BPĢ
BPĢ muzejs
pirmā iepriekšējā 1 2 3 4 nākamā pedējā

Muzeju Nakts 2017 2017.gada 30.maijs

Arī 2017.gada 20.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs interesentus jau piekto gadu aicināja uz Muzejnakts pasākumu „Laiks dzīvesstāstam”, jo muzeja vadītāja Irēna Šaicāne savā stāstījumā un prezentācijā akcentēja domu, ka atkal jāprot gan stāstīt, gan klausīties stāstus, jo šādā veidā tiek tālāk nodota dzīves gudrība. Šoreiz tas bija stāsts par Balvu ģimnāzijas absolventiem, kuriem 2017.gadā apritētu nozīmīgas jubilejas: 100 un 90 gadi kopš dzimšanas.

Muzeja vadītāja uzsvēra, ka ģimnāzija Balvos sāka darbu 1930.gadā ar divām pirmajām klasēm. Viens no dzīvesstāstiem šajā Muzeju naktī tika veltīts otrā izlaiduma absolventam, ilggadējam Balvu ārstam – kardiologam Leopoldam Cunskim (1917 – 1996). Viņa ģimenē trīs bērni ir kļuvuši par ārstiem, arī mazmazmeita mācās par ārsti.

1937.gadā bija ģimnāzijas 4.izlaidums, kuru absolvēja ilggadējais fizikas un matemātikas skolotājs Aleksandrs Kikusts (1917 – 1984), kurš dzīvē izvadījis piecas vidusskolas audzināmās klases, brīvajā laikā labprāt fotografējis. Viņa foto tāpat kā Leopolda Cunska ir vērtīgs vizuālais materiāls par Balviem un tuvāko apkārtni.

1947.gadā jau bija ģimnāzijas 14.izlaidums, kuru pabeidza Balvos daudziem tik pazīstamais latviešu valodas un literatūras skolotājs, novadpētnieks, orientēšanās un tūrisma iemaņu veidotājs un treneris Arvīds Šnepers (1927 – 2006). Pasākumā bija gan A.Šnepera sieva Skaidrīte, kurai arī šogad būs apaļa jubileja, gan abu bērnu Birutas un Igora ģimenes, kā arī L.Cunska meitas Edīte un Rasma. Rasmai šī bija īpaša tikšanās pēc 51 gada ar klases biedrenēm Ainu un Annu.

Tālākajā Muzejnakts aktivitāšu gaitā notika orientēšanās skolas muzejā, kad pēc nelieliem foto attēliem vajadzēja muzeja ??etrās telpās sameklēt īstos priekšmetus un pie telpas gida (palīdzēja muzeja pulciņa dalībnieki no 10c.klases, Klinta un Liene) saņemt uzlīmi vai atzīmi, tad kā suvenīru saņēma vai nu konfekti ar muzeja logo vai uzlīmi. Vēl varēja pasēdēt pie Pārdomu galda, bet, uzrakstot kādu atziņu, varēja izvēlēties aforismu par laiku, kā arī pie tējas glāzes skolotāju istabā varēja parunāties par dzīvi, laiku, jo “mēdz teikt, ka vienīgais, ko savā dzīvē nevaram iegūt vairāk kā katram dots, ir laiks. Ta??u mēs varam izvēlēties, kā sev doto laiku izdzīvot”.

Dažas rindiņas no pārdomu lapiņās uzrakstītā:


Bildes no pasākuma ir apskatāmas galerijā.

Sociālo zinātņu nedēļa (06.02.2017. ??? 10.02.2017.) Balvu Valsts ģimnāzijā 2017.gada 15.februāris

