BPĢ
BPĢ muzejs

Muzejnakts - 2016 Balvu Valsts ģimnāzijā 2016.gada 24.maijs

????????????????????Jau ceturto gadu Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne sadarbībā ar skolas muzeja pulciņa dalībniekiem interesentus aicina uz Muzejnakts pasākumu ģimnāzijā.

?????????????????? Tā kā ??ī gada tēma bija ???Durvis???, tad Balvu Valsts ģimnāzijā Muzejnakts pulcēja uz pasākumu ???Durvis ??? ceļ?? uz panākumiem sportā???, kura laikā varēja ieklausīties stāstā, kopīgi pārlapojot nesen I.Šaicānes izdotās grāmatas ???Sports Ziemeļlatgalē: ceļ?? līdz Olimpiskajai medaļai??? lappuses.

?????????????????? Muzejnakts pasākuma ieskaņā skanēja Aiņa Šaicāna dziesma ???Manai skolai???, akcentējot vārdus ?????? skola ir visvairāk ticējusi, ka tās bērni viņu nepievils???, uzsverot, ka arī sportistiem ceļ?? uz panākumiem sākas jau skolā, gan apgūstot priek??metu zinības, gan sporta nodarbības, ka sporta skolotāji ieliek pirmos pamatus audzēkņu fiziskajā sagatavotībā, lai vēlāk varētu sasniegt jau augstākus rezultātus.

Skolotāja, sākot savu stāstījumu, atgādināja, ka grāmatas teksts ir sakārtots 19 nodaļās, stāsta par ļoti daudziem sportistiem, tāpēc sākumā tika pastāstīts par 20.gadsimta 30.gadu slaveno diska metēju un lodes grūdēju Dominiku Baranovski (1910 ??? 1946) un 20.gadsimta 60.gadu slaveno soļotāju Zigurdu Irbi, kur?? dzimis Jaunlatgales apriņķī, strādājis Liepnas internātskolā, nesis Balvu rajona karogu Lauku sporta spēlēs Bauskā 1966.gadā un mūžībā aizgājis ??ī gada 3.maijā. Tāpēc ar klusuma brīdi tika pieminēti visi sportisti, kuri vairs nav kopā ar mums.

?? Muzeja pulciņa dalībniece Laura Timofejeva bija sagatavojusi vairākus jautājumus, ko uzdeva Viļakas vidusskolas 1962.gada absolventei, 60.gadu Balvu rajona labākajai skrējējai Virgīnijai Zondakai, kura gan nopietni, gan ar humoru atbildēja uz jautājumiem, piebilstot, ka viņas dzīve sportā bijusi piepildīta, un tagad ir laimīga, jo viņu priecē gan meita, gan divi mazbērni.

??Balvu ģimnāzijas deju kopa ???Purenīte??? skrējējiem par godu nodejoja deju ???Kur tu skriesi, vanadziņi????

??Skolotāja Irēna savā stāstā uzsvēra, ka ??ogad aprit 85 gadi kop?? darbu sākusi ģimnāzija Balvos, tāpēc tālāk bija vēstījums par dažādiem sporta veidiem un sportistu sasniegumiem, kas tika kaldināti tie??i Balvu vidusskolā/1.vidusskolā/ģimnāzijā, jo nosaukumi biju??i dažādi. Stāstījums gan par vieglatlētiku, futbolu, basketbolu, handbolu, grieķu ??? romie??u cīņu, karate mijās gan ar skolotājas sagatavoto video, kur skanēja A.Šaicāna mūzika, bet par basketbolu ??? J.Ķirsona ???Spēle???, gan ar deju, kuru skolotājas audzināmā 12a.klase veltīja vieglatlētiem, jo viņas klasē ir divi sportisti (Dita Ka??a un Deņiss Gro??evs -?? galvenie dejotāji), kuri kā jaunie??i sasniegu??i atzīstamus rezultātus valsts līmenī.

Balvu Valsts ģimnāzijas skolēni, apgūstot sporta dejas Balvu Sporta skolas treneres Anitas Grāmatiņas vadībā joprojām rāda augstu meistarību. Savu dejotprasmi demonstrēja ģimnāzijas audzēkņi Anete Vigule un Dāvis Karavoi??iks, Dinija Za??a un Dagnis Lo??meļs.

??Interesantā un spraigā gaisotnē sporta skolotājas Lindas Tokarevas ??? Ku??neres vadībā visi veica nakts vingro??anu Muzejnaktī ??? 2016, lai spirgti un mundri varētu sekot līdzi visam stāstījumam ar muzikāli sportiskām aktivitātēm.

???? Nobeigumā divas pasākuma apmeklētājas (Virgīnija Zondaka un Gunta Ripa) saņēma nelielas pārsteiguma balvas, jo bija pareizi atbildēju??as uz desmit?? jautājumiem no 12, jo, ieejot zālē, katrs interesents varēja pārbaudīt savas zinā??anas par sporta jautājumiem, ko muzeja vadītāja ir aprakstījusi jaunākajā grāmatā.

?? ??Atvadoties un runājoties pēc pasākuma, tika teikti pateicības vārdi, ka patie??ām ir uzzināts daudz jauna, ka tas ir bijis vērtīgi pavadīts laiks, apmeklējot Muzejnakts pasākumu Balvu Valsts ģimnāzijā.