Skolas himna

Inga Ozola
Ģirts Ripa

Kad smagas rudzu vārpas dzērvju kāsim māj,
Zin trešais tēva dēls: būs mājas jāatstāj;
No gājputniem, kas atvaddziesmas dzied,
Viņš spēkus lūdz, jo ceļš būs tāls, ko iet.

Un skola sauc:
Tik daudz ir ziedu pasaulē, kas zied…
Pie mana loga kļavu iestādiet!  

Tā pienāk pavasar’s, jau dzērves atlido,
Tev skola ceļamaizi jaunam ceļam dod,
Lai vari dzīvē citas takas iestaigāt,
Lai vari pasauli un sevi izzināt.  

Un skola sauc:
Tik daudz ir ceļu pasaulē, ko iet…
Pie manām durvīm kādreiz atnāciet!  

Mēs būsim jaunās dzērves, jaunais lidojums,
Bet vecās skolas mūri tomēr mazliet skums, –
Tur saglabātas mūsu balsis skan,
Un mazliet skumji paliek tev un man.  

Un skola sauc:
Tik daudz ir cilvēku, kas garām iet…
Uz mana sliekšņa nāciet, pasēdiet!