BPĢ
BPĢ muzejs

???Skolotājs ??? vēstures notikumu liecinieks??? 2016.gada 15.februāris

Piektdien, 12.februārī, skolotāja, muzeja vadītāja Irēna Šaicāne atkal vadīja konferenci „Un aicina skolas muzejs…”. Konferencē jau trešo reizi kopā tika pulcināti Valsts ģimnāziju vēstures skolotāji un skolēni. Pēc skolas direktores Ineses Paideres uzrunas un apsveikuma vārdiem, neliela muzikālā sveiciena (Ditas un Līvas instrumentālā mūzika; deju kopas „Purenīte” deja) dalībnieki turpināja darbu vēstures kabinetā. Konferencē piedalījās piecu valsts ģimnāziju komandas: Balvu Valsts ģimnāzija, Rīgas 1.Valsts ģimnāzija, Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Viļakas Valsts ģimnāzija un Valmieras Valsts ģimnāzija. Šī gada konferences tēma bija: „Skolotājs – vēstures notikumu liecinieks”.Konferences ievadā skolotāja Irēna dalījās stāstījumā „ Skola un skolotājs Balvos laikmetu griežos”, parādot arī grāmatas, kurās ir pētīts un stāstīts par Balvu skolām. Arī jaunajā grāmatā „Sports Ziemeļlatgalē: ceļš līdz Olimpiskajai medaļai” ir daudz materiāla par Balvu skolu sportiskajiem sasniegumiem, viņu sporta skolotājiem un treneriem, kuri palīdzējuši audzēkņiem sasniegt augstus rezultātus. Skolotāja grāmatu uzdāvināja savai dzimtajai skolai – Viļakas vidusskolai (no 1996.gada Valsts ģimnāzija), sakot, ka tajā ir arī materiāls par Viļakas skolas absolventiem un skolotājiem.

Ar lielu aizrautību gan skolēni, gan skolotāji darbojās skolotājas sagatavotajā un vadītajā meistarklasē „Kāds ir labs skolotājs?”, kuras sākumā grupām vajadzēja uzrakstīt, kādas 10 īpašības būtu nepieciešamas labam skolotājam. Pēc darba prezentācijām secinājām, ka labs skolotājam ir iedvesmojošs, ar humoru apveltīts, izcili pārzina savu priekšmetu utt. – vārdu sakot – gandrīz vai pārcilvēks. Varbūt labāk - sakarīgs skolotājs?

Turpinājumā bija uzdevums, izmantojot skolotājas sagatavotās darba lapas un atslēgas vārdus, noteikt, par kādu Latvijas skolotāju tajās stāstīts, uzrakstot galvenos 10 teikumus, pastāstīt par šiem skolotājiem arī pārējiem. Tā gan skolēni, gan skolotāji uzzināja vai arī atsvaidzināja zināšanas par šādiem Latvijas skolotājiem: Jāni Cimzi, Jāni Gresti, Ati Kronvaldu, Valēriju Seili, Matīsu Kaudzīti un Jāni Menci. Pēc pusdienām skolēni prezentēja savus sagatavotos mājas darbus par savas skolas izcilajiem skolotājiem. Ar lielu interesi noklausījās sagatavotās prezentācijas, tā uzzinot par svešvalodu skolotājiem: Benitu Krištopāni Viļakas Valsts ģimnāzijā un Egonu Tālivaldi Ziediņu (vairāku mācību grāmatu autors) Valmieras Valsts ģimnāzijā, Edīti Ķikusti latviešu valodas un literatūras skolotāju, deju kolektīva „Rūsiņš”  vadītāju Gulbenē, Daini Kriķi – matemātikas skolotāju Rīgas 1.Valsts ģimnāzijā, kurš ir daudzu matemātikas grāmatu autors un līdzautors, kā arī vēstures skolotāju Inesi Mežsargu, kura prot skolēniem saistoši un interesanti mācīt vēsturi, kurai tieši 12.februārī bija arī dzimšanas diena. Balvu Valsts ģimnāzijas 10c. klases skolniece Laura Timofejeva pastāstīja par ilggadējās latviešu valodas un literatūras, deju skolotājas (1965 – 2000) Evģēnijas Cunskas devumu izglītībā un ārpusskolas darbā Balvos. Laura pasniedza skolotājai ziedus, sakot, ka skolotāja Cunska bijusi klases audzinātāja viņas mammai. Arī skolotāja Irēna piebilda, ka pirms 20 gadiem abas bijušas 12.klašu audzinātājas, kā arī bijusi audzinātāja viņas dēlam Aivim.

Pēc skolas muzeja apskates konferences dalībnieki dalījās pārdomās, nonākot pie secinājuma, ka visi skolotāji, par kuriem viņi todien uzzināja, bijuši un ir  lieliski, labi un iedvesmojoši skolotāji.

Atvadoties no Balviem,  gan skolotāji, gan skolēni  teikuši tikai pozitīvus vārdus:

Pateicamies BVĢ vadībai par laipno uzņemšanu, īpaši skolotājai Irēnai Šaicānei,

Viss labi organizēts. Bija interesanti klausīties citu stāstus, gan darboties. Patīkama vide. Bija interesanti.

Manuprāt, pasākums izdevies un īstenojies skolotājas Irēnas sapnis. Bija prieks piedalīties.

Paldies, Irēna! Ļoti saturīgs un labi organizēts pasākums. Diena sniedza pozitīvas emocijas un iedvesmoja turpmākajam darbam.

Nenožēloju, ka piedalījos. Uzzināju vērtīgas lietas. Varētu teikt, ka skolotājus sāku uztvert savādāk. Paldies!

Nebiju gaidījusi šādu pasākumu. Patīkami pārsteigta, brauktu vēlreiz. Ļoti daudz jauna uzzināts.

Pasākums bija izdevies, ļoti sirsnīgs.

Liels paldies par viesmīlīgo uzņemšanu! Irēna, prieks par Tavu pozitīvismu, atraktivitāti un darbīgumu. Idejas…, tās vienmēr var no Tevis pasmelties.

Fotogrāfijas skatīt galerijā (Foto no Aijas Leitenas personīgā arhīva)