BPĢ
BPĢ muzejs

Sociālo zinātņu nedēļa (06.02.2017. ??? 10.02.2017.) Balvu Valsts ģimnāzijā 2017.gada 15.februāris

Tradicionāli  februāra sākumā, kad mūsu pilsēta 11.februārī atzīmē dzimšanas dienu (šogad 89.gadadiena), Balvu Valsts ģimnāzijā notika sociālo zinātņu nedēļa. Vēstures skolotājas Irēna un Mudīte stundās runāja par Balviem, risināja dažādus uzdevumus „Balvi: jautājumos un atbildēs”, dažu klašu skolēni apmeklēja skolas muzeju, akcentējot pilsētas vēstures jautājumus. Skolotāja, skolas muzeja vadītāja Irēna Šaicāne, vadīja trīs atklātās stundas, divas no tām, sadarbojoties ar kolēģēm Mudīti un Ināru. 7.februārī 6.stundā 12c.klasē, kura  bija veltīta Latvijas valsts demokrātiskā parlamentārisma posmam, vairāk tika akcentēta vietējā vēsture, jo stundas tēma bija “Balvu Valsts ģimnāzijas 2.izlaiduma absolventi... stāsts par Leopoldu Cunski”. Skolēni, sadaloties divās grupās, pēc izdales materiāla un 10 atbalsta vārdiem paši veidoja stāstu par ārstu Leopoldu Cunski, kuram šī gada 18.janvārī būtu 100. dzimšanas diena, par balvenieti, kurš 50 darba gadus ar lielu atbildību un sirds degsmi veltījis ārsta profesijai, bet brīvajā laikā labprāt ceļojis, daudz fotografējis. No viņa ??etriem bērniem trīs kļuvuši par mediķiem, arī daži no mazbērniem un mazmazbērniem – ir un būs mediķi. Stundas noslēgumā skolēni, rakstot, kādas vērtības ņemtu līdzi savai dzīvei, rakstīja,ka gribasspēku un neatlaidību, kā arī ārsta L.Cunska dzīves moto: “Neatliec uz rītu, ko ko vari izdarīt šodien”. Šajā vēstures stundā kopā ar dažiem skolas skolotājiem piedalījās arī trīs Leopolda Cunska bērni: Edīte, Rasma un Kārlis, kuri teica paldies gan 12c. klasei, gan skolotājai par labu sadarbību, par iespēju piedalīties stundā, par veiksmīgi izvēlētām stundas metodēm. 8.februārī skolotājas Irēna un Mudīte vadīja politikas zinību un vēstures stundu 12b. klasē “Demokrātija un autoritārisms LR 20.gs. 20. – 30.gados”. Stundas gaitā tika akcentētas zināšanas par demokrātiju un autoritārismu gan politikas, gan vēstures stundās. Tad, balstoties uz politikas zinību stundā apgūto, skolēni trīs darba grupās, izmantojot Irēnas Šaicānes grāmatu “Balvi un balvenieši 20.gadsimtā “Staņislava stāstos”, ar faktiem un piemēriem noskaidroja, kāpēc pilsētas dzimšasnas diena ir 11.februāris, kas bija pirmais pilsētas vadītājs, kas par pilsētas vadītāju kļuva autoritārisma laikā, vai viņi bija ievēlēti vai iecelti, kā to izskaidrot, kādas pārmaiņas notika pilsētas attīstībā.

  8.februārī 10.c un 10.b klases audzinātājas Irēna un Ināra, balstoties uz vietējo materiālu, vadīja klases stundu “Vērtības izsūtījumā rakstītajās vēstulēs”. Darbojoties pārī, skolēni noskaidroja savas galvenās vērtības šobrīd, kas ir akcentētas izglītības procesā mūsdienu skolā. Tad, iepazīstoties ar nelielu Gaigalu ģimenes dzīves stāstu un lasot fragmentus no izsūtījumā rakstītajām vēstulēm, pārrunāja, kādas galvenās vērtības  - ģimene, brīvība, Latvija, latviešu valoda - bija Gaigalu ģimenei 20.gs.40. – 50.gados. Klases stundas noslēgumā skolēni rakstīja pārdomu vēstuli par vērtībām iedomātam adresātam. Dažas atziņas:

- Atceries, ka ģimene Tev vienmēr būs blakus;

- Vairosim mīlestību, cienīsim viens otru, mazināsim sāpes un bēdas;

- Es sapratu, cik stipri Gaigalu ģimene mīlēja savu ģimeni un Dzimteni.

Piektdien, 10.februārī, skolas muzeja vadītāja Irēna aicināja uz konferenci “Skolas muzejs – vēsturiskās apziņas un atmiņas veidotājs” Latgales novada skolotājus, skolēnus, kuri nodarbojas ar novadpētniecību, veido skolas muzejus/ stūrīšus/galerijas gan bibliotēkās, gan kabinetos.  Pasākuma gaitā skolēni un skolotāji, izmantojot dažādus uzdevumus, interaktīvās metodes,  iepazinās ar daudzveidīgo skolas muzeja krājumu. Skolēni, kuri bija atbraukuši ciemos uz Balviem, prezentēja arī sagatavoto mājas darbu – savas skolas muzeja stāstu. Dienas izskaņā dalībnieki devās nelielā ekskursijā pa Balviem, apmeklējot Balvu Sakrālo centru un Balvu Novada muzeju. Atvadoties gan skolēni, gan skolotāji izteica prieku par iespēju tikties mūsu skolā, par daudzveidīgajām iespējām, kā var dažādi izmantot skolas muzeja materiālus.

Bildes apskatāmas galerijā.