Skolas absolvente vada nodarbību par viltus ziņām un medijpratību…

17.decembra pēcpusdienā 7.a klases skolēniem izglītojošu nodarbību “Viltus ziņas” tiešsaistē, zoom platformā vadīja Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikāciju zinātņu 1.kursa studentes Nadīna Magone, Alise Savina, Keita Krūmiņa. Liels bija atkal redzēšanās prieks, jo Nadīna ir Balvu Valsts ģimnāzijas absolvente un arī 7.a klases audzinātājas sk. Vinetas bijusī audzēkne. Nodarbībā skolēni skatījās prezentāciju,video un ieklausījās jauniešu stāstījumā, proti, kas ir viltus ziņas, kā tās atpazīt, kāpēc neatbildēt uz nedrošām ziņām mobilajos telefonos, whatsapp vietnē, sociālajos tīklos, kā šādas ziņas pareizi uztvert un atpazīt arī maldinošas fotogrāfijas un video. Nodarbībā skolēni piedalījas kahoot viktorīnā pārbaudot savas zināšanas par šo tēmu, trīs zinošākie ieguva balviņas. Nodarbība noslēdzās ar medijpratības spēli. Šī spēle paplašināja medijpratības izpratnes robežas, aptverot jautājumus par vārda brīvību, vizuālo pratību, naida runu, stereotipiem un attēliem medijos.

  Paldies Latvijas Universitātes studentēm par izglītojošu, noderīgu un interesantu nodarbību.

V. Muzaļevska

Lāzergriešanas iekārta Balvu Valsts ģimnāzijā

Priecājamies par lāzergriešanas iekārtas iegādi un uzstādīšanu! Pateicamies Balvu novada pašvaldībai par piešķirto finansējumu! Lai zinātkāre valda mācību priekšmeta ,,Dizains un tehnoloģijas” stundās kopā ar Guntu Salmani! Paldies, Gunta, par iesaisti iekārtas iegādes procesa organizēšanā!

Ziemassvētku dresscode dienas

Evelīna Krakope kopā ar Latgales komandu rada pasākumu “Cilvēks, nevis diagnoze”.

Lepojamies ar skolēnu pašpārvaldes prezidenti, 12. a klases skolnieci Evelīnu Krakopi, kura kopā ar citiem Latgales jauniešiem ar ideju hakatrona starpniecību pievērsa savas skolas skolēnu un vietējo kopienu iedzīvotāju uzmanību attieksmei pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.
Vairāk par šo pasākumu piedāvājam izlasīt laikraksta “Vaduguns” publicētajā rakstā, ko veidoja žurnāliste Irēna Tušinska.

Motivācijas un pašapziņas siena

Labdarības akcija

Problēma zem mikroskopa

Karjeras izglītība

Aktivitāte tiek īstenota programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Jaunā sezona “Nākotnes Līderu  akadēmija” jau sākusies!

Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes un Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” projekta “Nākotnes Līderu akadēmija” jaunajā sezonā turpināsim runāt par personīgo līderību, jauniešu nākotnes līderības Latvijā un Eiropā jautājumiem, kā arī, Eiropas savienības aktuālajiem jautājumiem.  Jaunajā sezonā piedalās 24 skolu komandas, tajā skaitā arī Balvu Valsts ģimnāzijas komanda, kurai interesē iegūt jaunas zināšanas un galvenokārt, būt līderim. Lielisks pierādījums tam, ka iepriekš paveiktais ir bijis gana vērtīgs, lai turpinātu. Šogad komandu veido Laura Jeromāne, Līna Ivanova, Evelīna Pipcāne, Esmeralda Trivole, Dana Petuka, kā arī, skolotājas – Mudīte Stepanova un Laura Saulīte.

Pašlaik ir paredzētas piecas nodarbības par personīgo līderību.

Pirmajā nodarbībā, 24. novembrī, iedvesmas vārdus teica Eiroparlamenta deputāte Dace Melbārde, iedrošinot jauniešus no visas Latvijas atvērt sevi plašāk un nebaidīties no viedokļa izteikšanas, jo arī pieaugušajiem sabiedrībā ir jūtams satraukums, saprast, kas ir uzticība gan sev, gan citiem, uzticēšanās līderim, un sevis izzināšana tik īsā laikā, ko pavadījām pirmajā ‘’Zoom’’ tikšanās reizē. Šīs dienas dalībniekiem bija iespēja saprast un izzināt, kas ir personīgā līderība, kā izpaužas raksturs pašam pret sevi un apkārtējiem. Kādi pienākumi būtu jādara, lai citi uzskatītu tevi par līderi un kādām lietām vai cilvēkiem ir jāvelta lielāka uzticēšanās ikdienas darbos, iekļaujot sevī līderību.

Atziņas par pirmo nodarbību:

Esmeralda 11. b : “Lai mainītu pasauli ir jāsāk ar sevi, uzticēšanos sev un jāprot mainīties. ”

Evelīna 10.b : “Neesi sekotājs citu idejām, paud savas idejas un kļūsti par LĪDERI!”

Skolotāja Mudīte: “Lielākā problēma ir vainot citus, nevis mainīt sevi, pašam uzņemties atbildību. Līderības prasmēm jāpiemīt ikvienam, lai spētu izdzīvot 21.gadsimtā…”

1. decembra nodarbība bija par medijpratību ‘’Es un mediji’’, to vadīja Agnis Timermanis. Gan skolotāji, gan jaunieši veidojot prāta vētru, dalījās pieredzē par sociālo tīklu, radio un drukas mediju ietekmi ikdienā. Analizējām video fragmentu, kurā bija sagrozīti fakti, līdz ar to mēs tiekam maldināti sociālajos tīklos. Jauniešiem jāspēj pašiem izprast, kas ir patiesība, bet kas ir dezinformācija, jo interneta vietnes spēj ar mums manipulēt. Noslēgumā bija dots brīvais mikrofons ikvienam, kas vēlējās vēl jautāt neskaidro vai paturpināt galveno domu.

Nodarbību koordinatore Linda Loce vienmēr atgādina, ka šajās nodarbībās mēs visi esam līdzvērtīgi, vairs nav barjeru skolotājs – skolēns, bet gan visi atklājam un pilnveidojam savas līderības prasmes.

 

Rakstu veidoja: Esmeralda Trivole 11.b.

“Sarunas ģimenē: viss par un ap to…”