Mūsdienu deju pulciņš “Di – dancers”

Mūsdienās laikmetīgā deja ir viens no populārākajiem dejas mākslas žanriem gan pasaulē, gan Latvijā un ietver daudzus un dažādus deju stilus.

Balvu Valsts ģimnāzijas mūsdienu deju dejotāji ikvienā pasākumā pārsteidz ar savu deju dažādību, horeogrāfe Dita Nipere izmanto dažādas emocijas, noskaņas, mūzikas daudzveidību, lai izstrādātu īpašu sižetisko ainu. Deja patiešām veido atsevišķu sižetu, kas rodas, savienojot vairākas kustību formas.

Šajā mācību gadā Mūsdienu deju pulciņa meitenes aktīvi iesaista arī ģimnāzijas jauniešus, lai deju sižeti kļūtu daudzveidīgi un tādējādi arī popularizētu šo deju žanru jauniešu vidū. 

Mūsdienu deju skolotāja  Dita Nipere.

di-dancersdiiiiidancers

dancers