Tradicionāli  februāra sākumā, kad mūsu pilsēta 11.februārī atzīmē dzimšanas dienu (šogad 89.gadadiena), Balvu Valsts ģimnāzijā notika sociālo zinātņu nedēļa. Vēstures skolotājas Irēna un Mudīte stundās runāja par Balviem, risināja dažādus uzdevumus „Balvi: jautājumos un atbildēs”, dažu klašu skolēni apmeklēja skolas muzeju, akcentējot pilsētas vēstures jautājumus. Skolotāja, skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne, vadīja trīs atklātās stundas, divas no tām, sadarbojoties ar kolēģēm Mudīti un Ināru. 7.februārī 6.stundā 12c.klasē, kura  bija veltīta Latvijas valsts demokrātiskā parlamentārisma posmam, vairāk tika akcentēta vietējā vēsture, jo stundas tēma bija “Balvu Valsts ģimnāzijas 2.izlaiduma absolventi... stāsts par Leopoldu Cunski”. Skolēni, sadaloties divās grupās, pēc izdales materiāla un 10 atbalsta vārdiem paši veidoja stāstu par ārstu Leopoldu Cunski, kuram šī gada 18.janvārī būtu 100. dzimšanas diena, par balvenieti, kurš 50 darba gadus ar lielu atbildību un sirds degsmi veltījis ārsta profesijai, bet brīvajā laikā labprāt ceļojis, daudz fotografējis. No viņa ??etriem bērniem trīs kļuvuši par mediķiem, arī daži no mazbērniem un mazmazbērniem – ir un būs mediķi. Stundas noslēgumā skolēni, rakstot, kādas vērtības ņemtu līdzi savai dzīvei, rakstīja,ka gribasspēku un neatlaidību, kā arī ārsta L.Cunska dzīves moto: “Neatliec uz rītu, ko ko vari izdarīt šodien”. Šajā vēstures stundā kopā ar dažiem skolas skolotājiem piedalījās arī trīs Leopolda Cunska bērni: Edīte, Rasma un Kārlis, kuri teica paldies gan 12c. klasei, gan skolotājai par labu sadarbību, par iespēju piedalīties stundā, par veiksmīgi izvēlētām stundas metodēm. 8.februārī skolotājas Irēna un Mudīte vadīja politikas zinību un vēstures stundu 12b. klasē “Demokrātija un autoritārisms LR 20.gs. 20. – 30.gados”. Stundas gaitā tika akcentētas zināšanas par demokrātiju un autoritārismu gan politikas, gan vēstures stundās. Tad, balstoties uz politikas zinību stundā apgūto, skolēni trīs darba grupās, izmantojot Irēnas Šaicānes grāmatu “Balvi un balvenieši 20.gadsimtā “Staņislava stāstos”, ar faktiem un piemēriem noskaidroja, kāpēc pilsētas dzimšasnas diena ir 11.februāris, kas bija pirmais pilsētas vadītājs, kas par pilsētas vadītāju kļuva autoritārisma laikā, vai viņi bija ievēlēti vai iecelti, kā to izskaidrot, kādas pārmaiņas notika pilsētas attīstībā.

  8.februārī 10.c un 10.b klases audzinātājas Irēna un Ināra, balstoties uz vietējo materiālu, vadīja klases stundu “Vērtības izsūtījumā rakstītajās vēstulēs”. Darbojoties pārī, skolēni noskaidroja savas galvenās vērtības šobrīd, kas ir akcentētas izglītības procesā mūsdienu skolā. Tad, iepazīstoties ar nelielu Gaigalu ģimenes dzīves stāstu un lasot fragmentus no izsūtījumā rakstītajām vēstulēm, pārrunāja, kādas galvenās vērtības  - ģimene, brīvība, Latvija, latviešu valoda - bija Gaigalu ģimenei 20.gs.40. – 50.gados. Klases stundas noslēgumā skolēni rakstīja pārdomu vēstuli par vērtībām iedomātam adresātam. Dažas atziņas:

- Atceries, ka ģimene Tev vienmēr būs blakus;

- Vairosim mīlestību, cienīsim viens otru, mazināsim sāpes un bēdas;

- Es sapratu, cik stipri Gaigalu ģimene mīlēja savu ģimeni un Dzimteni.

