Meiteņu vokālais ansamblis

Vokālais ansamblis
Lai dziedātu ansamblī, tāpat kā putniem, lai lidotu, ir vajadzīgi divi spārni – viens ir talants un otrs vēlēšanās dziedāt, sevi attīstīt, gūt uzstāšanās pieredzi. Ansambļa dziedāšanās tradīcijas BVĢ ir noturīgas. Ansamblis vairāku gadu garumā Starpnovadu vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, ir ieguvis I PAKĀPES. Meitenes ar daudzveidīgu repertuāru ir uzstājušās pasākumos skolā un novadā. Dzīvesprieks, uzņēmība un mērķtiecība ir ansambļa meiteņu moto – un vēlme dziedāt arvien labāk, apgūstot sarežģītāku repertuāru. Lai viss izdodas!

 

Vokālā ansambļa skolotāja Aija Nagle

 

ansamblis vokalaisansablis