Muzejnakts 2022 Balvu Valsts ģimnāzijā

2022.gada 14.maijā plkst.19.00 Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne jau septīto reizi aicināja uz Muzejnakts tikšanās, sarunu un atmiņu pasākumu “Tējas vakars … svecīšu gaismā”. Afiša vēstīja, ka līdzi jāņem pozitīvs noskaņojums, atmiņas (rakstītas, nerakstītas) un vēlme darboties. Muzeja vadītāja īpaši uzrunāja un aicināja uz šo tikšanās pasākumu skolotājus, kuri Balvu 1.vidusskolā/Balvu pilsētas ģimnāzijā/ Valsts ģimnāzijā ir strādājuši kopš 1977.gada, bet pašlaik ir jau pensijā vai strādā Balvos citās izglītības iestādēs.

Muzejnakts pasākumu organizētāja tomēr gaidīja ar zināmu uztraukumu, jo īsti nezināja, cik tad skolotāju ieradīsies uz pasākumu. Taču uztraukums bija nevietā, skolotāji atsaucās, labprāt dalījās atmiņās, daži nodeva muzejam uzrakstītās atmiņas par darba gadiem skolā. Vairāki skolotāji – Veronika Andrejeva, Dominiks Svarinskis, Evģēnija Cunska – sūtīja visiem bijušajiem kolēģiem sirsnīgus sveicienus.

Muzejnakts pasākums iesākās ar skolas himnas melodiju, tad skanēja dziesma “Likteņa sūtnis”, kur ir emocionāli ievadvārdi:

  • Iet laiks, bet mēs paliekam tādi kā esam…

jo starp mums ir šis dīvainais likteņa sūtnis,

kas ved mūs uz satikšanos!”

            Organizēt šo tikšanos Irēnu Šaicāni iedvesmoja Muzejnakts devīze: “Tiekamies tagad!”  Kad tad, ja ne tagad? Pasākuma laikā skolotāji noskatījās gan video par skolas muzeju, gan digitālajā platformā  veidoto stāstu par skolas karogu, kā arī paši  apmeklēja muzeja telpas, ar interesi atceroties un pārrunājot dažādus notikumus no skolas dzīves gan kā skolēniem, gan kā skolotājiem.  Ar interesi  visi aplūkoja deviņus stendus skolas 2.stāva garajā gaitenī, kas veltīti vidusskolas deviņām desmitgadēm, jo tika dots arī uzdevums: saskaitīt, cik desmitgadēs katrs ir strādājis, vai var sevi atrast kādā no fotogrāfijām.

Viens no uzdevumiem, kas bija jāveic atmiņu pasākuma gaitā, bija, izlasot apraksta teikumu, noteikt, par kuru skolotāju tas ir.  Piemēram, kuri no skolotājiem ir konkursa “Prātnieks” laureāti (atbilde: Domeniks Svarinskis un Ulriks Pozņaks), skolotājs, kura tēvs bijis viens no vietējā teātra aktieriem, Kenča lomas izcils atveidotājs (atbilde: Valdis Sērmūkšs), pati skolotāja savulaik ir teikusi, ka «spilgtākais, kas palicis atmiņā no visa skolas laika, ir izdomas bagātie, radošie skolēni, kas virzīja skolas dzīvi, un nopietnie kolēģi» (atbilde: Veronika Spridzāne). Visgarākais apraksta teikums bija:  skolotāja, kura beigusi Kārsavas vidusskolu, Balvos strādājusi ne tikai mūsu skolā, bet darbu savienošanas kārtībā arī  Balvu vakarskolā, Balvu amatniecības vidusskolā, Rīgas Valsts tehnikuma Balvu filiālē, arī Rugāju vidusskolā (atbilde: Marija Bleive), bet īsākais: skolotājs, kurš dzimis robežsarga ģimenē (atbilde: Ulriks Pozņaks). Skolotāji saņēma praktiskas skolotājas Marijas darinātās dāvaniņas un ziedus kā cieņas apliecinājumu un pateicību par kopābūšanu gan skolas laikā, gan pasākumā.

Muzeja vadītāja Irēna bija gandarīta par sirsnīgo pasākuma norisi un noslēgumā citēja eksprezidentes Vairas Vīķes – Freibergas teikto intervijā 2022.gada 4.maija televīzijas raidījumā: ”Katra diena, kas mums ir dota, ir dāvana, nevis nasta”.

Mājupejot visi vienojās atkal tikties nākamgad Muzejnaktī.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentāri ir izslēgtiMuzejnakts 2022 Balvu Valsts ģimnāzijā

Skolu Muzeju biedrībai 110 gadi

  2022.gada 29.aprīlī  Rīgā, Latviešu biedrības Līgo zālē, notika Skolu Muzeju biedrības (SMB) 110.gadadienai veltīts nelielais Pateicības pasākums, kurā piedalījās aktīvākie 20.gadsimta 90.gadu biedrības atjaunotāji un atbalstītāji, kā arī skolu muzeju vadītāji gan no Rīgas, gan citām Latvijas skolām, kuri šajā mācību gadā bija veidojuši, izmantojot dažādas digitālās platformas, skolas karoga stāstu.  

   Apgūstot ArcGIS internetplatformu, arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne izveidoja skolas karoga stāstu, kuru 2022.gada 6.aprīļa Zoom tiešsaistes konferencē “Skolas vērtību saglabāšana 21.gadsimtā” prezentēja citu skolu pārstāvjiem. Var skatīt: https://arcg.is/1v95b81

Skolas muzeja vadītāja Irēna jau vairākus gadus ir arī SMB valdes locekle. Viņa ir vadījusi kursus skolotājiem, kā muzeja materiālus var izmantot mācību un audzināšanas darbā, vadījusi meistarklasi 2022.gada 5.aprīļa Skola2030 konferences ietvaros, daloties pieredzē, kā vietējo skolas un pilsētas vēstures materiālu var izmantot 10.klasē, apgūstot mācību kursa  “Vēsture un sociālās zinātnes I” 2.temata apakštematu “Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās”.

Pateicības pasākumā Rīgā skolas muzeja vadītāja saņēma Pateicību par Skolu muzeju idejas uzturēšanu skolā un sabiedrībā.

Visi Pateicības pasākuma dalībnieki kā dāvaniņu saņēma paciņu ar saulespuķu sēkliņām, lai tās šogad jau iesētu savos mazdārziņos. Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, saulespuķe – dzīvības un gaismas simbols.

  2022.gada 14.maijā skolas muzeja vadītāja Irēna aicina uz Muzejnakts pasākumu skolotājus, kuri ir strādājuši (bet pašlaik ir pensijā vai strādā citur Balvos) Balvu 1.vidusskolā/ Balvu pilsētas ģimnāzijā/ Balvu valsts ģimnāzijā, Dārza ielā 2 kopš 1977.gada.

                                                                                                   Muzeja vadītāja Irēna.

 

Publicēts iekš Uncategorized | Komentāri ir izslēgtiSkolu Muzeju biedrībai 110 gadi

Muzeju nakts 2022

Publicēts iekš Uncategorized | Komentāri ir izslēgtiMuzeju nakts 2022

Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vietne

Vietne šobrīd atrodas izstrādes procesā. Drīzumā šeit būs pieejams Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja arhīvs.

Publicēts iekš Informācija | Komentāri ir izslēgtiBalvu Valsts ģimnāzijas muzeja vietne