- viņa rīts sākas plkst.5.00, viņš pusstundu vingro, pusstundu plāno dienas norisi un 20 minūtes lasa kādu noderīgu grāmatu. Jaunieši ar viesi diskutēja par sev aktuālām tēmām. Noslēgumā vietnē slido.com dalībnieki atbildēja uz jautājumiem par cilvēkiem, kas iedvesmo, par īpašībām, kuras augstu vērtē šajos cilvēkos, par to, kas motivē sasniegt iecerēto, un to, kāds būs pirmais solis, ko spers, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Bija tiešām lielisks pasākums, paldies Madonas Valsts ģimnāzijas pašpārvaldei!

BVĢ jauniešu atsauksmes par pasākumu:

Samanta: Pasākums bija ļoti labi noorganizēts, daudz ļoti aktīvu jauniešu, varējām grupiņās labāk iepazīties, kā arī noklausīties pieredzes stāstus un gūt labas emocijas.

Esmeralda: Sākšu laikam ar to, ka tika piedzīvotas ļoti pozitīvas emocijas, prieks, ka ir tik daudz radošu un aktīvu jauniešu, prieks ir atrasties viņu vidū. Idejas, kuras tika pasniegtas, ir izdarāmas, arī no pieredzes stāstiem ieguvu sava veida motivāciju darīt vēl un nepadoties. Kā zināms, kļūdīties ir cilvēcīgi, taču no kļūdām ir jāmācās, lai nekāptu atkal un atkal uz viena un tā paša grābekļa. Lieliski iegūt pieredzi šāda veida pasākumos, varēs  to pielietot dažādās situācijās.

Dāvis: Uzslava pasākuma organizatoriem, jo noorganizēt pasākumu attālināti nav viegli. Apmainoties ar idejām, kā tiek īstenots darbs pašpārvaldē, sapratu, ka daļu no tām jau savā skolā īstenojam, tātad esam uz pareizā ceļa. Vislielākais paldies pasākuma viesim Kristiānam Lancmanim – pilnībā piekrītu viņa viedoklim, ka vajag mēģināt un izmantot dotās iespējas, jo tad vēlāk nebūs nožēlas par to, ka kaut ko palaidi garām.

Rēzija: Pasākums bija ļoti prasmīgi organizēts un vadīts, kas atmosfēru padarīja ļoti brīvu. Bija prieks komunicēt, satrādājot grupās, jo cilvēki bija ļoti atsaucīgi un komunikabli. Pasākuma viesis Kristiāns Lancmanis sniedza daudz noderīgas informācijas, kura mani iedvesmoja jaunām idejām un motivēja to izpildei.