Piektdien, 10.februārī, skolas muzeja vadītāja Irēna aicināja uz konferenci “Skolas muzejs – vēsturiskās apziņas un atmiņas veidotājs” Latgales novada skolotājus, skolēnus, kuri nodarbojas ar novadpētniecību, veido skolas muzejus/ stūrīšus/galerijas gan bibliotēkās, gan kabinetos.  Pasākuma gaitā skolēni un skolotāji, izmantojot dažādus uzdevumus, interaktīvās metodes,  iepazinās ar daudzveidīgo skolas muzeja krājumu. Skolēni, kuri bija atbraukuši ciemos uz Balviem, prezentēja arī sagatavoto mājas darbu – savas skolas muzeja stāstu. Dienas izskaņā dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa Balviem, apmeklējot Balvu Sakrālo centru un Balvu Novada muzeju. Atvadoties gan skolēni, gan skolotāji izteica prieku par iespēju tikties mūsu skolā, par daudzveidīgajām iespējām, kā var dažādi izmantot skolas muzeja materiālus.

Bildes apskatāmas galerijā. 

Vēstures stundas par Latvijas valsti 2016.gada 24.novembris

 Ar dzejnieces Māras Zālītes vārdiem „Latvija maza! Tad paveries debesīs – cik daudzām zvaigznēm te pietiek vietas!” Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja pulciņa dalībnieki Sintija Pitkevi??a, Līva Supe, Alīna Barbaniška, Egmonts Salmanis, Eduards Plušs, Martins Višņevskis, Pēteris Maks (visi 12c.) un Oksana Popovi??a (11a.klase) 15. un 17. novembrī sāka Latvijas vēstures stundas trijās skolas 7. klasēs.
 Kopīgi noskaidrojot, piemēram, cik gadu jubileju šogad svin Latvijas valsts (98 gadi), ar kādām valstīm tā robežojas, cik liela platība, pulciņa dalībnieki iesaistīja 7. klašu skolēnus dažādu jautājumu noskaidrošanā par valsti. Stundas gaitā lika viņiem darboties grupu darbā. Viens no uzdevumiem bija atrast attiecīgajam datumam pareizo skaidrojumu par Latvijas svētku un atceres dienām, piemēram, 11.novembris – Lā??plēša diena. Šis uzdevums nebija no vieglajiem, jo, gatavojoties šīm stundām, arī pašiem stundu vadītājiem vajadzēja „pasvīst”, dažu datumu nozīmi bija mazliet ilgāk jāmeklē vai lapiņas nācās pārvietot savādāk. Aicinot septītklasniekus padomāt, kā ģeogrāfiski izskatās mūsu valsts, kādas pilsētas atrodas Latvijas austrumos, rietumos, dienvidos un ziemeļos, jaunākie ģimnāzisti mēģināja salikt Latvijas valsts puzli, kas veidota no 26 kādreizējiem rajoniem.
  Stundu izskaņā jaunie skolotāji aicināja neaizmirt svētku dienā mājās iedegt svecīti, būt pozitīviem un ar gaišām domām, labiem darbiem sagaidīt mūsu valsts simtgadi

Muzejnakts - 2016 Balvu Valsts ģimnāzijā 2016.gada 24.maijs

????????????????????Jau ceturto gadu Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne sadarbībā ar skolas muzeja pulciņa dalībniekiem interesentus aicina uz Muzejnakts pasākumu ģimnāzijā.

?????????????????? Tā kā ??ī gada tēma bija ???Durvis???, tad Balvu Valsts ģimnāzijā Muzejnakts pulcēja uz pasākumu ???Durvis ??? ceļ?? uz panākumiem sportā???, kura laikā varēja ieklausīties stāstā, kopīgi pārlapojot nesen I.Šaicānes izdotās grāmatas ???Sports Ziemeļlatgalē: ceļ?? līdz Olimpiskajai medaļai??? lappuses.

?????????????????? Muzejnakts pasākuma ieskaņā skanēja Aiņa Šaicāna dziesma ???Manai skolai???, akcentējot vārdus ?????? skola ir visvairāk ticējusi, ka tās bērni viņu nepievils???, uzsverot, ka arī sportistiem ceļ?? uz panākumiem sākas jau skolā, gan apgūstot priek??metu zinības, gan sporta nodarbības, ka sporta skolotāji ieliek pirmos pamatus audzēkņu fiziskajā sagatavotībā, lai vēlāk varētu sasniegt jau augstākus rezultātus.

