Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022. mācību gadā

Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10.-12. 03.11.2021. 01.12.2021. – I kārta

04.02.2022. –  II kārta

Bioloģija 9.-12. 25.11.2021. 26.-28.01.2022.
Ekonomika 10.-12. 25.01.2022. 01.03.2022.
Filozofija 11.-12. 16.12.2021. 02.02.2022.
Fizika 9.-12. 14.01.2022. 07.-08.04.2022.
Franču valoda 8.-12. 12.01.2022. 05.03.2022.
Ģeogrāfija 10.-12. 08.02.2022. 13.-14.04.2022.
Informātika (programmēšana) 8.-12. 10.01.2022. 23.-25.02.2022.
Ķīmija 9.-12. 01.02.2022. 29.-31.03.2022.
Latviešu valoda un literatūra 8.-9. 06.01.2022. 22.03.2022.
Latviešu valoda un literatūra 11.-12. 17.01.2022. 07.03.2022.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7.-8. 15.10.2021. 26.11.2021. – I kārta

07.01.2022. – II kārta

Matemātika 9.-12. 21.01.2022. 10.-11.03.2022.
Vācu valoda 10.-12. 06.12.2021. 11.01.2022. – I kārta

18.02.2022. – II kārta

Vēsture 9 09.12.2021. 15.02.2022.
Vēsture 10.-12. 09.12.2021. 14.02.2022.
Krievu valoda (svešvaloda) 8.-12. 02.12.2021. 10.02.2022.