BPĢ
BPĢ muzejs

Vēstures stundas par Latvijas valsti 2016.gada 24.novembris

 Ar dzejnieces Māras Zālītes vārdiem „Latvija maza! Tad paveries debesīs – cik daudzām zvaigznēm te pietiek vietas!” Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja pulciņa dalībnieki Sintija Pitkevi??a, Līva Supe, Alīna Barbaniška, Egmonts Salmanis, Eduards Plušs, Martins Višņevskis, Pēteris Maks (visi 12c.) un Oksana Popovi??a (11a.klase) 15. un 17. novembrī sāka Latvijas vēstures stundas trijās skolas 7. klasēs.
 Kopīgi noskaidrojot, piemēram, cik gadu jubileju šogad svin Latvijas valsts (98 gadi), ar kādām valstīm tā robežojas, cik liela platība, pulciņa dalībnieki iesaistīja 7. klašu skolēnus dažādu jautājumu noskaidrošanā par valsti. Stundas gaitā lika viņiem darboties grupu darbā. Viens no uzdevumiem bija atrast attiecīgajam datumam pareizo skaidrojumu par Latvijas svētku un atceres dienām, piemēram, 11.novembris – Lā??plēša diena. Šis uzdevums nebija no vieglajiem, jo, gatavojoties šīm stundām, arī pašiem stundu vadītājiem vajadzēja „pasvīst”, dažu datumu nozīmi bija mazliet ilgāk jāmeklē vai lapiņas nācās pārvietot savādāk. Aicinot septītklasniekus padomāt, kā ģeogrāfiski izskatās mūsu valsts, kādas pilsētas atrodas Latvijas austrumos, rietumos, dienvidos un ziemeļos, jaunākie ģimnāzisti mēģināja salikt Latvijas valsts puzli, kas veidota no 26 kādreizējiem rajoniem.
  Stundu izskaņā jaunie skolotāji aicināja neaizmirt svētku dienā mājās iedegt svecīti, būt pozitīviem un ar gaišām domām, labiem darbiem sagaidīt mūsu valsts simtgadi