Skolotāja, sākot savu stāstījumu, atgādināja, ka grāmatas teksts ir sakārtots 19 nodaļās, stāsta par ļoti daudziem sportistiem, tāpēc sākumā tika pastāstīts par 20.gadsimta 30.gadu slaveno diska metēju un lodes grūdēju Dominiku Baranovski (1910 ??? 1946) un 20.gadsimta 60.gadu slaveno soļotāju Zigurdu Irbi, kur?? dzimis Jaunlatgales apriņķī, strādājis Liepnas internātskolā, nesis Balvu rajona karogu Lauku sporta spēlēs Bauskā 1966.gadā un mūžībā aizgājis ??ī gada 3.maijā. Tāpēc ar klusuma brīdi tika pieminēti visi sportisti, kuri vairs nav kopā ar mums.

?? Muzeja pulciņa dalībniece Laura Timofejeva bija sagatavojusi vairākus jautājumus, ko uzdeva Viļakas vidusskolas 1962.gada absolventei, 60.gadu Balvu rajona labākajai skrējējai Virgīnijai Zondakai, kura gan nopietni, gan ar humoru atbildēja uz jautājumiem, piebilstot, ka viņas dzīve sportā bijusi piepildīta, un tagad ir laimīga, jo viņu priecē gan meita, gan divi mazbērni.

??Balvu ģimnāzijas deju kopa ???Purenīte??? skrējējiem par godu nodejoja deju ???Kur tu skriesi, vanadziņi????

??Skolotāja Irēna savā stāstā uzsvēra, ka ??ogad aprit 85 gadi kop?? darbu sākusi ģimnāzija Balvos, tāpēc tālāk bija vēstījums par dažādiem sporta veidiem un sportistu sasniegumiem, kas tika kaldināti tie??i Balvu vidusskolā/1.vidusskolā/ģimnāzijā, jo nosaukumi biju??i dažādi. Stāstījums gan par vieglatlētiku, futbolu, basketbolu, handbolu, grieķu ??? romie??u cīņu, karate mijās gan ar skolotājas sagatavoto video, kur skanēja A.Šaicāna mūzika, bet par basketbolu ??? J.Ķirsona ???Spēle???, gan ar deju, kuru skolotājas audzināmā 12a.klase veltīja vieglatlētiem, jo viņas klasē ir divi sportisti (Dita Ka??a un Deņiss Gro??evs -?? galvenie dejotāji), kuri kā jaunie??i sasniegu??i atzīstamus rezultātus valsts līmenī.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, apgūstot sporta dejas Balvu Sporta skolas treneres Anitas Grāmatiņas vadībā joprojām rāda augstu meistarību. Savu dejotprasmi demonstrēja ģimnāzijas audzēkņi Anete Vigule un Dāvis Karavoi??iks, Dinija Za??a un Dagnis Lo??meļs.

??Interesantā un spraigā gaisotnē sporta skolotājas Lindas Tokarevas ??? Ku??neres vadībā visi veica nakts vingro??anu Muzejnaktī ??? 2016, lai spirgti un mundri varētu sekot līdzi visam stāstījumam ar muzikāli sportiskām aktivitātēm.

???? Nobeigumā divas pasākuma apmeklētājas (Virgīnija Zondaka un Gunta Ripa) saņēma nelielas pārsteiguma balvas, jo bija pareizi atbildēju??as uz desmit?? jautājumiem no 12, jo, ieejot zālē, katrs interesents varēja pārbaudīt savas zinā??anas par sporta jautājumiem, ko muzeja vadītāja ir aprakstījusi jaunākajā grāmatā.

?? ??Atvadoties un runājoties pēc pasākuma, tika teikti pateicības vārdi, ka patie??ām ir uzzināts daudz jauna, ka tas ir bijis vērtīgi pavadīts laiks, apmeklējot Muzejnakts pasākumu Balvu Valsts ģimnāzijā.

Grāmatas atvēr??ana 2016.gada 15.februāris

Afi??a
pirmā iepriekšējā 1 2 3 4 nākamā pedējā