Skolu Muzeju biedrībai 110 gadi

  2022.gada 29.aprīlī  Rīgā, Latviešu biedrības Līgo zālē, notika Skolu Muzeju biedrības (SMB) 110.gadadienai veltīts nelielais Pateicības pasākums, kurā piedalījās aktīvākie 20.gadsimta 90.gadu biedrības atjaunotāji un atbalstītāji, kā arī skolu muzeju vadītāji gan no Rīgas, gan citām Latvijas skolām, kuri šajā mācību gadā bija veidojuši, izmantojot dažādas digitālās platformas, skolas karoga stāstu.  

   Apgūstot ArcGIS internetplatformu, arī Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne izveidoja skolas karoga stāstu, kuru 2022.gada 6.aprīļa Zoom tiešsaistes konferencē “Skolas vērtību saglabāšana 21.gadsimtā” prezentēja citu skolu pārstāvjiem. Var skatīt: https://arcg.is/1v95b81

Skolas muzeja vadītāja Irēna jau vairākus gadus ir arī SMB valdes locekle. Viņa ir vadījusi kursus skolotājiem, kā muzeja materiālus var izmantot mācību un audzināšanas darbā, vadījusi meistarklasi 2022.gada 5.aprīļa Skola2030 konferences ietvaros, daloties pieredzē, kā vietējo skolas un pilsētas vēstures materiālu var izmantot 10.klasē, apgūstot mācību kursa  “Vēsture un sociālās zinātnes I” 2.temata apakštematu “Kultūrvēsturiskais mantojums mūsdienās”.

Pateicības pasākumā Rīgā skolas muzeja vadītāja saņēma Pateicību par Skolu muzeju idejas uzturēšanu skolā un sabiedrībā.

Visi Pateicības pasākuma dalībnieki kā dāvaniņu saņēma paciņu ar saulespuķu sēkliņām, lai tās šogad jau iesētu savos mazdārziņos. Saulespuķu lauki ir viens no Ukrainas simboliem, saulespuķe – dzīvības un gaismas simbols.

  2022.gada 14.maijā skolas muzeja vadītāja Irēna aicina uz Muzejnakts pasākumu skolotājus, kuri ir strādājuši (bet pašlaik ir pensijā vai strādā citur Balvos) Balvu 1.vidusskolā/ Balvu pilsētas ģimnāzijā/ Balvu valsts ģimnāzijā, Dārza ielā 2 kopš 1977.gada.

                                                                                                   Muzeja vadītāja Irēna.

 

Šis ieraksts tika publicēts Uncategorized. Pievienot grāmatzīmēm tā pastāvīgo saiti.