Balvu Valsts ģimnāzijai 90

Skolas jubileja šogad tika svinēta neierasti- platformā Zoom. Skolas saime svētkiem gatavojās visu mācību gadu. Tika realizētas vairākas iniciatīvas, kas vairoja svētku prieku, raisīja lepnumu par savu skolu, ļāva katram sniegt savu artavu svētku tapšanā un dziļāk iepazīt skolas vēstures lappuses.
Direktores vietniece audzināšanas jomā ierosināja veidot stendus, kuros būtu apkopota skolas vēsture desmitgadēs. Vēstures skolotāja Irēna Šaicāne ar prieku atsaucās šim aicinājumam un visa mācību gada garumā atlasīja un apkopoja skolas vēstures faktus un kopā ar savu meitu, Balvu Valsts ģimnāzijas absolventi Lieni Šaicāni, izveidoja grafisko dizainu deviņiem stendiem. Izveidotie stendi skolas jubilejas svinību laikā bija apskatāmi skolas iekšpagalmā, bet turpmāk rotās skolas gaiteņa sienas. Skolotāja Irēna, izmantojot apkopotos materiālus, izveidoja arī interesantas vēstures stundas, lai padziļinātu skolēnu zināšanas par ģimnāzijas un Balvu vēsturi.
Lai ģimnāzijas virtuālās jubilejas viesi varētu iepazīties ar skolas vēsturi desmitgadēs, skolotāja Irēna un Liene Šaicāne izveidoja video stāstu, kurš tika demonstrēts pasākuma laikā.
Savukārt skolēnu pašpārvalde ierosināja veidot dāvanu skolai, kurā katrs varētu ieguldīt savu sirdsmīlestību. Ikviens Balvu Valsts ģimnāzijas skolēns, skolotājs un tehniskais darbinieks tika aicināts izkrāsot un nogādāt uz skolu vienu puzles gabaliņu, kurus skolotājas Daina un Indra apkopoja skaitlī 90. Tas rotā ģimnāziju un atgādina par skolas apaļo jubileju.
Otra skolēnu pašpārvaldes iniciatīva, gatavojoties skolas jubilejai, bija papildināt skolēnu pašpārvaldes portretu galeriju ar bijušo Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidentu atmiņām un spēka vārdiem. Tika izveidoti aptaujas jautājumi, uzmeklēti septiņpadsmit bijušie prezidenti, un saņemtās atbildes apkopotas un noformētas ģimnāzijas absolventes Elīnas Kalniņas dizaina rāmīšos. Skolēnu pašpārvaldes dalībniece Krista Arule kopā ar direktores vietnieku IT jomā Arni Stucku izveidoja video stāstu par šīm aktivitātēm, lai skolas jubilejas viesi un bijušie pašpārvaldes prezidenti varētu novērtēt skaistā kopdarba rezultātu.
Īpašu svētku noskaņu radīja jubilejas pasākuma moderators aktieris Rihards Lepers, kurš jubilejas pasākumā priecēja klātesošos ar skolas absolventu atmiņu stāstu fragmentu lasījumiem un muzikāliem priekšnesumiem.
Esam patiesi priecīgi, ka skolas jubilejas viesu vidū bija arī Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, kurš arī ir absolvējis Balvu Valsts ģimnāziju. Priekšēdētājs pasniedza Balvu novada domes atzinības rakstus bijušajiem Balvu Valsts ģimnāzijas direktoriem – DOMINIKAM SVARINSKIM par mūža ieguldījumu pedagoģiskajā un vadības darbā, par augstu profesionalitāti skolas izaugsmes veicināšanā un VIKTORAM ŠĻUNCEVAM par ieguldījumu skolas renovācijas īstenošanā un Valsts ģimnāzijas statusa iegūšanā, kā arī tagadējai Balvu Valsts ģimnāzijas direktorei INESEI PAIDEREI par profesionālu, inovatīvu darbu skolas vadībā un mērķtiecīgu izglītības procesa organizēšanu un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju.
Atzinības rakstus saņēma arī bijusī Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja VERONIKA SPRIDZĀNE par profesionālu un ilggadēju pedagoģisko un audzināšanas darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus konkursiem un valsts olimpiādēm, audzinātāju metodiskās apvienības vadīšanu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju, Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā INĀRA KONIVALE par ilggadēju un profesionālu pedagoģisko un metodisko darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus konkursiem un olimpiādēm, godprātīgu audzināšanas pienākumu veikšanu novada izglītības jomas attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un sakarā ar Balvu Valsts ģimnāzijas 90 gadu jubileju, Balvu Valsts ģimnāzijas skolotāja IRĒNA ŠAICĀNE par profesionālu un ilggadēju pedagoģisko un metodisko darbu Balvu Valsts ģimnāzijā, sagatavojot skolēnus starpnovadu un valsts olimpiādēm, realizējot profesionālās pilnveides kursu programmas Latvijas skolu pedagogiem, par ieguldījumu muzejpedagoģiskajā darbā, novada izglītības jomas attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
Izglītības kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Inta Kaļva sveica klātesošos jubilejā un izteica patiesu lepnumu par skolas sakārtoto vidi, talantīgajiem skolēniem un zinošo, radošo un mērķtiecīgo ģimnāzijas saimi.
Klātesošos uzrunāja un svētības vārdus teica arī Balvu Romas katoļu draudzes prāvests Mārtiņš Klušs un ģimnāzijas padomes ilggadējā vadītāja Aija Mežale.
Ģimnāzjas direktore savā uzrunā šķetināja skolas vēstures spilgtākos dzīparus un izcēla bijušo skolas direktoru ieguldījumu skolas attīstībā, pateicās skolotāju kolektīvam un darbiniekiem par nesavtīgo darbu.
Īpaši priecīgi bija vērot skolas absolventa Kristiāna Boktas ar patiesu mīlestību veidoto video, ko jaunietis dāvināja skolai jubilejā.
Ar lepnumu raudzījāmies arī videostāstā par Balvu Valsts ģimnāziju šodien, kuru veidoja skolas vadības komanda, sadarbojoties ar ģimnāzijas absolventu Salvi Masu un 12. klases skolēnu Dāvi Bisenieku.
Skolas muzikālie jaunieši Sigita Keiša, Krista Arule, Jānis Bikaviņš, Roberts un Ričards Ķirsoni, Agrita Prole, Ketija Rakstiņa, Nadīna Magone, Angelīna Krivošejeva un skolotājas – Aija Nagle un Anastasija Ločmele – valsts un skolas himnai ļāva skanēt īpaši krāšņi, bet skolotāja Arņa Stuckas un Kristiāna Boktas iedvesmojošie video lieliski papildināja skanējumu.
Svētku sajūtas turpinājās 29. maija vakarā, kad skolas ēka iemirdzējās neparastā krāšņumā, priecējot ikvienu balvenieti un liekot sajust īpašu svētku prieku. Paldies Ivaram Saidem un viņa komandai par profesionālo darbu, paldies skolotājam Arnim Stuckam un Kristiānam Boktam par vizualizācijām uz skolas ārsienas!
Paldies ikvienam skolotājam, skolas tehniskajam darbiniekam un skolēnam par līdzdalību un ieguldīto darbu ģimnāzijas 90 gadu jubilejas svinību organizēšanā!
Lai svētku prieks vēl ilgi saglabājas ikviena sirdī, kas Balvu Valsts ģimnāziju sauc par savējo!
[Not a valid template]