Par muzeju

Izcilais vēsturnieks Roberts Vipers (1859 – 1954) reiz teicis: „Bez vērtējuma,
bez sprieduma, bez gaismas un ēnas sadalījuma nav vēstures”.
Vēsture nemēdz būt tikai balta vai melna, vēsture drīzāk zaigojas
daudzkrāsainās varavīksnes krāsās, tikai izbrīnā jāatver acis un jāmācās
ieraudzīt.
Ir viedoklis, ka vēsture sākas tikai tad, kad vairs netiek slēpti arhīvi un
sabiedrībā nav spēku, kas būtu ieinteresēti tādā vai citādā notikumu
traktējumā. Taču vēsture var apnikt vēl vairāk un ātrāk, ja tā ir jāklausās
vienīgi skaļās mītiņu uzrunās pie pieminekļiem. Ķīniešiem ir sens
sakāmvārds – gailim allaž liekas, ka rīts nekad nebūtu uzausis, ja viņš
nebūtu to iedziedājis.
Lai ikvienu Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja apmeklētāju interesē rīts,
daudzkrāsainā varavīksne un saules dzintara siltums un mīlestība mūsu
pilsētas, mūsu skolas vēstures notikumu mozaīkā.

Irēna Šaicāne, muzeja vadītāja

Skolas muzeja mērķis – vākt, pētīt, analizēt un sistematizēt savāktos
materiālus, saglabājot nākotnei visu vērtīgo, kas noticis Balvos
neatkarīgi no sabiedriskās iekārtas.
BVĢ muzeja pamatuzdevumi:
parādīt izglītības lomu Balvu pilsētas (novada) izaugsmē;
◊ izpētīt pirmo skolu attīstību no 19.gs. 60. g. līdz 1921.gadam;
◊ izpētīt komercskolas darbību;
◊ izpētīt ģimnāzijas (vidusskolas) darbību;
◊ izkopt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas;
◊ apzināt pilsētas vēstures notikumus.
Ekspozīcijas, kuras veltītas:
◊ skolas un pilsētas vēsturei;
◊ skolas absolventiem;
◊ represēto balveniešu piemiņai.
Kas Jūs sagaida skolas muzejā?
◊ Bagātīgs materiālu daudzums;
◊ informācija par skolas pedagogiem un absolventiem;
◊ plašs foto un aprakstu materiāls;
◊ stendi veltīti izglītībai un skolām;
◊ plašs materiālu klāsts par ievērojamajiem Balvu puses kultūras
darbiniekiem – Tāli Matīsu un Aloiziju Jūsmiņu;
◊ ikviens var apskatīt medaļas un diplomus, pētījumus par dzimtas
vēsturi, dažādas ziņas par mūsu un citu skolu dzīvi, lietiskos
materiālus, grāmatas, žurnālus.