Projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” 2. aktivitāte – klases stundas “Problēma zem mikroskopa” modelēšana

2. decembrī plkst.  16.20  platformā ZOOM  ģenerēsim  idejas un veidosim  plānu klases stundai “Problēma zem mikroskopa “ kopā ar skolēnu pašpārvaldi, klašu pārstāvjiem,  atbalsta personālu, psiholoģi Elīnu Bārtuli un mentoru Sergeju Andrejevu. 
Kopā plānotajā klases stundā  padziļināsies izpratne par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kurā mēs, jaunieši, varēsim runāt par sev aktuālām problēmām, paust savu viedokli, socializēties un uzzināt jaunu informāciju, kas palīdzēs celt pašapziņu, vienlaicīgi gūstot pieredzi pasākuma un klases stundu plānošanā un vadīšanā. 
 Izveidoto stundu  realizētsim  7. decembrī 6. – 7. stundas laikā

“Uzņēmējdarbības skola”

Šajā mācību gadā Balvu Valsts ģimnāzija turpina dalību Biznesa augstskolas “Turība” projektā “Uzņēmējdarbības skola”, kurā piedalās četri 11.b klases skolēni. Projekta mērķis- iedvesmot Latvijā dzīvojošus vidusskolēnus, sniedzot ieskatu praktiskajā uzņēmējdarbībā, iepazīstināt ar izaicinājumiem, iespējām un būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem. Mudināt jauniešus kļūt par uzņēmējiem, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu reģionu ekonomiku un kopējo tautsaimniecību. Lekciju tēmas ir ”Uzņēmējs no nulles”, “Mazo detaļu lielā nozīme”,” Izbruģē vēl nebijušu ceļu”, “Komunikācija ir tilts”, “Svarīgākais- kur ieguldīt”, “Domā pirms dari!” , nodarbības notiek Webex platformā kopā ar biznesā pieredzējušiem loģistikas, komunikācijas, sporta, reklāmas, tūrisma, drošības un citu nozaru speciālistiem. Pavasarī sekmīgi nokārtojot pārbaudījumu skolēni saņems zināšanu apliecinājumus- sertifikātus, papildinot savus CV.

 

Vēstures un sociālo zinātņu

 skolotāja V. Muzaļevska

Advents – Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Pirmdienas rītā ģimnāzijas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem  skolas foajē bija iespēja iedegt svecīti no lielā  vainaga, lai vēl košāk iemirdzas Adventa gaisma  un noskatīties īpaši šim rītam veidoto video sveicienu .

Lai visiem skaists Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

Jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” pirmā aktivitāte “Pašapziņa zem mikroskopa”

1.decembrī sāksies jauniešu iniciatīvu projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” aktivitātes Balvu Valsts ģimnāzijā. Projekta mērķis ir proaktīvi un radoši rosināt skolasbiedrus runāt par pašapziņas un motivācijas jautājumiem, padziļināt zināšanas un izpratni par pašapziņu, motivāciju un mentālo veselību mums saistošā veidā, kā arī aktualizēt informāciju par atbalsta iespējām problēmsituācijās.

Pasākumā “Pašapziņa zem mikroskopa” visi BVĢ jaunieši platformā ZOOM tiksies ar influenceri Niklāvu Mičuli, un psiholoģi Elīnu Bārtuli, lai iedvesmotos un runātu par pašapziņas jautājumiem.

Labbūtības vakars Balvu Valsts ģimnāzijā

Sporta skolotājam Valteram Duļevskim skaista dzīves jubileja

Skolotāj Valter!
Augstāk! Tālāk! Stiprāk!

Skaļāk! Harmoniskāk! Draudzīgāk!
Iededzināt uguni jauniešu dvēselēs!
Visus centienus cienīgus zelta balvas!
Ļaut uzvarai mirdzēt kā vienīgajai bākai –
un Jūs noteikti nokļūsiet pie tās!
Sports ir vissvarīgākais- tas saista visas planētas tautas. Senos laikos olimpisko spēļu laikā apstājās kari. Ar sportu un draudzību var radīt labāku un mierīgāku pasauli! Lai izdodas!

Sveicam skaistajā dzīves jubilejā!

BVĢ kolektīvs

Skolas bibliotēkā apskatāma ceļojošā izstāde ”Kultūras tilti”, kura mums vēsta par ebreju vēsturi Latvijā.

Latvijas ebreji ir viena no Latvijas mazākumtautībām. Ebreji Latvijas teritoriju apdzīvo kopš 16.gs., kad šeit radās viņu pirmās kopienas. Savukārt, poļu Livonijā 17. gs. no tagadējās Ukrainas un Baltkrievijas kā kara bēgļi ieradās vairāki tūkstoši ebreju, kas atšķirībā no vāciskajiem un turīgajiem Kurzemes ebrejiem bija nabadzīgāki un vairāk nodarbojās ar sīkamatniecību. 18. gadsimtā Latvijas teritorijā starp ebreju sīktirgotājiem un latviešu zemniekiem izveidojās tieša sabiedriska saskarsme. Lauku sētās, pārdodot pirmās nepieciešamības priekšmetus vai mainot tos pret zemnieku ražojumiem, ebreji centās apgūt latviešu valodu un kaut lauzītā izrunā prata saprasties ar pircēju. No šiem ebrejiem zemnieki uzzināja par apkārtnes notikumiem un guva ne vienu vien vērtīgu padomu sadzīves un saimnieciskajos jautājumos. 1918. gada 18. novembrī proklamētā Latvijas Republika bija latviešu nacionālā valsts, taču tā tiecās veidot vienotu visu pilsoņu valsts tautu. Latvijā dzīvojošie ebreji pirmoreiz kļuva līdztiesīgi ar citām tautībām, kas veicināja ebreju lojalitātes rašanos pret neatkarīgo Latviju. Īpaši traģisks liktenis ebreju tautu piemeklēja Otrā pasaules kara laikā. Vācu okupācijas iestāžu veiktajā holokaustā 1941.—1944. gadā bojā gāja vairāk nekā 70 tūkstoši Latvijas ebreju.30. novembrī  piemin Rumbulas traģēdijas upurus. Pirms 80 gadiem,1941. gada 30. novembrī un 8. decembrī nacisti okupētajā Rīgā sarīkoja tā dēvēto Rumbulas akciju. Tā bija lielākā civiliedzīvotāju masu slepkavība Latvijas vēsturē. Šobrīd Latvijā dzīvo ap 7000 ebreju.

Sveiciens Latvijai

Cienīt nozīmē mīlēt!

11. Novembris