Mācību sasniegumi augstā līmenī 2021./2022. m.g. 1.semestrī

Mācījās augstā līmenī 2021./2022.m.g. 1.semestrī:

7a.klasē – Elīza Briede, Guntra Gibala, Arsēnijs Romanovs, Nauris Stāmeras, Ervīns Tabors;

7b.klasē – Patrīcija Ivanova, Eduards Mērnieks, Toms Silinieks;

8a.klasē – Armands Čugurovs, Jānis Jermacāns, Angelīna Krivošejeva, Nataļja Petrova, Iļja Polis, Sindija Saide;

9a.klasē – Letīcija Grīsle, Ilva Kataja – Paegle, Sindija Raibekaze;

10a.klasē – Līna Ivanova, Laura Kopāne, Aiva Melne;

10c.klasē – Krista Arule, Laura Jeromāne;

11a.klasē – Šeila Aleksejeva, Ketija Rakstiņa;

11b.klasē – Megija Kriviša, Agnese Loča, Līva Lukste, Ketija Mozule;

12a.klasē – Samanta Zubova;

12b.klasē – Signe Grigule.