Par skolas ikdienas dzīves dažādošanu

Skaistā piektdienas pēcpusdienā Skolēnu prezidents A. Jaundžeikars pulcināja  domes pārstāvjus uz sēdi, lai dienas kārtības jautājumos izskatītu rediģētā Skolēnu pašpārvaldes reglamenta apstiprināšanu, kas nosaka, ka šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldi veidos Skolēnu prezidents, Viceprezidents, Goda prezidents un Skolēnu dome. Klātesošie tika iepazīstināti ar vēlēšanu norisi, gatavojoties Skolēnu domes un Skolēnu prezidenta vēlēšanām.

Skolēnu dome visus pirkt un pārdot gribētājus aicina piedalīties Miķeļdienas tirdziņā, kurš notiks 28. septembrī Aktu zālē.

Programmas „Iespējamā misija’ skolotāja mūsu skolā

Līga Andersone iespējamā misija Balvu Valsts ģimnāzijaJaunajā mācību gadā darbu uzsākusi vēstures un sociālo zinību skolotāja Līga Andersone no Kuldīgas. 24 gadus jaunā skolotāja ir absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti; jautājot par pieredzi darbā ar skolēniem, Līga Andersone atklāj, ka pedagoģiskā pieredze ir gūta darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, interesants laiks kā vēsturniecei un skolotājai ir pagājis gadu strādājot Francijā.

Darbu Balvu Valsts ģimnāzijā skolotāja ir izvēlējusies pati, savu lēmumu pamatojot ar to, ka vēlējusies strādāt  tālāk no Rīgas,  uzskata  sevi par pasaules cilvēku, neizjūtot grūtības mainīt dzīvesvietu un iepazīstot jaunus cilvēkus.

iespējamā misija Balvu Valsts ģimnāzijā

Balvu Valsts ģimnāzijas svinīgs pasākums „Sauc septembris atkal uz skolu”.

1.septembris

Trešā septembra rītā Balvu Valsts ģimnāzijā skanēja mūzika un skaisti izrotātās telpas sagaidīja skolēnus un skolotājus. Pulksten 10:00 visi pulcējās pagalmā, lai piedalītos svinīgajā pasāķumā, kuru vadīja Alīna Barbaniška un Artēmijs Semjonovs. Ģimnāzijas direktore Inese Paidere vēlēja veiksmīgu Jauno mācību gadu un aicināja skolas saimei piepulcēties trīs septīto un trīs desmito klašu kolektīvus un viņu audzinātājus. Izskanot Latvijas Valsts himnai, katram 7. un 10.kl.audzinātājam tika dāvināta gudrības pūce, kas ir ģimnāzijas simbols. Šo pūci darinājuši paši skolēni kopā ar mājturības skolotāju Zigfrīdu Lielbārdi.
Jaunos ģimnāzistus un viņu audzinātājus ar Laura Reinika dziesmu „Vieglāk” priecēja Agita Pauliņa.
Direktore klātesošos iepazīstināja ar ciemiņiem: akciju sabiedrības Latvijas Valsts meži Ziemeļlatgales mežsaimniecības izpilddirektoru Viktoru Rebli un Mežkopības vadītāju Daini Rudzīti.
Viktors Reblis pastāstīja, ka iepriekšējā mācību gadā ģimnāzijas skolēni aktīvi iesaistījās Mammadaba projektā un ieguva Mammadaba vēstniecības titulu un karogu. Aktīvākās Mammadaba klases audzinātāja Aija Dvinska pateicās par iespēju pabūt nometnē un ierosināja turpmāk rast iespēju atpūsties nometnē ne tikai klases audzinātājai, bet arī skolēniem vai arī doties kopīgā ekskursijā. Continue reading