BPĢ
BPĢ muzejs

Sociālo zinātņu nedēļa (08.02. ??? 12.02. 2016.) Balvu Valsts ģimnāzijā 2016.gada 15.februāris

 Jau par tradīciju Balvu Valsts ģimnāzijā kļuvis sociālo zinātņu nedēļu rīkot februāra nedēļā, kad mūsu pilsēta atzīmē dzimšanas dienu. Vēstures skolotājas Irēna un Mudīte stundās runāja par Balviem, risināja dažādus uzdevumus „Balvi: jautājumos un atbildēs”, ģeogrāfijas skolotāja Ieva aicināja kolēģus uz atklāto stundu 7b.klasē, skolēni apmeklēja skolas muzeju, akcentējot pilsētas vēstures jautājumus.

  2016.gada 10. februārī pulksten 13:00 skolas 24.kabinetā ar Aiņa Šaicāna dziesmu „Manai skolai” un vārdiem no šīs dziesmas „… un skola ir visvairāk ticējusi, ka tās bērni viņu nepievils” vēstures skolotāja Irēna Šaicāne sāka vēstures stundu „Mūsu skolas 1966.gada absolventi … tikšanās pēc 50 gadiem”. Vēstures stundā piedalījās skolotājas Irēnas audzināmā 12a. klase, kuri būs Balvu Valsts ģimnāzijas 82.izlaiduma absolventi, kā arī deviņi 1966.gada Balvu vidusskolas (33.izlaidums, ar apmācību latviešu valodā) absolventi, kā arī skolēni, kas darbojas skolotājas vadītajā muzeja pulciņā, tie, kurus interesē skolas vēsture, kā arī vairāki skolas skolotāji. Vēstures stunda bija īpaši emocionāla, jo skolotāja atgādināja, kāda bija izglītības sistēma 20.gadsimta 60.gados, kad 1966.gadā Balvu vidusskolu Partizānu ielā 16 beidza 24 11a. un 34 10a. klases audzēkņi, uzzināja, kā un kur notika Žetonu vakars, kāpēc latviešu plūsmā 1967.gadā nebija izlaiduma, kādas bija skolēnu aktivitātes pirms 50 gadiem. Skolēni bija sagatavojuši dažādus jautājumus, uz kuriem vajadzēja atbildēt 1966.gada absolventiem, piemēram: „Cik eksāmeni bija jākārto? Kurš eksāmens viņiem bija grūtākais? Vai špikoja un kā? Cik mācību stundas bija dienā? Vai eksāmenos varēja arī „izkrist”?” 1966.gada absolventi labprāt iesaistījās sarunās, atraktīvi dalījās atmiņās, stāstīja dažādus interesantus atgadījumus no skolas dzīves, vēlēja skolēniem sasniegt iecerēto, vienmēr atcerēties savu skolu Balvos. Garšīga bija gan absolventu dāvinātā torte, gan skolas  kliņģeris ar skaitli 50. Noslēgumā, skanot A.Šaicāna dziesmai „Klases biedru vakars”, skolotāja Irēna saviem audzēkņiem vēlēja būt tikpat atvērtiem, pozitīvi noskaņotiem, smaidošiem kā skolas 1966.gada absolventiem, neaizmirstot arī satikties … pēc 50 gadiem, jo šie absolventi noteikti tiksies vēl 2016.gada 20.augustā Balvu novada svētkos. Lai izdodas viņu atkalredzēšanās prieks, lai dzirkstī atmiņas!

Fotogrāfijas ir apskatāmas galerijā ( Foto no Dzintara Putniņa personīgā arhīva)