Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs 2021./2022.m.g.

Novadu olimpiādes

Angļu valoda
Lauris Logins 11a 3.vieta Inga Vanaga
Ketija Mozule 11b atzinība Eva Zučika – Kuzņecova
Viesturs Supe 12a 1.vieta Gaida Fengāne
Vēsture
Eva Daniela Pokule 12a atzinība Mudīte Stepanova
Vācu valoda
Adelīna Diāna Mālija 12a atzinība Irina Kovšova
Sofia Buzijana 9a 1.vieta Marina Ločmele
Angelīna Krivošejeva 8a 1.vieta Irina Kovšova
Nadīna Līva Logina 8a 3.vieta Irina Kovšova
Bioloģija
Laura Jeromāne 10c atzinība Anna Barbaniška
Evelīna Aleksejeva 10c 2.vieta Anna Barbaniška
Krista Arule 10c 3.vieta Anna Barbaniška
Annija Apine 11b 3.vieta Anna Barbaniška
Ance Salmane 12a 1.vieta Anna Barbaniška
Eva Daniela Pokule 12a 2.vieta Anna Barbaniška
Katrīna Buglova 12a 3.vieta Anna Barbaniška
Krievu valoda
Evelīna Keiša 8b 1.vieta Irīna Krivošejeva
Evelīna Kaļva 8c 2.vieta Irīna Krivošejeva
Juliāna Kraukle 8b 3.vieta Irīna Krivošejeva
Estere Vigule 9a 1.vieta Irīna Krivošejeva
Aleksandra Bakāne 9c 3.vieta Valentīna Kravale
Dāvis Kovals 10a 1.vieta Marina Ločmele
Marks Višņevskis 10a 3.vieta Marina Ločmele
Līva Klimoviča 10c 1.vieta Valentīna Kravale
Jūlija Kuzņecova 11b 1.vieta Irīna Krivošejeva
Dana Petuka 11a 2.vieta Marina Ločmele
Anastasija Klija 11b 2.vieta Irīna Krivošejeva
Evelīna Krakope 12a 1.vieta Valentīna Kravale
Karīna Ozola 12b 1.vieta Valentīna Kravale
Vitālijs Vasiļjevs 12a 1.vieta  
Matemātika
Ilva Kataja – Paegle 9a atzinība Ludmila Uglovska
Ketija Rakstiņa 11a 2.vieta Anita Kamendere
Šeila Aleksejeva 11a 1.vieta Anita Kamendere
Jūlija Kuzņecova 11b 2.vieta Ludmila Uglovska
Adelīna Diāna Mālija 12a 1.vieta Lilita Bizune
Samanta Zubova 12a 2.vieta Lilita Bizune
Ance Salmane 12a atzinība Lilita Bizune
Iļja Polis 8a 1.vieta Anita Kamendere
Angelīna Krivošejeva 8a 3.vieta Anita Kamendere
Ksenija Sņegova 8c atzinība Ludmila Uglovska
Leo Eliass Morozs 8c atzinība Ludmila Uglovska
Toms Silinieks 7b 1.vieta Anita Kamendere
Armands Noviks 7b atzinība Anita Kamendere
Informātika (programmēšana)
Viesturs Supe 12a atzinība Daiga Kante/Artis Teilāns
Ekonomika
Samanta Zubova 12a atzinība Vineta Muzaļevska
Fizika
Armands Ignatovs 10a atzinība Ārita Andrejeva
Kristaps Loginovs 10a atzinība Ārita Andrejeva
Lauris Logins 11a atzinība Ārita Andrejeva
Viesturs Supe 12a atzinība Ārita Andrejeva
Ķīmija
Letīcija Grīsle 9a 1.vieta Anita Balantajeva
Ilva Kataja – Paegle 9a 1.vieta Anita Balantajeva
Sofia Buzijana 9a 2.vieta Anita Balantajeva
Viktorija Āboliņa 10c atzinība Anita Balantajeva
Latviešu valoda un literatūra
Iļja Polis 8a 3.vieta Ilga Blūma
Alīna Žogota 8a atzinība Ilga Blūma
Sindija Raibekaze 9a atzinība Ināra Konivale
Megija Kriviša 11b atzinība Rudīte Priedeslaipa
Evelīna Krakope 12a 2.vieta Ilga Blūma
Ance Salmane 12a atzinība Ilga Blūma
Svešvalodu (kombinētā)
Patrīcija Ivanova 7b atzinība Eva Zučika – Kuzņecova/ Valentīna Kravale
Nauris Stāmers 7a atzinība Irīna Krivošejeva/

Marina Ločmele

Elīza Briede 7a 3.vieta Irīna Krivošejeva/

Marina Ločmele

Guntra Gibala 7a atzinība Irīna Krivošejeva/

Marina Ločmele

Sonora Puķīte 7a 1.vieta Irīna Krivošejeva/

Marina Ločmele

Angļu valoda 8.klasei
Artūrs Pušpurs 8a 2.vieta Irīna Krivošejeva
Nadīna Līva Logina 8a 2.vieta Irīna Krivošejeva
Jānis Jermacāns 8a 3.vieta Irīna Krivošejeva

 

 

 

 

 

Atklātās valsts olimpiādes

Svešvalodu
Sofia Buzijana 9a 2.vieta Marina Ločmele
Sonora Puķīte 7a dalība Irīna Krivošejeva
Milēna Berjozova 7a dalība Irīna Krivošejeva
Patrīcija Ivanova 7b dalība Eva Zučika – Kuzņecova
Toms Silinieks 7b dalība Eva Zučika – Kuzņecova
Eiropas Eksperimentālās ziņātnes
Līna Ivanova 10a dalība Anna Barbaniška/ Ārita Andrejeva
Marks Višņevskis 10a dalība Anna Barbaniška/ Ārita Andrejeva
Laura Jeromāne 10c dalība Anna Barbaniška/ Ārita Andrejeva
Lineta Kopāne 10c dalība Anna Barbaniška/ Ārita Andrejeva
Viktorija Āboliņa 10c dalība Anna Barbaniška/ Ārita Andrejeva
Matemātika
Armands Noviks 7b dalība Anita Kamendere
Toms Silinieks 7b dalība Anita Kamendere
Ksenija Sņegova 8c dalība Ludmila Uglovska
Sindija Pauliņa 8c dalība Ludmila Uglovska
Leo Eliass Morozs 8c dalība Ludmila Uglovska
Angelīna Krivošejeva 8a dalība Anita Kamendere
Iļja Polis 8a dalība Anita Kamendere
Sindija Saide 8a dalība Anita Kamendere
Ilva Kataja – Paegle 9a dalība Ludmila Uglovska
Emīls Pipcāns 12a dalība Lilita Bizune
Adelīna Diāna Mālija 12a dalība Lilita Bizune
Viesturs Supe 12a dalība Lilita Bizune
Marija Lukste 12a dalība Lilita Bizune

 

Valsts olimpiādes

Latviešu valoda
Evelīna Krakope 12a dalība Ilga Blūma
Informātika (programmēšana)
Viesturs Supe 12a dalība Daiga Kante/Artis Teilāns
Matemātika
Adelīna Diāna Mālija 12a dalība Lilita Bizune