BPĢ
BPĢ muzejs

Konference ???Skolas muzeja eksponāti ??? vēstures notikumu liecinieki??? 2015.gada 02.aprīlis

2015.gada 25.martā Balvu Valsts ģimnāzijas skolas muzeja vadītāja, vēstures skolotāja Irēna Šaicāne aicināja Valsts ģimnāziju vēstures skolotājus un skolas muzeja pulciņa dalībniekus jau uz otro pasākumu. Pirmais notika 2012.gada 7.februārī, šī gada konferences tēma „Skolas muzeja eksponāti - vēstures notikumu liecinieki". Konferencē piedalījās Valmieras, Madonas, Rēzeknes, Viļakas un Balvu Valsts ģimnāzijas komandas, kopskaitā 20 skolēni un skolotāji.
Pēc nelielas virtuālās iepazīšanās ar Balviem un skolas muzeju, visi konferences dalībnieki devās pie Abrenes apriņķa komunistiskā režīma represijās cietušajiem pieminekļa, lai piedalītos 25.marta atceres mītiņā, noliktu ziedus un svecītes.

                 

Pēc atgriešanās skolā muzeja vadītāja pastāstīja par sešām starpnovadu konferencēm „Latvieša pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos", kas notika no 2009. līdz 2014.gadam. Tad komandas, saņemot uzdevumus, devās uz skolas muzeja ??etrām telpām, meklējot atbildes muzeja stendos, vitrīnās, materiālos, izmantojot arī datora iespējas jaunajā skolas muzeja telpā. 

Skolēni lieliski orientējās un prata sameklēt atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī sagatavoja un izstāstīja nelielu vēstures stāstiņu par muzeja eksponātiem, kas katram vispirms bija jāsameklē skolas muzejā.

                 

Ar lielu interesi visi noklausījās katras ģimnāzijas sagatavoto mājas darbu- prezentāciju par kādu savas skolas muzeja eksponātu. Piemēram, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni stāstīja par savas skolas simboliem - ģerboni, karogu un himnu, Viļakas Valsts ģimnāzijas skolnieces bija sagatavojušas nelielu stāstījumu par muzeja tapšanu, tā pārmaiņām gadu gaitā, kā arī iepazīstināja ar 1944.gada skolas absolventa Vladislava Dortāna skolas lietām: liecību, portfeli, atmiņu kladi, kuras beigu lapā ir ierakstīti vārdi: „Par Latviju nacionālu, daiļu, varenu!" 

                 

 Konferences noslēgumā tika apmeklēts arī moderni iekārtotais Balvu Novada muzejs. Dalībnieku rakstītajās pārdomu lapās izskan šādas atziņas: 

• veiksmīgi un interesanti sagatavots skolas muzeja vadītājas stāstījums;
• ļoti labs skolas un novada muzejs, gribētu šeit atgriezties, daudz uzzināts par Balvu vēsturi;
• ļoti patika, šādi pasākumi jārīko biežāk;
• jaunas tikšanās un informācijas apmaiņa padara mūs bagātākus;
• radās īpašs patriotisms tieši šodien;
• uzzinātas daudzas interesantas lietas par ģimnāziju muzejiem;
• patiess gandarījums un pozitīvas sajūtas par redzēto un dzirdēto, noteikti vēlētos piedalītos vēlreiz;
• cilvēkiem ir jāzina savas skolas, pilsētas un novada vēsture, jo tā ir rota;
• uzzināju, cik ļoti nozīmīga ir vēsture, cik tā nozīmīga ir Balviem.
Tikai darot var gūt prieku arī ikdienas darbā.


                                                            Skolas muzeja vadītāja: Irēna Šaicāne