BPĢ
BPĢ muzejs

Muzeju Nakts 2017 2017.gada 30.maijs

Arī 2017.gada 20.maijā Balvu Valsts ģimnāzijas muzejs interesentus jau piekto gadu aicināja uz Muzejnakts pasākumu „Laiks dzīvesstāstam”, jo muzeja vadītāja Irēna Šaicāne savā stāstījumā un prezentācijā akcentēja domu, ka atkal jāprot gan stāstīt, gan klausīties stāstus, jo šādā veidā tiek tālāk nodota dzīves gudrība. Šoreiz tas bija stāsts par Balvu ģimnāzijas absolventiem, kuriem 2017.gadā apritētu nozīmīgas jubilejas: 100 un 90 gadi kopš dzimšanas.

Muzeja vadītāja uzsvēra, ka ģimnāzija Balvos sāka darbu 1930.gadā ar divām pirmajām klasēm. Viens no dzīvesstāstiem šajā Muzeju naktī tika veltīts otrā izlaiduma absolventam, ilggadējam Balvu ārstam – kardiologam Leopoldam Cunskim (1917 – 1996). Viņa ģimenē trīs bērni ir kļuvuši par ārstiem, arī mazmazmeita mācās par ārsti.

1937.gadā bija ģimnāzijas 4.izlaidums, kuru absolvēja ilggadējais fizikas un matemātikas skolotājs Aleksandrs Kikusts (1917 – 1984), kurš dzīvē izvadījis piecas vidusskolas audzināmās klases, brīvajā laikā labprāt fotografējis. Viņa foto tāpat kā Leopolda Cunska ir vērtīgs vizuālais materiāls par Balviem un tuvāko apkārtni.

1947.gadā jau bija ģimnāzijas 14.izlaidums, kuru pabeidza Balvos daudziem tik pazīstamais latviešu valodas un literatūras skolotājs, novadpētnieks, orientēšanās un tūrisma iemaņu veidotājs un treneris Arvīds Šnepers (1927 – 2006). Pasākumā bija gan A.Šnepera sieva Skaidrīte, kurai arī šogad būs apaļa jubileja, gan abu bērnu Birutas un Igora ģimenes, kā arī L.Cunska meitas Edīte un Rasma. Rasmai šī bija īpaša tikšanās pēc 51 gada ar klases biedrenēm Ainu un Annu.

Tālākajā Muzejnakts aktivitāšu gaitā notika orientēšanās skolas muzejā, kad pēc nelieliem foto attēliem vajadzēja muzeja ??etrās telpās sameklēt īstos priekšmetus un pie telpas gida (palīdzēja muzeja pulciņa dalībnieki no 10c.klases, Klinta un Liene) saņemt uzlīmi vai atzīmi, tad kā suvenīru saņēma vai nu konfekti ar muzeja logo vai uzlīmi. Vēl varēja pasēdēt pie Pārdomu galda, bet, uzrakstot kādu atziņu, varēja izvēlēties aforismu par laiku, kā arī pie tējas glāzes skolotāju istabā varēja parunāties par dzīvi, laiku, jo “mēdz teikt, ka vienīgais, ko savā dzīvē nevaram iegūt vairāk kā katram dots, ir laiks. Ta??u mēs varam izvēlēties, kā sev doto laiku izdzīvot”.

Dažas rindiņas no pārdomu lapiņās uzrakstītā:


Bildes no pasākuma ir apskatāmas galerijā.