Skolas misija

Balvu Valsts ģimnāzija – izglītības kvalitātes centrs, vērsts uz vērtībizglītību un personības attīstību drošā un progresīvā vidē.
Īstenojot personisko līderību kā vērtību skolas organizācijas kultūrā, kompetentu, uz izcilību tendētu pedagogu vadībā tiek nodrošināts mūsdienīgs, kvalitatīvs, pratībās balstīts un darba tirgū augsti novērtēts izglītības piedāvājums ikvienam skolēnam.