BPĢ
BPĢ muzejs

Jaunākie atmiņu pieraksti

Mana darba dzīve Balvos (Leonards Silovs)
??sas atmiņas (Antoniņa Vlasevi??a (Budevi??a) 17. izlaidums (1950))
Kara un pēckara gadi (Anna Lielbārde (Kudrjavceva), 15. izlaidums (1948))
Mūsu nedarbi (Janīna Vrubļevska, 14. izlaidums (1947))
Apstākļi nebija iepriecino??i (Herta Gulbe, 12. izlaidums (1945))
Stabilas zinā??anas (Ella Klinklāva-Muižarāja, 7. izlaidums (1940))
Skolas ikdiena (Jēkabs Kariks-Ķerģis, 7. izlaidums (1940))
...