Skolas vērtības

SKOLAS VĒRTĪBAS

ATTĪSTĪBA

CIEŅA

SADARBĪBA

MĒRĶTIECĪBA